EVROPSKÁ LABORATOŘ NA JIHU AFRIKY. DO JEJÍHO ŘÍZENÍ SE ZAPOJÍ TAKÉ ČEŠI

V Zambii Evropská unie testuje řadu svých rozvojových programů, které mohou najít uplatnění i v jiných zemích. Jeden z nich bude jménem Evropské komise řídit i Česko.

Člověk v tísni pomáhá v Zambii stavět jednoduché bioplynové stanice pro domácnosti. Foto: Člověk v tísni

Zambie platila dlouhá léta za jeden z nejzapomenutějších koutů jižní Afriky. Politické nepokoje, vysoká míra korupce, závislost na čínských půjčkách a nepředvídatelné zvraty v zákonodárství (včetně znárodňování) způsobily, že se o zemi jinak bohatou na úchvatnou přírodu, vodní zdroje i nerostné bohatství zajímali prakticky jen zahraniční těžaři, jimž vévodí Kanaďané. Poslední léta se ale země začíná otevírat světu. Vláda Hakainde Hichilemy odstartovala v zemi program „nového úsvitu“ a zaměřuje se i na oblasti, které dosud zůstávaly stranou pozornosti, jako je rozvoj turismu, podpora malých a středních podniků, sociální smír a důraz na obnovitelné zdroje energetiky.

Není proto divu, že se Zambie stala svého druhu laboratoří EU pro rozvojovou spolupráci s Afrikou. V zemi běží desítky programů na vládní i regionální úrovni, rozběhla se činnost hospodářské komory EU-Zambie (EUZBC) a Evropa v této zemi na jihu Afriky také investuje, zejména prostřednictvím Evropského rozvojového fondu a Evropské investiční banky. Pozadu ale nezůstávají ani členské země, Česko nevyjímaje. Před šesti lety Černínský palác otevřel v zambijské metropoli Lusace ambasádu, první od dob Československa. A naplno se rozběhly také rozvojové projekty. Zambie je jednou z šesti prioritních zemí rozvojové spolupráce, kde byly za posledních deset let realizovány tři desítky bilaterálních i trojstranných projektů, jež na místě prováděly a provádějí místní i české neziskové společnosti, soukromé firmy a vysoké školy. Jejich středobodem je především udržitelné zemědělství, propojování farmářů s trhy, ale také vzdělávání nebo práce s komunitami.

Pokud vše dopadne podle předpokladů, bude v české režii do konce tohoto roku zahájen komplexní čtyřletý program, který propojí hned několik zahraničních donorů. Podstatná část z něj proběhne v rámci takzvané delegované spolupráce, která umožňuje České rozvojové agentuře (ČRA) řídit v zemi jménem Evropské komise projekty, které jsou financovány především z unijního rozpočtu.

Nový čtyřletý program pro Zambii, který povedou jménem EU Češi, se má mimo jiné zaměřit na sucho a vodní zdroje. Foto: Shutterstock

ČESKO V ROLI KOORDINÁTORA

Program, jehož nosným tématem je management krajiny a soubor opatření, jak se vyrovnat s klimatickými změnami, proběhne pod hlavičkou Multiannual Indicative Programme for Zambia, zastřešujícího strategického rámce pro veškeré rozvojové intervence Evropské unie mezi lety 2021-27 s celkovým rozpočtem bezmála 300 milionů eur.  Česko bude při realizaci tohoto projektu delegované spolupráce prostřednictvím ČRA poprvé ve své historii vystupovat v roli seniorního partnera Delegace EU. „Zároveň nám připadla role koordinátora ostatních donorů, z nichž každý řídí svůj vlastní projekt. Česko se tak stane lídrem programu, do něhož se zapojí Světový potravinový program OSN, německá rozvojová agentura GIZ a pravděpodobně také její francouzská obdoba, agentura AFD,“ vysvětluje Lenka Truijensová, která má v ČRA na starosti projekty delegované spolupráce.

Česká část programu, která bude mít rozpočet sedm milionů eur (z toho šest milionů půjde z peněz EU) by se měla zaměřit na využití geoprostorových dat, a navázat tak mimo jiné na zkušenosti, které čeští realizátoři posbírali v Etiopii. „Počítáme s vypsáním vícero veřejných zakázek rozdělených do logických bloků, jejichž realizátory by se stal neziskový, ale i soukromý sektor nebo vysoké školy a vědecká pracoviště. Část expertízy chceme pokrýt in-house, řízení projektu v Lusace bude zajištěno vysláním zaměstnanců ČRA do tohoto teritoria. Počítáme také s využitím místních sil,“ upřesňuje Lenka Truijensová.

Podle projektového koordinátora Tomáše Daníčka, který má zkušenosti s rozvojovou prací v Ugandě a Etiopii, bude třeba v Zambii propojit nejen donory, ale také ministerské úředníky s regionálními samosprávami, bez nichž by nebylo možné zajistit udržitelnost výsledků projektu. Nedílnou součástí práce českých expertů bude také podpora tvorby ročních lesnických plánů, včetně monitoringu a evaluace jejich naplňování, jež se zakládá na průlomovém podpisu memoranda mezi Zambií a Evropskou komisí během loňské Konference OSN o změně klimatu v Egyptě (COP27). Zambie se tehdy stala jednou z pěti zemí světa, která se vstupem do takového partnerství zavázala mimo jiné k zásadnímu snížení míry odlesňování či emisí oxidu uhličitého.

Jeden z projektů podporovaných Českou rozvojovou agenturou se v Zambii zaměřil na výživu kojenců. Foto: Shutterstock

„MALÁ DOMŮ“ PRO EU

Čtyřletý program pro Zambii obsahuje i jednu „malou domů“ pro EU. Bude totiž postaven na využití dat z evropského dálkového průzkumu Země Copernicus. Program by měl pomoci zpřístupnit evropská družicová data zdarma také zambijským institucím a vyškolit experty v jejich efektivním využívání v oborech, jako je lesnictví, zemědělství, vodohospodářství nebo ochrana životního prostředí. „Program má potenciál stát se pilotním projektem i pro zbytek Afriky. Pokud se práce s geoprostorovými daty osvědčí jako přínosná, měl by být celý postup přenositelný i do jiných zemí,“ dodává Tomáš Daníček. Totéž pak platí i pro výstupy v podobě mapování oblastí se zvýšenými riziky katastrof, jako jsou sucha, povodně, sesuvy půdy nebo požáry. „V ideálním případě půjde o datově podložené analýzy, s nimiž mohou pracovat i další rozvojové projekty. Jde nám nejen o udržitelnost, ale i možnost dalšího využití,“ dodává Lenka Truijensová.

Rozsáhlý program v Zambii, který Češi budou řídit, by měl být dosud největší v rámci mechanismu delegované spolupráce mezi Českem a Evropskou komisí. Nikoliv ale jediný. Od roku 2017, kdy Česká rozvojová agentura tuto „licenci z Bruselu“ získala, úspěšně spolupracovala na unijních projektech v Moldavsku, Gruzii a Bosně a Hercegovině. V Moldavsku, respektive v Podněsterské republice, realizovala s německou GIZ projekt, jehož cílem bylo zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující dlouhodobou péči. V Gruzii společně s francouzskou rozvojovou agenturou Expertise France ČRA v roce 2021 odstartovala projekt posilování sociální ochrany, jiný projekt běžící pod hlavičkou unijního programu ENPARD se pak zaměřuje na bezpečnost potravin a ochranu spotřebitelů. Velký kus práce v rámci delegované spolupráce, tentokrát v partnerství s Rozvojovým programem OSN (UNDP), odvedli Češi také v Bosně a Hercegovině. Čeští enologové a šlechtitelé vína v této balkánské zemi v rámci programu EU4Agri pomáhali vybudovat registr vinohradů a připravit nový celostátní vinařský zákon tak, aby byl kompatibilní s požadavky EU. Projekt byl také rozšířen o rychlou „covidovou“ pomoc vinařům v Bosně a Hercegovině.

Dlouhodobým cílem Česka zůstává dále se podílet na řízení projektů z prostředků Evropské unie. Kromě prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce je ČRA připravena se ve správný čas zapojit také do obnovy a rekonstrukce Ukrajiny. Renomé, které si Češi budují v Africe, tomu může jen napomoci.

BLAHOSLAV HRUŠKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět