V Kambodži pomáhají české inkubátory

Národní pediatrická nemocnice v Phnompenhu si vybudovala renomé přední kliniky, kde se specializují na zákroky, na něž kapacity regionálních nemocnic běžně nestačí. Každoročně tu ošetří na 20 tisíc dětských pacientů. V nadstandardní léčbě novorozenců ji nově podpoří špičkové české přístroje, které zde Česko letos v lednu předalo v rámci své rozvojové spolupráce.

Kambodžské ministerstvo zdravotnictví chce snížit novorozeneckou úmrtnost. Foto: Shutterstock

Součástí dodávky jsou také novorozenecké inkubátory, výhřevná lůžka a fototerapeutické lampy od českobudějovické firmy TSE, jejíž neonatologické přístroje slaví úspěch v mnoha zemích světa. Vlastní dodávku a instalaci včetně uživatelského zaškolení zajistila další česká firma – Medsol.

O možnostech spolupráce jednali zástupci TSE s vedením nemocnice poprvé v loňském březnu. Její specialisté pak následně měli možnost seznámit se s těmito přístroji v českých zdravotnických zařízeních.

Podpora neonatologického oddělení probíhá v několika fázích. Vedle dodávky vybavení se do pomoci Kambodži zapojili také čeští specialisté na novorozeneckou péči ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří se podílejí na školení personálu nemocnice. A na odborné zaškolování myslí ještě další projekt, v němž Česko usiluje o vytvoření nového vysokoškolského oboru biomedicínského inženýrství. Cílem je pokrýt poptávku po specialistech schopných udržovat a opravovat zdravotnické přístroje. Tyto chybějící dovednosti zatím často bránily v plnohodnotném využívání nákladné zdravotnické techniky a její stabilní údržby včetně drobných oprav.

Inkubátory a další zdravotnická technika pro Kambodžu pochází z produkce českobudějovické firmy TSE. Foto: Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

Neonatologie: perspektivní obor

Ačkoliv tříletý rozvojový projekt s Národní pediatrickou nemocnicí má být ukončen v letošním roce, může zde být potenciál k prohloubení spolupráce v neonatologii a perinatologii. Pro české firmy zajímající se o dodávky zdravotnické techniky do Kambodže je nejvhodnější cestou navázání kontaktů s místním soukromým sektorem, který dominuje zdravotnickému systému pokrytím i důvěrou pacientů. Spolupráce se soukromými poskytovateli a distributory by tedy měla být hlavním cílem jejich zájmu.

Kromě toho se nabízejí určité možnosti v zahraniční rozvojové spolupráci. Zde lze doporučit již poměrně známý Program B2B České rozvojové agentury. Pomoci by nicméně mohly i další nástroje, jejichž případnou volbu doporučujeme předem konzultovat.

Cílem je snížení úmrtnosti

Jako perspektivní obor pro export českých výrobků i know-how se přitom jeví právě neonatologie. Kambodža chce snížit kojeneckou úmrtnost a postoupit tak na spodní hranici žebříčku zemí OECD. Zatímco ještě v roce 1990 připadalo podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na Kambodžu alarmujících 116 úmrtí na tisíc narozených dětí, současný stav je až čtyřnásobně lepší. Mezi zeměmi regionu je na tom Kambodža lépe než Laos (49 ‰) či Myanmar (48 ‰) a v porovnání s Indonésií (25 ‰) nebo Filipínami (29 ‰) je v novorozenecké úmrtnosti podle WHO v podobné pozici. Přes výrazný pokrok, na němž mají zásluhy také zahraniční donoři, však péče o matku a dítě z pohledu standardů WHO významně zaostává.

Štěpán Vojnár, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět