MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ POMÁHÁ S OBCHODNÍMI CESTAMI V DOBĚ PANDEMIE

Osobní jednání se zahraničními partnery je klíčové pro úspěch českých exportérů na světových trzích. Pandemie koronaviru v tomto ohledu udělala mnoha tuzemským společnostem „čáru přes rozpočet“. Ministerstvo zahraničí proto pomáhá zástupcům firem, aby se mohli vydat na obchodní cesty do dalších zemí navzdory omezujícím opatřením a aby do Česka naopak mohli přicestovat jejich zahraniční partneři.

Ilustrační foto: Shutterstock

Ministerstvo navíc nově nabízí bezplatnou službu pro podnikatele „Obchodní cesty“. Tato služba pomůže českým firmám získat potřebné výjimky v době omezených možností cestování. Výjimky se mohou týkat například víz v zemích, které aktuálně potřebné dokumenty standardně nevydávají, povinné karantény při obchodních cestách do zahraničí nebo naopak přicestování klíčového partnera do Česka.

Kontaktním místem pro podnikatele je v rámci nové služby Sekce ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Dotazy a žádosti o pomoc mohou podnikatelé zasílat na e-mail obchodnicesty@mzv.cz.

NALÉHAVÁ SITUACE

Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa upozorňuje, že současná situace je velmi naléhavá. Česká ekonomika se vyznačuje mimořádně silnými mezinárodními vazbami, bariéry ve světovém obchodu ji zasahují citelněji než mnohé další země. Podle Martina Tlapy je důležité, abychom si v Česku udržovali schopnost vytvářet a zachovávat pracovní místa, která je na mezinárodním obchodu do značné míry závislá. „Chceme se v maximální možné míře vyhnout tomu, abychom ztráceli možnost obchodních jednání se zahraničními partnery v Česku nebo v jejich zemích,“ zdůraznil náměstek. Cesty jsou důležité nejen kvůli uzavírání nových kontraktů, ale například také vzhledem k potřebě instalovat zařízení z Česka v zahraničních závodech nebo naopak inspekčních cest ze zahraničí, kdy si partneři ověřují nabídku českých firem přímo v tuzemsku.

Ministerstvo zahraničí od začátku první vlny pandemie podporovalo různé formy „komunikace na dálku“ včetně různých webinářů a online prezentací firem. Čeští ekonomičtí diplomaté v zahraničí pomáhali zprostředkovat kontakty mezi zahraničními a tuzemskými společnostmi. „Jsem přesvědčen, že jsme v řadě případů českým firmám usnadnili jejich situaci, ale důležitá osobní jednání takto pochopitelně zcela nahradit nelze,“ uvedl Martin Tlapa.

JEDNO KONTAKTNÍ MÍSTO

Martin Tlapa upozorňuje, že dotazy firem ohledně obchodních cest dnes směřují na různé úřady státní správy. „Proto jsme se rozhodli vytvořit jedno kontaktní místo. Firmy se od nás dozvědí, jak mají dále postupovat a my jim zajistíme potřebné informace ve spolupráci s dalšími státními institucemi,“ dodal náměstek. Diplomaté na zastupitelských úřadech přitom zjišťují veškeré informace o momentálních podmínkách cestování a všech omezujících opatřeních kvůli koronavirové krizi.

Zastupitelské úřady se navíc budou snažit v jednotlivých zemí v rámci možností intervenovat právě ve prospěch usnadnění obchodních cest oběma směry.

Ministerstvo zahraničí už má se zprostředkováním obchodních cest značné zkušenosti. Během minulých měsíců například pomohlo řadě firem „přivézt“ do Česka obchodní partnery či spolupracovníky. Ti získali potřebná víza od českých zastupitelských úřadů díky tomu, že jejich cesta byla v zájmu České republiky – a byla takto také vyhodnocena. Víza se v jednotlivých případech podařilo zajistit i zahraničním technikům, kteří v Česku instalovali novou linku, zahraničním manažerům tuzemských firem nebo IT odborníkům.

Projekt výstavby letišť v Senegalu, který bude realizovat česká firma Transcon Electronic Systems, se dál chystá i v době pandemie. Vizualizace: Transcon Electronic Systems

LETIŠTĚ I CUKROVARY

Pomoc se zařizováním víz se podle obchodního ředitele firmy Transcon Electronic Systems Ilji Mazánka týká také této společnosti, která chystá výstavbu letišť v Senegalu. Na inspekční cestě v Česku byli zástupci senegalských vládních institucí, kteří navštívili mimo jiné letiště v Hradci Králové, kam firma Transcon také dodávala svá zařízení. Modernizace letišť v Senegalu – fakticky jejich nová výstavba – je největším českým projektem v subsaharské Africe za posledních 50 let.

Ministerstvo zahraničí také tradičně zajišťuje českým firmám potřebné informace, což se v posledních měsících týká nejnovějších opatření v souvislosti s pandemií. Pozitivní zkušenosti má v tomto ohledu i přední světový výrobce převodovek Wikov Gear, v poslední době zvláště z Mexika. Plzeňská firma dodává pohony pro tamní cukrovary, celková hodnota dosavadních zakázek se blíží čtyřem milionům dolarů. Generální ředitel plzeňské firmy Tomáš Zrostlík vysvětluje, že pracovníci firmy potřebují dál do Mexika cestovat kvůli instalaci dalších zařízení. Čeští diplomaté v Mexiku firmě pomáhali se zajišťováním potřebných informací a vyřizováním dokumentů, které středoamerická země vyžaduje.

Ochotu Generálního konzulátu v Chicagu zajistit v případě potřeby podporu zástupcům další plzeňské společnosti Doosan Škoda Power během jejich cesty do USA ocenil manažer společnosti Radek Trněný.

VÝJEZDY I NÁVRATY

Novou službu ministerstva zahraničí oceňuje také společnost IGS Europe, která pomáhá zákazníkům v Česku, EU i Velké Británii chránit kotle a tlakové nádoby před korozí a erozí. „Pandemie koronaviru nám zkomplikovala návrat kolegů ze zahraničí a posléze také výjezdy do zahraničí,“ uvádí HR manažerka firmy Michaela Veverková. Ministerstvo zahraničí této společnosti dodalo potřebné informace a pomohlo získat výjimku pro obchodního partnera ze zámoří. „Reakce na naše žádosti byla ze strany ministerstva téměř okamžitá,“ dodává Michaela Veverková.

Zájem o podporu ministerstva zahraničí má rovněž Cink Hydro-Energy. „Spuštění malé vodní elektrárny je specifickou činností a nelze využít služeb jiné, například místní firmy,“ vysvětluje obchodní manažer společnosti Martin Vaidiš. Firma Cink má ve Střední Asii zákazníka, který vyčkává na příjezd jejích techniků a programátorů. Mají prověřit již instalované zařízení a uvést vodní elektrárnu do provozu.

DESET MODELOVÝCH SITUACÍ

Nově nabízená pomoc v rámci služby „Obchodní cesty“ vychází z deseti modelových situací:

  1. Zástupce české firmy se má účastnit důležité schůzky v zahraničí, ale kvůli pandemii by musel po příjezdu do země nastoupit do karantény.
  2. Zástupce české firmy potřebuje odcestovat do zahraničí kvůli založení firmy, uzavření kontraktu, vyhodnocení investičního záměru nebo zajištění specializovaných prací spojených s tamní zakázkou. Přijímající země odmítá vydat vstupní vízum.
  3. Zástupce české firmy musí odcestovat do zahraničí na důležité obchodní jednání. Cílová země je pro občany Schengenského prostoru (tedy i ČR) uzavřena, v běžném režimu přitom platí bezvízový styk.
  4. Česká firma potřebuje, aby do ČR naléhavě přicestoval její klíčový partner ze zahraničí, potřebuje tedy obratem na zastupitelském úřadu ČR v dané zemi požádat o schengenské „business“ vízum.
  5. Česká firma hodlá zaměstnat zahraničního studenta po skončení jeho vysokoškolského studia v ČR.
  6. Zahraniční zaměstnanci české společnosti projíždějící přes další země směrem do ČR se ocitli v nesnázích kvůli omezenému cestování.
  7. Zástupce zahraniční firmy ze země EU potřebuje odcestovat do ČR na důležité obchodní jednání. Do ČR je ale omezen vstup cizinců.
  8. Česká firma hledá nové zaměstnance v zahraničí nebo sezónní pracovníky.
  9. Zástupce české firmy ztratil v zahraničí cestovní doklad, nebo mu byl odcizen.
  10. Zástupce české firmy nestihl odcestovat ze zahraničí zpět do ČR, končí mu platnost víza/pobytového oprávnění, letecké spoje z dané země do Evropy buď nejsou, nebo jsou zásadně omezeny.

Informace o možnostech cestování do jednotlivých zemí (mapa cestovatele a rozcestník informací k cestování) jsou k dispozici na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

(red)

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět