MEXIKO PODPOŘÍ DIGITALIZACI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Pandemie covid-19 uspíšila digitální transformaci a posunula Mexiko o několik let kupředu. Na tyto změny reaguje i mexické ministerstvo hospodářství, které připravilo hned několik projektů na podporu digitalizace zejména pro malé a střední podniky, u nichž je digitalizace pomalejší.

Ilustrace: Shutterstock

Rozvoj digitalizace dat i provozu tisíců malých a středních firem má velký potenciál pro uplatnění inovativních řešení a navázání technologických partnerství. V neposlední řadě proces digitalizace otevírá řadu obchodních příležitostí pro firmy zaměřující se na kybernetickou bezpečnost.

NADĚJNÝ, ALE NEROVNOMĚRNÝ VÝVOJ

Mexiko si již před pandemií nevedlo v procesu digitalizace špatně. V průzkumu OSN, který se týkal digitální správy, se Mexiko v roce 2018 umístilo na 22. místě ze 193 zemí a na 1. místě v Latinské Americe a Karibiku. Dle analýzy společnosti McKinsey o digitální zralosti se pak Mexiko umístilo na 55. místě z celkem 151 zemí. Ve srovnání se zeměmi s podobným HDP to je pro Mexiko velmi dobrý výsledek.

V soukromém sektoru ale digitalizace probíhala nerovnoměrně – velké a mezinárodní společnosti investovaly do digitalizace velké prostředky, zatímco střední a menší firmy často zůstávaly pozadu. Přitom tyto malé a střední společnosti představují více než 99 % společností působících v zemi. Většina z nich (2,2 milionu) působí v obchodě, další (1,8 milionu) ve službách a téměř 600 tisíc ve výrobě. Digitalizace těchto firem by dle odhadů zvýšila celkovou produkci až o 30 %.

SOUČASNÉ TRENDY

V poslední době v Mexiku zásadně zrychlil růst e-commerce. Firmy adaptují své služby pro internetové prostředí a hledají vhodná IT řešení. V roce 2021 představoval e-commerce 9 % veškerého prodeje a do roku 2025 by měl internetový prodej představovat 24 % tržeb v maloobchodním sektoru.

Řada podnikatelů ztratila během pandemie přímý kontakt se zákazníkem a nahradila ho personalizací služeb a digitální komunikací pro maximalizaci pozitivní zkušenosti zákazníka. Firmy investují do technologií v oblasti elektronického obchodu, správy dat a marketingu, které celý proces nákupu produktu či služby zkvalitňují.

Další oblastí, která se skokově digitalizovala, je logistika a inteligentní řízení dodavatelského řetězce. Dynamické prostředí logistického sektoru si v době pandemie vyžádalo nové nároky na kvalitu, flexibilitu, jakož i typy poskytovaných služeb. Spolu s neustálým tlakem na provozní náklady byly společnosti také nucené výrazně modifikovat stávající procesy za účelem zabezpečení plynulosti a spolehlivosti dodavatelského řetězce.

Třetí oblastí, které se aktuální vlna digitalizace významně dotkla, je pokročilá správa dat. S digitalizací provozu a výroby potřebují mexické firmy zpracovávat a automatizovaně vytěžovat stále větší objemy dat. Velká poptávka je proto po systémech umožňujících jak digitalizaci dokumentů, tak zpracování a analýzu velkých souborů dat.

VLÁDNÍ PROGRAMY

Akceleraci procesu digitalizace si vzala za svou i mexická vláda, která za tímto účelem zřídila samostatný Úřad pro národní digitální strategie (CEDN). Součástí státní podpory je rozvoj potřebné infrastruktury, novelizace legislativy a podpora odborného vzdělávání a rozvoje digitálních dovedností.

Vláda si uvědomuje důležitost otevřených dat nejen pro posilování transparentnosti veřejné správy, zajištění práva na informace, zapojování občanů do rozhodování a omezování korupce, ale i pro vznik inovativních a chytrých řešení ze strany privátního sektoru. V oblasti ekonomiky je nejkomplexnějším portálem platforma ministerstva hospodářství Data México.

V rámci podpory digitalizace malých a středních podniků vzniká řada konkrétních projektů pro podporu elektronického obchodu, komunikaci na dálku a využívání otevřených dat. Patří mezi ně i  specializované platformy, jako jsou otevřený portál digitálního vzdělávání ministerstva hospodářství MIPYMES MX, otevřené e-tržiště pro drobné, převážně venkovské, podnikatele MERCADO SOLIDARIO, portál podpory a sdílení informací o příležitostech na domácím i zahraničních trzích COMERCIAMX, otevřená platforma k navázání exportních kontaktů EXPORTAMX, na podporu přímých zahraničních investic INVESTINMEXICO či exportní fórum zaměřené na podporu specificky žen podnikatelek MUJEREXPORTAMX.

Daniela Sedláková, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Mexiku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět