SEVERNÍ METROPOLE PROPOJÍ HONGKONG A SHENZHEN

Hongkong hodlá vybudovat na hranici s pevninskou Čínou novou Severní Metropoli. Jde o jednu z hlavních iniciativ, které v říjnu oznámila nejvyšší představitelka Hongkongu Carrie Lam.

Ochrana přírody bude vyžadovat využití speciálních technologií. Foto: Shutterstock

Tento projekt je třeba chápat v širším kontextu integrace měst v rámci oblasti Greater Bay Area a tlaku na alespoň částečnou reindustrializaci Hongkongu. Podstatnou roli však sehrává i akutní nedostatek dostupného bydlení.

Mezi Hongkongem a Shenzhenem, který se nachází přímo za severní hranicí zvláštní administrativní oblasti, existují dlouhodobé úzké vazby. Po dlouhou dobu platil Shenzhen a přilehlé oblasti za továrnu Číny a Hongkong za výkladní skříň, což časem logicky vedlo k téměř naprostému odklonu Hongkongu od lehkého průmyslu a k jeho specializaci na poskytování služeb, zejména ve finanční oblasti. Dnešní Shenzhen taktéž dávno není špinavým továrním městem, nýbrž jedním z nejinovativnějších míst Číny.

DIVERZIFIKACE EKONOMIKY

Aktuální snahy o návrat průmyslu do Hongkongu cílí na sektory s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou informační technologie, vývoj a výzkum. Počítá se proto s aktivním zapojením hongkongských univerzit. Za stávající centrum hospodářského růstu Hongkongu lze jednoznačně považovat oblast okolo Victoria Harbour – takzvanou Harbour Metropolis, kde jsou přítomny velké finanční instituce. Vytvoření Severní Metropole by mělo být jakýmsi protipólem a současně novou příležitostí k diverzifikaci ekonomiky. Využít a navázat na existující expertízu za hranicí ležícího Shenzhenu je přitom logickým krokem vpřed. 

Severní Metropole se bude rozprostírat na ploše 30 000 hektarů a zahrne mimo jiné výstavbu několika nových městských částí, rozvoj existujících brownfieldů a vznik „hongkongského Silicon Valley“ – San Tin Technopole, jakož i společného inovačního a technologického parku mezi Shenzhenem a Hongkongem. Paralelně s plánovanou výstavbou a transformací severní oblasti Hongkongu vláda klade důraz i na aktivní ochranu a zachování jedinečné přírody. V této souvislosti si hongkongská vláda vytyčila ambiciózní cíl, aby nově vznikající Severní Metropole byla nejen chytrá, ale i udržitelná a uhlíkově neutrální.

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY

Mokřadní charakter půdy s sebou při konstrukci Metropole ponese specifické výzvy a snaha o konzervaci pro oblast typické přírody bude vyžadovat využití speciálních technologií. Je také důležité si uvědomit, že stávající dopravní a zdravotní infrastruktura není dimenzována na takto masivní rozvoj severního teritoria Hongkongu. Plánováno je proto prodloužení existujících linek metra a výstavba plně automatického dopravního spojení pro přesun v rámci Severní Metropole. Současně musí dojít i ke zlepšení a zefektivnění přeshraničního spojení mezi Shenzhenem a Hongkongem. Právě výstavba nového bydlení a rovněž dobudování veškerých infrastruktur (zejména dopravních a zdravotnických) bude nepochybně skýtat řadu příležitostí pro české firmy.

Detailní informace k rozvoji Severní Metropoli jsou k dispozici ve zprávě o rozvojové strategie Severní Metropole. Konkrétní kroky a harmonogram budou vládou Hongkongu rozpracovány v následujících měsících.

Anna Dupalová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Hongkongu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět