Jordánsko chystá obří projekty na odsolování mořské vody

Jordánsko se kvůli klimatickým změnám a dramaticky rostoucí populaci v posledních letech ocitlo doslova na suchu: nedostatek vody postihuje zemědělství, domácnosti i průmyslovou výrobu. Řešení má přijít z moře. Kromě dohody „energie za vodu“ mezi Jordánskem, Izraelem a Spojenými arabskými emiráty by mělo zemi pomoci také vlastní odsolovací zařízení v Akabě.

Jordánsko se potýká s nedostatkem pitné vody. Ilustrační foto Shutterstock

Odsolovací zařízení v jediném jordánském přístavu Akaba na břehu Rudého moře (Aqaba – Amman Water Desalination and Conveyance Project, AAWDC) by po úplném dokončení mělo produkovat 300 miliónů m3 pitné vody ročně, zhruba polovina má být určena pro Ammán. „Vyčerpali jsme všechny vodní zdroje a naše zásoby jsou neudržitelné. Jediným řešení je využít moře“, říká Issa Al-Wer z jordánského ministerstva vody a zavlažování, který zodpovídá za projekt vodovodu z Akaby do hlavního města Ammánu. Jedna z největších blízkovýchodních metropolí, v níž žije téměř polovina rychle rostoucí jordánské populace, je přitom od Akaby vzdálena více než 300 km pobřeží a leží téměř v tisíci metrech nadmořské výšky. To přináší řadu dalších logistických výzev, jež ještě zvyšují už tak pro Jordánsko velkou finanční náročnost projektu, který by chtělo mít hotový do konce roku 2026.

Na realizaci je připravena se významně podílet i Evropská unie. Projekt AAWDC by měl být i jedním z důležitých témat nadcházejících jednání komisaře pro sousedství a rozšíření EU Olivera Varhelyiho v Jordánsku.  Fakt, že finanční racionálnost projektu, jež zahrnuje energeticky náročné odsolování i přepravu vody na vzdálenost stovek kilometrů, závisí na ceně využívané energie, znamená i výzvu k využití dalších inovací v oblasti obnovitelných zdrojů. Získávání energie na provoz ze slunce v téměř ideálních přírodních podmínkách by mělo být nejen výrazně udržitelnějším, ale i levnějším řešením než neúměrně drahá elektrická energie přímo dovážená ze zahraničí či z vlastních tepelných elektráren závislých na dovozu plynu a ropy.

Dohoda s Izraelem

Se solární energetikou je přímo spojena dohoda „energie za vodu“, kterou na dubajském Expo podepsali jordánský ministr vodních zdrojů a zavlažování, izraelský ministr energetiky a ministr pro klimatické změny ze Spojených arabských emirátů.  Podle této dohody bude na jordánském území vystavěna solární elektrárna s kapacitou 600 megawatt, která bude dodávat elektřinu do Izraele, zatímco Izrael na svém středomořském pobřeží zbuduje odsolovací zařízení s kapacitou 200 miliónů m3 určené pro dodávky vody do Jordánska. V příštím roce by se mělo začít se studií proveditelnosti. Izrael má zájem na obnovitelné energii, postrádá ale vhodná prázdná území pro obří solární farmy, zatímco devět desetin Jordánska zabírá neobydlená poušť.  Výstavbu elektrárny by měly financovat především Spojené arabské emiráty. Ve srovnání s plány na projekt dodávky odsolené vody z Akaby je hlavní výhodou mnohem kratší vzdálenost mezi středomořským pobřežím Izraele a hlavními jordánskými sídly, na sever od Ammánu se nachází i druhé největší město Irbid.

Udržitelné hospodaření s vodou a modernizace vodohospodářství je pro Jordánsko skutečnou existenční výzvou, kromě zdvojnásobení počtu obyvatel jsou důvodem i výrazné klimatické změny. Donedávna typické listopadové dešťové přeháňky nahradilo slunečné počasí, což možná prodlouží turistickou sezónu, zároveň ale oddaluje tolik očekáváné alespoň částečné doplnění vodních zásob. Pouštnímu království už nyní každoročně schází zhruba půl miliardy z potřebných 1,3 miliardy m3 vody ročně. Polovina z jeho čtrnácti přehrad je nyní prázdná.

Většinu území Jordánska tvoří pouště. Foto Shutterstock

Zastaralé vodohospodářství i chybějící kanalizace

Každodenní realitou jsou nenávratně mizející zásoby spodní vody i kohoutky, ze kterých nic neteče. Zhruba polovina tolik vzácné vody přitom uniká cestou ke spotřebiteli kvůli technicky zastaralé vodovodní soustavě. Pokud už prší, přichází bleskové záplavy s ničivými následky i v Ammánu, což by mohla vyřešit moderní kanalizace, kterou hlavní město postrádá. Investice do vodní infrastruktury i zavádění dalších prostředků udržitelného hospodaření s vodou jsou jednou z postcovidových priorit jordánské vlády. Slibuje pracovat na kreativních řešeních pro zamezení plýtvání včetně úspornějšího zacházení s vodou při výrobních procesech – a to zejména v zemědělství, které spotřebovává velké množství vody v Jordánsku. Kromě dvou výše zmíněných projektů jde ovšem zatím spíše jen o velmi obecné plány. V zájmu Jordánska je ale jejich co nejrychlejší přetavení do konkrétních staveb.

Kontakty mohou pootevřít veletrhy

V případě veřejných zakázek je z legislativních i zvyklostních důvodů v Jordánsku téměř nemožné uspět bez získání důvěryhodného místního partnera. I soukromé firmy dávají přednost osobním kontaktům a zkušenostem. Dobrou příležitostí pro navázání kontaktů a představení českých inovativních řešení v oblasti obnovitelných zdrojů a vodohospodářství v Jordánsku jsou veletrhy SONEX a JIMEX, jehož další ročník se po pandemické přestávce uskuteční v Ammánu na přelomu května a června 2022.

Zuzana Benešová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Ammánu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět