Design, vývoji i AI. Český gaming zaujal na konferenci v Kanadě

Herní design, výroba, plánování projektů, poradenství pro vývojáře, ale i využití AI. To vše nabídly české firmy na herní konferenci MIGS2023 v kanadském Montréalu v provincii Québec, která je třetím největším gamingovým centrem na světě.

Ilustrační foto Shutterstock

Konference MIGS a její jubilejní 20. ročník byl zaměřen na navazování obchodních partnerství v herním průmyslu a příbuzných oborech za účasti firem z celé Severní Ameriky a Evropy. Zástupci českého gamingu sem přijeli vůbec poprvé. Akce proběhla jako projekt ekonomické diplomacie PROPED ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Ottawě a agenturou CzechInvest za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Za českou stranu do Montréalu přijeli zástupci mimo jiné poradenské firmy Cyber Sail Consulting, a také společností a jejich projektů, jako jsou Plan a Collective, GoldKnights, Skeldal Studio, Immersive Division, Place of Departure, Cinemax Games, Fuchs+Dachs, Team 94, Proud Turkeys, FiolaSoft Studio nebo SleepTeam, ale i firmy Filuta.ai, která stojí za univerzální AI platformou používanou i při testování her. Setkali se s desítkami firem, zejména vydavatelů a investorů, kteří mají zájem uvést české a evropské videohry na trh.

Zájem byl i o služby

Další společnosti si našly cestu na český stánek zaměřený na herní design, výrobu, plánování projektů a poradenství v oblasti vývoje her v širším slova smyslu. Kromě desítek schůzek mezi českými zástupci a herními společnostmi projevila řada kanadských a amerických firem zájem o český herní průmysl a přání navázat širší spolupráci při vývoji a uvádění her na trh. Živý zájem se týkal také poskytování služeb, jako jsou mimo jiné překlady, dabing, programování, investice a technický outsourcing. Spolu s tím z řady jednání vzešel zájem o najímání českých umělců, získávání technické pomoci při vývoji, manažerských znalostí a dalších služeb od českých společností.

Konference pomohla posílit obchodní vazby se severoamerickým herním průmyslem prostřednictvím setkání a diskusí s herními studii a vydavateli i společnostmi specializujícími se na oblasti jako motion capture, IT služby a správu infrastruktury, umělecký design, marketing, investice a podobně. Česká účast na veletrhu MIGS2023 pomohla navázat přímé obchodní kontakty a partnerství a zároveň propagovat český herní průmysl před mezinárodním publikem. Akce potvrdila, že se v kanadském herním průmyslu naskýtají příležitosti, o které mohou české společnosti usilovat a z nichž mohou těžit.

Na konferenci dorazila řada českých firem, které se specializují na vývoj a poradenství počítačových her. Foto Velvyslanectví ČR v Ottawě

Herní ekosystém v Québecu

Samotná provincie Québec, kde se konference konala, vybudovala herní ekosystém, který je díky své velikosti, rozmanitosti společností, které ho tvoří, a kultuře spolupráce ve světě jedinečný. Během 25 let se provincie stala třetím největším centrem herní produkce na světě, což představuje téměř 300 studií a 14 500 pracovních míst a zaujímá první místo mezi kanadskými provinciemi. Je také místem, kde se zrodily takové trháky, jako jsou Assassin’s Creed, Batman: Arkham Origins, Deus Ex a Shadow of the Tomb Raider.

Kanadský a speciálně québecký herní průmysl představuje jedinečnou příležitost pro české a evropské společnosti. Je to i výsledkem daňových úlev a financování ze strany québecké vlády, kdy kanadští partneři nabízejí zahraničním subjektům pomoc s otevřením místní pobočky. Daňová sleva na multimédia v Québecu je určena pro společnosti, které vyvíjejí digitální produkty a zahrnují interaktivitu a obsahují alespoň tři ze čtyř elementů, tedy text, zvuk, statické obrázky a animované obrázky. Společnosti si pak mohou nárokovat až 37,5 % způsobilých výdajů na práci v Québecu. A právě i tyto investiční pobídky pomohly vytvořit z Montréalu globální herní centrum. Společnosti tak mají zkušenosti a ochotu spolupracovat s mezinárodními partnery. Po celé Kanadě přijaly vlády jednotlivých provincií podobné strategie na podporu herního průmyslu prostřednictvím daňových úlev a dalších mechanismů, jako jsou dotace na pracovní sílu a marketing. Kanadská vláda, stejně jako řada vlád v Evropě a Asii, také stále více podporuje herní průmysl a uvědomuje si jeho rostoucí velikost a význam jak z ekonomického, tak kulturního hlediska.

Jan Kubačka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ottawě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět