EXPO V DUBAJI JE SOUČÁSTÍ NAŠÍ EKONOMICKÉ DIPLOMACIE

Začátkem října otevře po ročním odkladu své brány Všeobecná světová výstava EXPO v Dubaji. Z hlediska české účasti, kterou má na starosti Ministerstvo zahraničních věcí ČR, tím na jedné straně končí čtyřleté období plánování, výběru nejvhodnější koncepce, kterou se na světové výstavě chceme prezentovat, či jednání s partnery z řad dalších státních institucí, akademické a soukromé sféry. Na druhé straně však se začátkem EXPO nastává intenzivní šestiměsíční období, během něhož chceme v Dubaji prezentovat takřka dvaceti milionům očekávaných návštěvníků to nejlepší ze současných českých technologií, průmyslu, vědy a výzkumu či umění.

Zahrada v českém pavilonu. Foto: CZ EXPO Dubai 2020

VÍCE NEŽ JEN VÝSTAVA

Takzvané „velké“ EXPO, které se koná jednou za pět let, již dávno přerostlo význam slova výstava v tradičním slova smyslu. Dnešní EXPO je třeba vnímat čím dál tím více jako komplexní prezentaci s očekávanou ekonomickou návratností pro vystavující zemi, ať už ve formě možných investičních vstupů do prezentovaných technologií, v podobě nových obchodních kontraktů českých firem, či formou vzniku nových partnerství mezi akademickými pracovišti. Česká účast na EXPO v Dubaji tak dnes tvoří především součást ekonomické diplomacie.

Prezentace českých, již dosažených či zatím jen potenciálních, úspěchů v široké škále oblastí a sektorů bude v Dubaji doplněna a podpořena rovněž uměleckou stránkou expozic. A právě v této synergii prezentovaných technologií a umělecké složky spočívá jedna z velmi silných stránek české účasti: Zapojení například českého skla do prezentace našeho lázeňství, ale též inovace v oblasti botaniky či energetiky jsou cestou, jak představit české technologie ve vzájemné synergii s uměleckou složkou. V tomto ohledu bude český pavilon na EXPO v Dubaji skutečně mimořádně vybočovat.

MOST NA DALŠÍ TRHY

Jakkoliv se úspěch národní prezentace na EXPO obtížně kvantifikuje, je třeba českou účast v Dubaji vnímat jako investici, která přinese návratnost. Všechny technologie představované v českém pavilonu mají potenciál zaujmout a přetavit několikaleté úsilí desítek partnerů z české státní, soukromé i akademické sféry, kteří se na přípravě české prezentace na EXPO podíleli, v řadu success stories.

Kromě technologie S.A.W.E.R., která má sama o sobě mimořádný potenciál širokého uplatnění, by měla cestou prezentace na EXPO podpořit své globální ambice i energetická technologie ÚJV Řež v podobě solí chlazeného jaderného minireaktoru. V širším regionu Středního východu pak v návaznosti na EXPO očekávám i úspěch vertikálních hydroponických farem společnosti GreeenTech, které umožňují pěstování rostlin bez půdy a postřiků. A samozřejmě nelze opomenout tradičně vysoké ambice českého designu, v čele s ve Spojených arabských emirátech již dobře etablovanou značkou Lasvit, kterému expozice v rámci českého pavilonu pomůže v expanzi na další trhy.

Vlny Darkova v českém pavilonu – skleněné sochy ve vodních sloupech, jejichž patronem jsou Lázně Darkov. Foto: CZ EXPO Dubai 2020

ZAVLAŽÍME ARABSKÝ SVĚT

Dubajské EXPO je první Všeobecnou světovou výstavou, která se koná v arabské zemi. Volba Spojených arabských emirátů je v tomto kontextu z českého pohledu velice šťastná, Emiráty jsou pro nás z hlediska vzájemného obchodu druhým největším partnerem v regionu Blízkého východu, z hlediska českého exportu pak zaujímají v daném regionu dokonce první pozici.

I výběr oblastí, v nichž se Česká republika bude v Dubaji prezentovat, tak byl zčásti přizpůsoben specifikům místa konání EXPO, kdy středem představovaných řešení v českém pavilonu bude v pouštních podmínkách regionu tak cenná voda a s ní pracující české technologie v oblasti botaniky. Přístroj vyvinutý ČVUT v Praze, pro který se vžilo označení S.A.W.E.R., umí autonomně i ze suchého pouštního vzduchu získat až stovky litrů vody denně. Už před zahájením vlastního EXPO, na němž bude hlavní hvězdou českého pavilonu, lákal potenciální partnery, ale i zájemce z řad zahraničních armád. Očekávám, že tento zájem se pak v průběhu vlastního EXPO ještě zněkolikanásobí.

V kontextu arabského světa nicméně klademe v rámci českého pavilonu důraz třeba i na turistický sektor. Movitá arabská klientela hraje tradičně silnou roli v českém incomingovém turismu, především v oblasti lázeňství. Velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí proto připravilo hned v prvním týdnu projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) zaměřený právě na prezentaci českého lázeňství přímo v českém pavilonu. Další z PROPEDů, zaměřený na české sklo, pak ambasáda chystá ve spolupráci s Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR na listopad.

TECHNOLOGIE RUKU V RUCE S HODNOTAMI

Nedílnou součástí prezentace na světových výstavách je kromě představení technologických a uměleckých novinek ze současnosti i důraz na tradici a hodnoty dané země. Český pavilon v Dubaji v tomto ohledu nebude výjimkou. Koncepce českého pavilonu, stejně jako volba prezentovaných technologií, byla navržena tak, aby podtrhovala principy udržitelného rozvoje – i proto je český pavilon umístěn v rámci EXPO v takzvané zóně Udržitelnosti. Tím dáváme světu jasně najevo, že ambice spojené s Agendou 2030 jsou pro nás natolik důležité, že jsme je vetkli do středu naší prezentace na světové výstavě.

V případě České republiky pak samozřejmě nemohl chybět ani důraz na humanistické ideály a vzájemnou toleranci, což by měla být hlavní témata ekumenické konference naplánované symbolicky na 17. listopad, která se uskuteční ve spolupráci s Nadací Forum 2000. Pevně věřím, že i řada čtenářů MED si na EXPO v příštích šesti měsících najde cestu a že při procházení českým pavilonem si budou moci opět říci, že Česká republika nejen drží krok s technologickým pokrokem, ale že patříme v řadě oblastí k těm nejlepším na světě.

MARTIN TLAPA, náměstek ministra zahraničních věcí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět