Asociace českých zdravotnických firem vybudovala virtuální 3D nemocnici

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) úspěšně zrealizovala unikátní nabídku uceleného řešení v oblasti zajišťování zdravotní péče a dodávek zdravotnických produktů, technologií a služeb formou vizuální 3D nemocnice. Nabídka vznikla v rámci projektu podpořeného z dotace České rozvojové agentury. „Stáváme se důvěryhodným partnerem pro dodání celých komplexů nejen do rozvojového světa a to je pro mě velký úspěch“, říká člen představenstva AVDZP  a obchodní ředitel firmy Linet pro export Petr Foit.

Foto: AVDZP

Projekt Budování kapacit Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků pro zapojení členských firem do zahraniční rozvojové spolupráce, který byl spuštěn v loňském roce, podpořila dotací Česká rozvojová agentura ČR (ČRA). Cílem projektu ČRA je posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci.

Asociace navázala na první úspěšný projekt zacílený na posilování kapacit pro zapojení do zahraniční rozvojové spolupráce, díky kterému posílila své odborné kapacity v této oblasti a nyní působí jako funkční platforma výrobců zdravotnických prostředků, která sdílí zkušenosti a know-how. V rámci projektu asociace vytvořila elektronický katalog Czech Healthcare Solutions nabízející ucelené řešení vybavení nemocničních oddělení a další tematicky zaměřené brožury s nabídkou inovativních produktů pro zajištění zdravotní péče zejména v rozvojovém světě.

Foto: AVDZP

V pokračujícím projektu, realizovaném v loňském roce, si asociace vedle řady dalších aktivit pro další posilování kapacit platformy vytyčila cíl vytvořit ucelenou nabídku zdravotnických produktů a technologií formou virtuální 3D nemocnice. Právě komplexní řešení je v současné době od dodavatelů v mezinárodní rozvojové spolupráci vyžadováno a společně s jednotnou marketingovou prezentací představuje základní předpoklad k úspěchu na poli rozvojové spolupráce v zahraničí. Nabídka komplexního řešení může firmám významně pomoci také prohloubit obchodní spolupráci na zahraničních trzích a usnadní jim pronikání na nové trhy v zahraničí.

Do projektu se zapojila řada členských firem AVDZP a společně úspěšně zrealizovaly unikátní společnou nabídku uceleného řešení v oblasti zajišťování zdravotní péče a dodávek zdravotnických produktů, technologií a služeb formou vizuální 3D nemocnice. Jedná se o jedinečný způsob představení nabídky produktů v celkem osmi patrech a osmnácti odděleních nemocnice. Jejich významnou součástí jsou i nemocniční lůžka společnosti Linet. Firma patří mezi přední světové výrobce nemocničních lůžek, které exportuje do více než 100 zemí po celém světě. Petr Foit, obchodní ředitel Linet pro export, uvedl: „Jsem velmi rád, že se nám podařilo vytvořit velmi unikátní komplexní prezentaci možností českého zdravotnického průmyslu. Česká republika by se měla profilovat jako země, která je schopná nabídnout zdravotnické technologie. Stáváme se důvěryhodným partnerem pro dodání celých komplexů nejen do rozvojového světa a to je pro mě velký úspěch.“

Jeho slova doplňuje Jana Vykoukalová, předsedkyně představenstva AVDZP: „Moc mě těší, že vytvořená 3D nemocnice sklízí pozitivní ohlasy a díky ní mohou firmy Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků nabídnout v jednotlivých odděleních nemocnice své nejnovější produkty a pokročilé technologie a současně tak byla vytvořena unikátní prezentace nabídky českého inovativního zdravotnického průmyslu a zdravotní péče zejména do rozvojového světa“.

Kompletní nabídka 3D nemocnice je k dispozici zde: www.avdzp.cz/vrcatalogue.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět