Finové staví obří továrnu na zpracování dřeva

Finsko začalo s výstavbou největší továrny na zpracování dřeva na severní polokouli. Jedná se o a rekordní investici do lesnického průmyslu v historii Finska, která přinese příležitosti i pro zahraniční dodavatele, včetně českých firem.

Vizualizace továrny v Kemi. Foto Metsä Group

Továrna firmy Metsä Group, jejíž výstavba již začala, vyroste v severofinském městě Kemi, její dokončení je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2023. Celková investice do této továrny na výrobu bioproduktů ze dřeva, která nahradí zastaralou celulózku, bude činit 1,6 mld. eur, přičemž za financování projektu ručí finská exportní úvěrová agentura Finnvera.

Metsä Group požádala o nejpřísnější posouzení dopadů na životní prostředí tak, aby nejvyšším standardům mohla dostát i v budoucích desetiletích. Příslušné povolení obdržela v prosinci 2020. Kromě samotné roční produkce buničiny na úrovni 1,5 mil. tun bude továrna bez použití fosilních paliv vyrábět řadu produktů jako například dřevěné pelety, terpentýn, bioplyn, kyselinu sírovou či borovicový olej. V neposlední řadě bude komplex produkovat 2 TWh elektrické energie z plně obnovitelných zdrojů nad rámec vlastních energetických potřeb, což odpovídá přibližně 2,5 % celkové výroby elektřiny v zemi. V návaznosti na výstavbu továrny investuje Metsä Group dalších 67 mil. eur do továrny v Kemi na výrobu kartonu.

Při výstavbě se počítá zejména s účastí finských firem, nicméně lze očekávat i dílčí příležitosti pro zahraničí dodavatele, včetně českých firem, a to zejména v oblasti stavebnictví a strojírenství, demolic, recyklace stavebního odpadu, strojního vybavení pro zpracování dřeva a výroby kartonu. Významné příležitosti bude generovat i plánovaná modernizace a výstavba nové dopravní infrastruktury (železnice, silnice, přístav), do které chce finská vláda investovat cca 170 mil. eur. Pro výrobu v nové továrně se pak počítá s řadou subdodávek z nejrůznějších oblastí, zejména chemikáliemi pro biologickou výrobu celulózy a dalších produktů, jakož i inovativními řešeními pro vývoj a výrobu jiných souvisejících bioproduktů.

Laponsko: doly i přístavy

Město Kemi je významným centrem dřevařského, ocelářského a důlního průmyslu blízko hranic se Švédskem. Kromě Metsä Group zde vyrábí firmy jako napíklad Stora Enso či Outokompu. Nachází se zde také jediný důl pro těžbu chrómu v rámci EU s kapacitou 2,7 mil. tun ročně. Nyní zde probíhá rozšíření produkce v hodnotě 250 mil. eur, jenž výrazně zvýší výtěžnost dolu. Kemi je rovněž významným logistickým centrem a jediným laponským přístavem s hlubokými vodami, který má zásadní význam pro export a import v rámci celého severního Finska. Význam Kemi jakožto dopravního uzlu dále poroste s novými investicemi v Laponsku – očekává se například finální investiční rozhodnutí ohledně výstavby biorafinérie v Kemijärvi či několika dolů pro těžbu železné rudy, zlata či mědi.

Daniel Horák, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Helsinkách

Jana Arhio, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Helsinkách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět