ČEŠI STAVÍ V GAMBII OBŘÍ 3D TISKOVOU FARMU

Gambie se jako nejmenší země kontinentální Afriky otevírá novým technologiím především v oblasti školství, zvyšuje se zájem o inovace ve zdravotnictví a výrobě. Společnost Prusa Research se proto s podporou Programu B2B České rozvojové agentury pustila do projektu, jehož cílem je společensky prospěšné využití 3D tisku. V Gambii tak vzniká třetí největší 3D tisková farma v Africe.

Foto Prusa Research

 „Přínos technologie 3D tisku pro rozvojové trhy spočívá především v možnosti lokální decentralizované výroby, ať již se jedná o náhradní díly nebo individuálně zhotovované zdravotnické a vzdělávací pomůcky. Tiskárny Original Prusa nabízejí celou řadu funkcionalit velmi dobře využitelných na rozvojových trzích. Jedná se především o snadnou opravitelnost včetně cenově dostupných náhradních dílů, díky níž není při uvedení nového modelu nutné kupovat celou tiskárnu, ale pouze vybrané díly,“ říká projektový manažer Jiří Průša, který se jako dobrovolník v minulosti podílel ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni nebo Charita ČR na budování center digitální gramotnosti hned v několika afrických zemích.

Mezi další výhody 3D tiskáren Original Prusa pro rozvojové trhy patří též funkce obnovení tisku po výpadku proudu, díky čemuž dochází k redukci odpadů v podobě nepovedených tisků i úspoře energie. Za účelem rozvoje konkrétních aplikací 3D tisku i místního trhu pak z pohledu udržitelnosti představuje klíčovou aktivitu vybudování kompetenčního centra a otevřené dílny, která bude vybavena 3D tiskárnami.

Decentralizovaná výroba

„Protože do Gambie se většina zboží dováží, představuje 3D tisk možnost vytvoření decentralizovaných malých výrobních kapacit, které prokázaly svou efektivnost v průběhu kolapsu dodavatelských řetězců. 3D tisk přinesl rychlé a efektivní řešení. Umožňuje výrobu přesunout blíže zákazníkům ČI uživatelům a jejich snadnější zapojení do procesu vývoje produktu. To přináší výhody především v oblasti zdravotnictví, kdy odpadá nutnost transportu pacienta napříč zemí s chabou infrastrukturou. Nemluvě o tom, že transport může být pro řadu zákazníků finančně náročný,“ přibližuje Jiří Průša.

I když malá velikost trhu představuje pro řadu podnikatelů nevýhodu, díky poloze existuje v Gambii potenciál distribuce zboží a služeb do širšího regionu. Podle Jiřího Průši přinese založení gambijského subregionální centra 3D tisku potenciál pro reexport know-how a technologií, a tím další přidanou hodnotu pro podnikatelský sektor v cílové zemi.

„Nedávno jsme uspořádali workshop na sestavování tiskáren. Za mě bylo milým překvapením, jak se mladí lidé sestavování tiskárny zhostili a jak byli zapálení. Myslím si, že především pro dívky, které v životě nedržely v ruce šroubovák či kleště bylo sestavení tiskárny velkou motivací a cestou, jak zvýšit jejich sebevědomí,“ dodává Jiří Průša.

Foto Prusa Research

Seminář k 3D tisku ve zdravotnictví

Letos v září proběhne v Gambii seminář zaměřený na využití 3D tisku v medicíně. V rámci toho semináře je naplánováno propojení českých a gambijských lékařů ohledně využití 3D tisku. Instituce, která v Gambii 3D tisk v medicíně efektivně adaptovala, Medical Research Council Unit The Gambia at London School of Hygiene & Tropical Medicine (MRCG at LSHTM) projevila zájem o sdílení know-how.

Prusa Research není jedinou českou firmou, která v Gambii pracuje s 3D tiskem.  Společnost Make3D v rámci projektu podpořeném Českou rozvojovou agenturou spustila v zemi „3D tisk na zkoušku”, který umožní školám, zájmovým klubům, ale i individuálním zájemcům vyzkoušet tuto technologii za dostupné ceny.

Mezi klíčové konečné příjemce projektu se řadí především místní lokální partner – společnost Make3D, v jehož prostorách bude vybudováno kompetenční centru a otevřená dílna. Make3D již v poli 3D tisku v Gambii dosáhla řady úspěchů, mezi nimiž je například vývoj a certifikace dlahy pažní kosti. I díky této inovaci se Make3D dostala do finále Royal Academy of Engineering Africa Prize 2021. Klíčové příjemce projektu budou tvořit zástupci zdravotnického sektoru, a to jak místních nemocnic a zdravotnických zařízení, tak relevantních úřadů (například Medicines Control Agency) pro které budou připraveny cílené workshopy a případně konzultace.

Zástupcům vzdělávacích institucí i odpovědných orgánů bude projekt demonstrovat výhody využití 3D tisku, třeba pro výrobu individualizovaných učebních pomůcek. Příjemci projektu budou též mladí Gambijci se zájem o technické vzdělání, kteří se budou moci zúčastnit workshopů či využívat otevřenou dílnu. Make3D pravidelně otevírá příležitosti pro mladé gambijské podnikatele a výrobce ve spolupráci s Mezinárodním obchodním centrem a Rozvojovým programem OSN.

Filip Šebek, Česká rozvojová agentura

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět