Rakousko chce v tendrech více inovací a udržitelných řešení

Rakousko rozdělí více než 60 mld. eur ročně na veřejných zakázkách, u přibližně 45 miliard je zadavatelem stát. Cílem rakouské vlády je, aby se z rozpočtu investoval vyšší podíl do nákupu inovativních výrobků a služeb, z nichž v konečném důsledku profitují občané. Veřejný sektor by měl zaujmout pozici „chytrého zákazníka“, který svými nákupy podněcuje inovace a podporuje udržitelnost.

Ilustrační foto Shutterstock

Online platforma pro podporu inovací se zaměřením na veřejné zakázky (IÖB -innovationsfördernde öffentliche Beschaffung) rakouského Ministerstva pro digitalizaci a podnikatelské prostředí (BMDW) a Ministerstva pro životní prostředí s agendou dopravy, energetiky, inovací a technologií (BMK) propojuje firmy s rakouskou veřejnou správou s cílem zprostředkovat inovativní řešení pro veřejný sektor. Prostřednictvím platformy mohou firmy nabízející inovativní řešení, zdarma prezentovat své produkty a služby státním podnikům a institucím státní správy a otevřít si tak dveře k získání veřejné zakázky.

Platforma spojující stát a firmy

Portál spojuje inovativní podniky s veřejnými organizacemi, které o zavedení inovací usilují, prostřednictvím dvou funkcí – „Tržiště inovací“ (Marktplatz Innovation) a „Výzvy“ (Challenges). Registrované firmy jsou na „tržišti“ zařazeny do přehledu inovativních podniků, který je určen institucím veřejného sektoru a představuje bezplatnou virtuální výlohu pro firmy a jejich výrobky, respektive služby. V sekci „Výzvy“ zprostředkovává platforma poptávku veřejných institucí a státních podniků po řešeních ušitých na míru pro jimi poskytované služby nebo problémy. Kontaktní a servisní místo IÖB poskytuje na tomto rozhraní strategické poradenství.

Jako příklad může sloužit aktuální výzva společnosti ASFINAG (rakouská obdoba ŘSD), která poptává vybavení protihlukových stěn podél rakouských dálnic a rychlostních silnic fotovoltaickými panely. Stěny mají být osazeny solárními panely nebo nahrazeny novými protihlukovými stěnami se zabudovanými fotovoltaickými články podle přínosu a ekonomické efektivity předkládaného řešení. ASFINAG chce prostřednictvím výzvy získat přehled o stavu vývoje a inovativních produktů a o možných partnerech.

Mezi úspěšné projekty IÖB patří například digitální stravenky města Vídně, inovativní systém veřejného osvětlení ve městě St. Johann v Tyrolsku nebo využití umělé inteligence pro refundaci příspěvků na sociální zabezpečení. Na stránkách platformy jsou realizované projekty prezentovány jako příklady „best practice“, což úspěšným firmám umožňuje dále se zviditelnit.

V rámci inovací a udržitelnosti poptává rakouská správa dálnic (ASFINAG) osazení protihlukových stěn solárními panely. Foto Shutterstock

Pobočka v zemi není nutností

Pro registraci do platformy je nutné zodpovězení krátkého dotazníku a popsání produktu či nabízeného řešení pro expertní porotu a potenciální zákazníky. Předpokládá se, že firma plánuje v Rakousku založit pobočku, nebo ji v zemi již provozuje. Pro účast v sekci „Výzvy“ není pobočka v Rakousku nutností. Platforma není nijak oborově omezena, poptávána jsou řešení v oblasti mobility, automatizace i vhodných komunikačních strategií nebo opatření vedoucí k šetření prostředků. Důraz je v rámci veřejných zakázek kladen na udržitelnost. V 17 určených skupinách zboží a služeb, například v kategoriích kancelářských potřeb a techniky, elektrotechnických výrobků, nábytku, vozidel, papíru, čistících prostředků a služeb či u organizace akcí (Green Events) je aplikace stanovených kritérií udržitelnosti od loňska ve veřejných tendrech povinná, což má vést i ke snížení nákladů.

Novelizovaný zákon o zadávání veřejných zakázek (Bundesvergabegesetz, 2018) poskytuje několik možností, jak na tyto koncepce v praxi zohlednit, například popisem zakázky a stanovením zadávacích kritérií. Váha jednotlivých kritérií kromě povinných technických specifikací není přesné stanovena, zadavatel má spíše dostatečný prostor pro rozhodování a může dokonce zavést dodatečná kritéria. Ekologické hledisko je ve veřejných tendrech závazným kritériem. Kromě základních druhů zadávacích řízení může zadavatel nyní zvolit i jedno z nově zavedených dodatečných řízení, a tím podpořit inovaci, udržitelnost nebo sociální aspekty. Tato řízení jsou zaměřena na oblast výzkumu a vývoje (inovativní partnerství/Innovationspartnerschaft) nebo zdůrazňují nápady (realizační soutěž/Realisierungswettbewerb) a jsou ve veřejných tendrech označena.

Hana Brauneis, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR ve Vídni

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět