BAVORSKO INVESTUJE DO ENERGIE BUDOUCNOSTI – DO VODÍKU

Bavorsko chce převzít průkopnickou roli v oblasti výzkumu a aplikací vodíkových technologií. Na výzkumné aktivity vyčleňuje stovky milionů eur. Podle strategického dokumentu bavorské vlády nabízí vodík významný potenciál pro nové obchodní modely v lokální ekonomice.

Dopravním prostředkem budoucnosti mohou být také vodíkové vlaky. Ilustrační foto: Shutterstock

​Vodík bude hrát důležitou roli jako médium energie budoucnosti. Měl by významně přispět k dosažení klimatických cílů v globálním měřítku. Plánuje se jeho využití v široké oblasti energetiky, dopravy, průmyslu a teplárenství. Lze jej používat flexibilně, a navíc bez emisí.

TĚŽKÝ PRŮMYSL I DOPRAVA

Vodík se může uplatnit v odvětvích, která produkují velké množství oxidu uhličitého, tj. v těžkém průmyslu (20 procent emisí v Německu) nebo automobilové dopravě (19 procent). Vodík najde uplatnění při snižování produkce CO2 v ocelářství nebo v dopravě na delší vzdálenosti v nákladních autech, lodích nebo vlacích. Vodíková a bateriová elektromobilita jsou při dosahování klimatických cílů komplementární – lze je využívat v odlišných situacích (dlouhé vs. krátké cesty).

Česku se v této oblasti rýsují nové příležitosti užší spolupráce s bavorskou vědecko-technickou a průmyslovou scénou. Generální konzulát v Mnichově již navázal kontakty, kterých mohou tuzemští zájemci o spolupráci využít k tomu, aby český autoprůmysl zůstal efektivně napojený na rozvíjející se bavorský model využití vodíku a aby Česko mělo k dispozici další prostředek ke snižování skleníkových emisí, a to právě v oblasti těžkého průmyslu a konkrétně ocelářství.

Bavorsko nabízí se svými inženýry a průmyslovou základnou předpoklady pro vývoj systémových řešení zejména od výroby přes skladování a logistiku až po konkrétní využití. Zároveň s ohledem na pandemii koronaviru by vodíkové technologie mohly poskytnout novou perspektivu pro ekonomické posílení Bavorska, které bude stejně jako Česko s hospodářskými důsledky pandemie dlouhodobě bojovat.

VODÍKOVÁ DĚLBA PRÁCE

Avšak pro produkci tzv. zeleného vodíku, na jehož výrobu je potřeba elektřina z obnovitelných zdrojů, nemá Bavorsko příznivé přirozené podmínky jako ostatní regiony v Německu a jinde ve světě. Severní část Německa může těžit ze svých pobřežních větrných elektráren, zatímco slunné a řídce osídlené oblasti například v severní Africe mohou být využity k výstavbě fotovoltaických systémů. Bavorská strategie předpokládá jakousi dělbu práce při zpracování vodíku: zelený vodík se bude dovážet na výzkum a vývoj do Bavorska, které bude vyvíjet nové vodíkové technologie. A bavorští partneři je budou moci v budoucnu využívat k výrobě, přepravě a aplikaci vodíku.

Vodík je aktuálně v Bavorsku zkoumán nejen na technických fakultách, ale především ve vodíkovém centru „Zentrum Wasserstoff Bayern (H2.B)“, které bylo minulý rok zřízeno. To má ve spolupráci s Technickou univerzitou v Norimberku, dalšími instituty a firmami (např. MAN) zkoumat a aplikovat vodík v různých oblastech, především v dopravě jako alternativní pohon. Příklad aplikace vodíku lze pozorovat u německého vlakového dopravce DB, který plánuje v roce 2024 první zkušební provoz lokomotivy na vodíkový pohon od společnosti Siemens s dojezdem 600 kilometrů v oblasti města Tübingen (Bádensko-Virtembersko). 

RŮZNÉ SMĚRY VÝVOJE

V Bavorsku kromě toho probíhá velké množství dalších projektů, které by mohly být pro české firmy zajímavé z hlediska možné spolupráce, či jen pro inspiraci. Tyto projekty se snaží najít řešení problémů s aplikací vodíku. Například projekt „HyRunCell“, který vyvíjí výkonnější palivové články pro těžká vozidla, či projekt „BioH2“, který zkoumá výrobu vodíku ze zbytkových a odpadních materiálů. Další projekty zkoumají nové systémy skladování a doplňování paliva pro dodávku vodíkových čerpacích stanic (projekt „H2SEKTOR“), jakož i skladování vodíku v kapalných organických nosičích vodíku (Liquid Organic Hydrogen Carrier, LOHC), například pro železniční dopravu.

Vodíkové hospodářství je v Bavorsku pořád novým odvětvím, v němž mohou na české firmy čekat nové příležitosti. K řešení je celá škála otázek – od výroby vodíku, jeho uskladnění a transport ze severu Německa do Bavorska, až po jeho aplikaci v průmyslu. Bavorská vláda každý rok financuje výzkum vodíku velkorysými částkami, například nyní investuje 50 milionů eur do roku 2030 jen do výstavby infrastruktury vodíkových čerpacích stanic – tato oblast je podle zástupce Technické univerzity v Norimberku zatím nejperspektivnější pro české firmy. Bavorsko také finančně podporuje výrobu elektrolyzérů na výrobu zeleného vodíku.

Zuzana Zechovská, ekonomická expertka, Generální konzulát ČR v Mnichově

Jan Kreuter, konzul, Generální konzulát ČR v Mnichově

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět