KOSOVSKÉ CLO POŠKODILO VLASTNÍ EKONOMIKU

Před více než rokem Kosovo zavedlo clo ve výši 100 % na dovoz zboží ze Srbska a z Bosny a Hercegoviny. Ukazuje se, že toto opatření mělo negativní vliv i na samotné Kosovo.

Kosovské clo se promítlo do zvýšení cen potravin a poškodilo chudší domácnosti. Foto: Shutterstock

Důsledky zavedení cla, které bylo motivováno především politicky, nyní vyhodnotily nezávislé kosovské iniciativy i mezinárodní organizace. Ekonomičtí experti se shodují, že mělo negativní vliv na Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, ale částečně i na kosovskou ekonomiku.

Celní opatření z listopadu 2018 mělo také podpořit domácí výrobu a snížit nezaměstnanost. Ta je v Kosovu stále jedna z nejvyšších v Evropě a dosahuje výše 30 %. Export z obou zmíněných zemí do Kosova prudce klesl – ze Srbska o 88 % a z Bosny a Hercegoviny o 83 %. V Kosovu se ale celní opatření promítlo především do cen základních potravin, které zvýšily inflaci na 3 %.

Kosovský ekonomický institut GAP uvedl, že zavedení tarifu nebylo dobře připraveno. Nebyla provedena žádná předběžná analýza jeho účinku, což vedlo k tomu, že pro Kosovo nemělo toto celní opatření žádný pozitivní přínos. Naopak postihlo především kosovské domácnosti s nižšími příjmy. Kosovské potravinářské firmy nebyly schopny využít uvolněný prostor na trhu a zaplnit jej vlastními výrobky.

ŠANCE VYUŽILI SLOVINCI A TURCI

Pokles dovozu ze Srbska a z Bosny a Hercegoviny nepomohl ani kosovskému průmyslu, nedošlo tak ke zvýšení počtu pracovních míst. Výsledkem je nahrazení zboží ze Srbska a Bosny a Hercegoviny výrobky z jiných zemí. Ze zavedení cla profitovalo především Slovinsko, které zvýšilo svůj vývoz do Kosova o 125 %, a Turecko, které zaznamenalo nárůst vývozu o 34 %.

Srbsko se domnívá, že zvýšené celní tarify porušují regionální dohody o volném obchodu, a uvádí, že uvalení zvýšeného cla na dovoz do Kosova snížilo za rok trvání celního opatření srbský export o 396 milionů eur. Stejně tak Bosna a Hercegovina vnímá kosovské celní opatření velmi negativně a odhaduje, že za rok od uvalení 100 % dovozního cla došlo ke snížení dovozu do Kosova o 80 milionů eur. Podle Kosova je však celní opatření v pořádku, protože cílem byla ochrana ekonomiky země.

KVĚTOSLAV SULEK, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Prištině

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět