PAŘÍŽ PLÁNUJE V CENTRU KLIDOVÉ ZÓNY S OMEZENOU DOPRAVOU

Francouzská metropole se stejně jako řada dalších velkých měst potýká s problémy souvisejícími s nárůstem individuální automobilové dopravy. Pařížský magistrát proto navrhl v centru města vytvořit klidové zóny. Omezení dopravy může představovat poptávku po digitálních řešeních a aplikacích, které umožní efektivní vymáhání a kontrolu, ale také například i po alternativních způsobech dopravy nezatěžujících životní prostředí.

Ilustrační foto Shutterstock

Zóna se má rozprostírat v prvních čtyřech centrálních pařížských obvodech a částech 5., 6. a 7. obvodu. Snahou je omezit ekologickou zátěž (představuje až 50 % celkového dopravního provozu v centru města), znečištění ovzduší v centru města a řešit problém nedostatku parkovacích míst.

Klidové zóny v centru města, známé také jako zóny s dopravním omezením, již existují v několika francouzských městech a evropských metropolích, jako je Madrid, Milán a Řím. Mezi jejich hlavní cíle patří obnovit rovnováhu veřejného prostoru ve prospěch chodců, cyklistů a uživatelů veřejné dopravy, snížení počtu a rychlosti motorových vozidel v dané oblasti za účelem zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy a usnadnění pohybu místních obyvatel, obchodníků a veřejných služeb.

Omezení vjezdu a parkování v klidové zóně se nebude týkat osob s bydlištěm nebo pracovištěm v dané oblasti, vozů taxislužby a digitálních přepravních platforem, vozů zásobování, ale také jízd soukromých osob za účelem návštěvy obchodů, nákupních center, kin a galerií, pokud budou mít u sebe příslušné potvrzení, kterým může být například účtenka nebo parkovací lístek.  Omezení se také nebude vztahovat na vozidla služeb veřejného zájmu, lékařské služby, městské hromadné dopravy a řady dalších. Naopak tranzitní doprava, tedy průjezd zónou bez zastavení, bude zakázána.

Strážníky má nahradit digitální technologie

Dodržování pravidel nové zóny budou zajišťovat namátkové kontroly prováděné při výjezdu ze zóny strážníky městské policie, které by postupně měla nahradit účinná a právně zabezpečená technologická řešení a digitální aplikace.

Projekt klidové zóny je aktuálně ve fázi dopadové studie. Letos na podzim je plánováno spuštění veřejné konzultace, která umožní Pařížanům, obyvatelům širšího regionu Île-de-France a dalším zainteresovaným subjektům, jako jsou policejní prefektura a dopravní podnik města Paříž, k projektu vyjádřit své připomínky a náměty. Poté by mělo dojít k zahájení prací, které budou obnášet mimo jiné i zavedení obousměrného provozu na jednom z nejznámějších pařížských bulvárů Saint-Germain. Finální spuštění klidové zóny je pak naplánováno na začátek roku 2024.

Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Paříži

Linda Bartoncová, stážistka, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět