KALIFORNIE INVESTUJE DESÍTKY MILIARD DOLARŮ DO INFRASTRUKTURY

Americký Kongres schválil Infrastrukturní balíček ve výši 1,2 bilionu dolarů, který Kalifornii přinese obří investice do modernizace státu – od dopravních staveb přes širokopásmový přístup k internetu a vodní či energetické systémy až po projekty zabývající se změnou klimatu a posílení pracovního práva a ochrany soukromí.

Ilustrační foto: Shutterstock

Kalifornie jako největší stát USA získá logicky největší podíl na většině plánovaných výdajů. Během pěti let by Kalifornie mohla očekávat 25,3 miliardy dolarů na výstavbu dálnic a 4,2 miliardy dolarů na výměnu a opravy mostů. Odhadem 1 500 mostů a 14 tisíc mil kalifornských dálnic je podle Bílého domu ve špatném stavu. Stát se také může ucházet o peníze z investičního fondu ve výši 28,5 miliardy dolarů na ekonomicky významné projekty. Dalších 1, 5 miliardy by mělo pomoct zlepšení kalifornských letišť.

Investice ve výši 9,45 miliardy dolarů by měly pomoc Kalifornii zlepšit možnosti hromadné dopravy v celém státě. Zdá se, že toto úsilí je též zaměřeno na posílení počtu cestujících ve veřejné dopravě, autobusech a na železnici. Podle ministerstva dopravy v současnosti využívá veřejnou dopravu při cestě do práce pouze 5 % dojíždějících v Kalifornii, což přináší řadu problémů.

Další investice se také zaměří na opatření přinášející zmírňování změny klimatu, odolnost, spravedlnost a bezpečnost pro všechny uživatele dopravní infrastruktury, včetně cyklistů a chodců.  Z prostředků by mohl profitovat i nedokončený projet vysokorychlostní železnice mezi San Franciskem a Los Angeles a obecně doprava vázaná na lokality s cenově dostupnějším bydlením.

Elektromobilita i pitná voda

Na rozšíření sítě nabíjecích stanic plug-in pro elektromobily po celém státě by mělo být Kalifornii poskytnuto 384 milionů dolarů. Návrh zákona přiděluje 3 miliardy dolarů na nahrazení těžkých vozidel poháněných plynem elektrickými vozidly a 3,5 miliardy dolarů na snížení znečištění ovzduší v okolí přístavů – což je hlavně problém pro jižní Kalifornii, kde čtvrti sousedící s přístavy Los Angeles a Long Beach trpí škodlivými emisemi z plavidel, nákladních automobilů a železnice po celá desetiletí.

Více než 80 milionů dolarů v příštích pěti letech bude financovat projekty, které by mohly působit preventivně proti požárům a dalším přírodním katastrofám na západě Spojených států. Počítá se i s obnovou spálených pozemků, prevencí požárů zažehnutých inženýrskými sítěmi a jejich zpevnění proti extrémním povětrnostním jevům.  Prostředky budou také určeny k budování systému na recyklaci vody a projektů na skladování podzemních vod. Dalších 3,5 miliardy dolarů by mělo pomoci k odstranění olověných potrubí a další kroky ke zlepšení kvality pitné vody.

Dostupný internet pro všechny

Kalifornie také obdrží minimálně 100 milionů dolarů na rozšíření širokopásmového přístupu k internetu. Cílem je snížit cenu, kterou domácnosti platí za tyto služby. Pravidla vyžadují, aby příjemci federálního financování nabízeli levný, cenově dostupný plán. Investice mají dosáhnout transparentnosti cen a posílit hospodářskou soutěž v oblastech, kde nyní poskytovatelé nenabízí odpovídající služby. Očekává se, že stát dostane také dalších 40 milionů dolarů na ochranu proti kybernetickým útokům, jako je např. ransomware.

Investice urychlí také projekty zabývající se změnou klimatu. Nejedná se tedy jenom o dopravní stavby. Bidenova administrativa rozšířila definici infrastruktury tak, aby zahrnovala i prostředky k boji proti globálnímu oteplování, ale také třeba k posílení pracovního práva a ochrany soukromí, k přípravě na příští pandemii (nebo pandemie) a k zastavení daňových podvodů. Proto některá ustanovení zákona popisuje jako „lidskou infrastrukturu“.

Schválený infrastrukturní balíček bezprecedentního rozsahu by mohl být i přes striktní omezení související s vymáháním zákona Buy American Act příležitostí pro zahraniční firmy, včetně těch českých. GK Los Angeles bude průběžně zadávání zakázek sledovat a vyhodnocovat.

Jana Přikrylová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Los Angeles

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět