Kazachstán skýtá příležitosti pro české zemědělce a energetiky

Česká řešení v oblasti dodávek živočišné výroby, zemědělských a potravinářských technologií a energetických celků mají šanci na úspěch na severu Kazachstánu. Vyplývá to z dvoudenní cesty velvyslance Rudolfa Hykla do Petropavlovsku, během níž propagoval české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

Severokazachstánská oblast je známá svým zemědělstvím a zpracovatelským průmyslem. Produkce založená na pěstování obilovin a olejnatých kultur, chovu skotu a zpracování surovin, se na kazachstánském zemědělství podílí z 11 % a představuje tak jeden z nejproduktivnějších potravinářských regionů v zemi. Nachází se zde též energetické závody na výrobu tepla a elektřiny pro celý severní Kazachstán a částečně se exportují do Ruska. V neposlední řadě oblast nabízí výhodnou logistickou polohu v rámci tranzitu do Evropy i pro vývoz do okolních zemí.

Velvyslance doprovázela ekonomická diplomatka Olga Kalinová a zemědělský expert ambasády Artem Lukašov. V Petropavlovsku česká strana navštívila farmy na chov mléčného skotu, zpracovatelské podniky na mléko a mouku a elektrárnu koncernu SevKazEnergo.

Velvyslanec představil české firmy aktivní v sektorech energetiky, petrochemie, zdravotnictví a obrany a zmínil možnosti podpory ze strany velvyslanectví ve formě podnikatelských misí a přímého jednání s podniky. V průběhu jednání s generálním ředitelem koncernu SevKazEnergo Igorem Tatarovem a ředitelem elektrárny v Petropavlovsku Viktorem Barminem velvyslanec zmínil zájem českých firem účastnit se plánované modernizace zařízení elektrárny. Česká strana může kromě armatur nabídnout též kotle, filtry, pumpy, turbíny a další technologie. Elektrárna očekává stanovení dlouhodobého tarifu na výkup energie od státu na další roky a od jeho výše se odvinou finanční možnosti pro výběr partnera. Zainteresované firmy se mohou zúčastnit jednání v Nur-Sultanu na centrále holdingu CAEK, kam patří i SevKazEnergo a která má na starosti nákup technologií. Příležitostí bude březnová mise do Kazachstánu, kterou spoluorganizuje CzechTrade Almaty. Přímo na místě by se měli představit čeští dodavatelé technologií do uhelných elektráren.

Nabídka českých zemědělských a potravinářských firem byla prezentována v rámci jednání s místními podnikateli na zemědělském odboru Akimátu Severokazachstánské oblasti a v průběhu návštěvy farem s mléčným skotem Zenčenko a Peterfeld Agro, továrny na zpracování mléka Mléčný závod KD Zenčenko a výrobního podniku Raduga. Součástí cesty byla také exkurze v certifikované agrochemické laboratoři pro analýzu půdy AgroLab.

Česká delegace na farmě Zenčenko. Foto Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

Export českého skotu

Vzájemný obchod mezi ČR a oblastí je založen zejména na exportu českého skotu, jehož dodávky v minulosti překročily počet 1700 kusů, a importu lnu, řepky a slunečnic do ČR. Potenciál dále představuje vývoz inkubačních vajec, krmiv, veterinárních preparátů, technologií pro chov hospodářských zvířat a investičních komplexů. Za účelem rozvoje další spolupráce zazněly od hejtmana Severokazachstánské oblasti Kumara Aksakalova návrhy na založení společného genetického centra pro rozvoj plemenářství, zřízení rybích hospodářství, či lokalizaci výroby českých průmyslových podniků. Region je v tomto ohledu dle něho otevřen investicím a nabízí standardní nástroje podpory.

Během návštěvy regionu česká delegace předala medaili „Lidická růže“ za účast v Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2020 mladému výtvarníkovi z Petropavlovsku Artemu Pecherinovi.  

 Olga Kalinová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět