JORDÁNSKO REKORDNĚ NAVYŠUJE PODPORU TURISMU

Nová strategie cestovního ruchu, nedávno schválená jordánskou vládou, bude jen v roce 2022 dotována částkou v přepočtu vyšší než 2,5 miliardy korun. Jedním z konkrétních cílů je do roku 2025 přilákat nejméně 5,5 milionu turistů ročně, což by znamenalo alespoň návrat k úrovni z roku 2019.

Skalní město Petra. Foto: Shutterstock

Navýšení podílu evropských turistů je jednou z priorit, značná část zmíněných peněz by proto měla směřovat na další posílení nízkonákladové osobní letecké dopravy převážně z Evropy do hlavního města Ammánu i rudomořského letoviska Aqaba. V roce 2019 se evropští návštěvníci podíleli na příjmech z cestovního ruchu 12 procenty, zatímco arabští klienti včetně místních Jordánců přinesli dle oficiálních údajů 73 procent. To je ale způsobeno především velkou popularitou Jordánska v rámci blízkovýchodního regionu v oblasti zdravotnického turismu, jehož podíl na celkových příjmech z cestovního ruchu zatím stále převažuje.

POBÍDKY K OPAKOVANÝM POBYTŮM

Jordánsko chce pomocí nové strategie mimo jiné přesvědčit turisty k opakovaným i dlouhodobějším pobytům, nejen ke krátkým návštěvám nejznámějších památek. To znamená nejen pracovat na zviditelnění dalších turisticky zajímavých míst Jordánska, ale také podstatně modernizovat nyní velmi nedostatečnou infrastrukturu. Kromě Ammánu, Petry a přímořských letovisek nejsou k dispozici přiměřené ubytovací kapacity, chybí i spolehlivá, častá, bezpečná a cenově dostupná doprava mezi jednotlivými lokacemi.

V Jordánsku se přitom nachází nejen Mrtvé moře, ale také zatím hlavně potápěči ceněný Akabský záliv u Rudého moře. Kromě ikonického skalního města Petry mohou turisté navštívit dobře zachovalá antická města, pouštní zámky nebo středověké křižácké hrady. Světovou proslulost, mimo jiné i díky popularitě mezi filmovými produkcemi, získalo unikátní pouštní území Wadi Rum. Jordánsko ale nabízí mnoho dalších atraktivních přírodních cílů, a to i pro náročné outdoorové aktivity v horských oblastech, včetně několika přírodních rezervací. Úspěch by mohla přinést i účinnější propagace pozoruhodných raně křesťanských památek a míst, kde se odehrávaly známé biblické příběhy.

VÝZNAM PRO CELOU EKONOMIKU

Jordánsko by s novou strategií mělo cestovnímu ruchu konečně poskytnout podporu adekvátní roli, kterou má v rámci jeho ekonomiky. Závisí na něm řada dalších odvětví nejen v oblasti služeb, generuje největší počet pracovních míst a je téměř výhradním zdrojem příjmů některých tradičních komunit. V posledním roce před pandemií přinesl přes 4 miliardy jordánských dinárů (cca 127 miliardy korun), což znamenalo 13 % HDP. Potenciál Jordánska být atraktivní turistickou destinací je však bezpochyby úplně někde jinde. Pouhá obnova pandemií těžce postiženého sektoru proto nestačí. A i když finanční podpora plánovaná na rok 2022 je sedminásobkem předchozí nejvyšší částky, jen peníze situaci nezmění.

Součástí nové strategie jsou kromě volání po účinné marketingové kampani i návrhy na potřebné legislativní úpravy. To znamená především odlehčit neúměrnou regulaci odvětví cestovního ruchu a byrokracii s ním spojenou – od usnadnění podnikání v této oblasti obecně (například snížení množství potřebných licencí) po celkové otevření sektoru i pro zahraniční, především nearabské investory, kteří jsou zatím pro vstup na tento segment trhu limitováni řadou omezení či přímo zákazů. To by výrazně rozšířilo příležitosti pro české firmy, jak přímo v oboru cestovního ruchu, tak i ty, které jsou schopné se uplatnit v oblasti budování potřebné infrastruktury.

Zuzana Benešová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Ammánu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět