ALBÁNIE PŘIPRAVUJE PLYNOFIKACI ZEMĚ. VLASTNÍ TĚŽBU ALE NEPLÁNUJE

Albánie chce vybudovat plynovou distribuční síť, která bude napojena na albánský úsek transitního plynovodu TAP (Trans Adriatic Pipeline). Současně zvažuje vybudování terminálu v přístavu Vlora na dovoz kapalného zemního plynu z USA, který bude využit pro místní potřebu i reexport.

Ilustrační foto Shutterstock

Nová albánská distribuční soustava má vzniknout v horizontu příštích 10 let a bude napojena na nedávno otevřený plynovod TAP vedoucí z Řecka přes Albánii do Itálie. Uzlem by měl být terminál v oblasti Fier. Vypracováním strategie plynofikace země byla vládou pověřena státní společnost Albgaz.

Dohoda vlády s provozovatelem plynovodu TAP o výstavbě terminálu pro napojení budoucí albánské distribuční sítě byla uzavřena loni. Terminál umožní průtok plynu v obou směrech, aby bylo možné jeho propojení se zvažovaným terminálem na dovoz kapalného zemního plynu (LNG) z USA v přístavu Vlora.

O dovoz kapalného plynu z USA a vybudování přístavního LNG terminálu mají zájem americké společnosti Excelerate Energy a Exxon Mobile, které připravují studii proveditelnosti. Firma Excelerate Energy uzavřela též memorandum o porozumění s italskou firmou Snam a firmou Albgaz o spolupráci při výstavbě albánských distribučních plynovodů. Italská firma Snam je pětinovým vlastníkem plynovodu TAP a spolu s Albgaz i vlastníkem firmy Albanian Gas Service Company, která je pověřena údržbou albánského úseku plynovodu TAP.

Součástí plynofikace Albánie má být řada plynárenských projektů, mezi jinými například přeměna tepelné elektrárny Vlora o výkonu 97 MW na plyn a její napojení na plynovou distribuční síť, vybudování velkokapacitního podzemního zásobníku plynu v oblasti Dumre, napojení průmyslových závodů na zpracování rud v oblasti Ebassan nebo vybudování distribučních sítí pro domácnosti ve městech Vlore, Durres a Tirana.

Šance i pro české firmy

Rozvoj plynofikace Albánie v příštích letech je příležitostí pro zkušené a vysoce kvalifikované české firmy působící v této oblasti. V případě výstavby terminálu na dovoz kapalného plynu se otevře i možná spolupráce s výše zmíněnými americkými a italskými firmami.

Albánie, podobně jako Černá Hora a Kosovo, není připojena na žádnou regionální síť zemního plynu. Funkční místní plynová distribuční síť neexistuje. Albánie disponuje vlastními ložisky plynu o velikosti 5,7 mld. metrů krychlových, plyn se však již netěží a ani do budoucna se s jeho těžbou zatím neuvažuje.

Petr Vlk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Tiraně

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět