S ČISTIČKAMI AŽ KE HŘEBENŮM ALP

Z náhorní planiny v rakouských Alpách startuje vrtulník. Míří k odlehlé vysokohorské chatě v nadmořské výšce téměř 2500 metrů, ke které už žádná silnice nevede. Přepravuje nádrž čistírny odpadních vod – výrobek společnosti Asio NEW z brněnských Horních Heršpic.

Vrtulník přepravuje nádrž čističky k vysokohorské chatě v rakouských Alpách. Foto: Asio

Rakousko bylo vůbec prvním zahraničním trhem, na který začínající exportér Asio před osmadvaceti lety zamířil. Česká firma, která později dodala své čističky do více než třiceti zemí světa, tehdy navázala kontakty s betonářskou společností Katzenberger. „Rakušané měli zájem o menší biologické domovní čistírny, které by nahradily do té doby používané septiky. My jsme se díky tomu velmi dobře chytli na trhu a začali naše výrobky dodávat i právě do alpských chat,“ vzpomíná Karel Plotěný, spoluzakladatel a poloviční majitel obou firem, které dál rozvíjejí byznys nastartovaný na začátku devadesátých let – Asio NEW a Asio TECH.

Zatímco Asio NEW se zaměřuje na „balené“ čističky menších rozměrů, Asio TECH dodává „technologické celky“ – čistírny odpadních vod pro průmysl a provozovatele komunálních služeb. Asio NEW, v níž má menšinový podíl také syn spoluzakladatele Michal Plotěný, nedávno získala ocenění rodinná firma roku 2020 v soutěži, kterou pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR s podporou Equa Bank.

Dodávky pro rakouské vysokohorské chaty jsou jednou ze specialit, již si skupina Asio udržuje dodnes. Spolupracuje s odborníky Technické univerzity v Innsbrucku, kteří se dlouhodobě věnují specifikům horských objektů ve špatně přístupných oblastech.

VERANDOVÁ INSPIRACE

Firmu Asio založili v roce 1993 dva bývalí spolužáci z Fakulty stavební VUT – Karel Plotěný a Oldřich Pírek. „První čistírnu jsme sestavili na verandě našeho domu v Jiříkovicích u Brna. Byla to neutralizační stanice pro sodovkárnu,“ dodává Karel Plotěný.

Asio navyšovalo velikost svých čističek pozvolna. K výrobkům pro průmyslový sektor se dostalo zhruba po deseti letech. A o pár let později už brněnská firma dodávala například komunální čistírny do Litvy, které sloužily desetitisícům lidí. Právě Litva sehrála v další zahraniční expanzi důležitou roli. Zatímco na jiných trzích se Asio v letech 2008-10 potýkalo s hospodářskou krizí, zakázky v baltské republice naopak rostly. Čeští dodavatelé spolupracovali s tamní stavební firmou a země v té době hodně využívala evropské fondy k modernizaci vodohospodářské infrastruktury. „Těžili jsme z toho, že jsme dokázali naše aktivity diverzifikovat,“ poznamenává spoluzakladatel společnosti.

Zároveň ale začaly velké zakázky vytlačovat původní portfolio výrobků pro menší odběratele. „Nám starším to bylo líto,“ říká Karel Plotěný, jehož vize byly navíc vždy spojeny s vývojem a prodejem výrobků, které umožní efektivní hospodaření s vodou už na „mikroúrovni“ jednotlivých domů nebo turistických objektů.

Čistírna odpadních vod. Foto: Asio

DVA PROUDY

Ve firmě Asio se tak postupně zformovaly dva „proudy“ aktivit, které nakonec vedly v roce 2017 k rozdělení společnosti na Asio NEW a Asio TECH. Podle Karla Plotěného má taková specializace jasnou logiku – prodej menších čističek se od dodávek velkých technologických celků dost liší. Rozdílný je marketing i způsob myšlení manažerů. V případě Asio TECH je nutné se zaměřit na dlouhodobější komunikaci s konkrétním zákazníkem. Od předložení návrhu ke schválení projektu to trvá třeba několik let. U výrobků Asio NEW se pozornost soustředí na širší marketingové aktivity – včetně komunikace s imaginárním zákazníkem, public relations a kvalitní podklady pro projektanty.

Dodnes platí, že na jednotlivých klíčových trzích – kde také působí dceřiné firmy Asio – se firma více profiluje buď v jedné, nebo ve druhé oblasti. V Maďarsku a Rumunsku má silné postavení Asio NEW, v Chorvatsku zase Asio TECH, které tam dodává čističky mimo jiné pro potravinářský průmysl i pro obce. Kromě těchto dcer ještě majitelé firmy Asio založili na Slovensku společně s tamním partnerem samostatnou společnost Asio-SK.

Jak vysvětluje Karel Plotěný, v dalších zemích západní a střední Evropy zajišťuje Asio prodej i servis prostřednictvím partnerských firem. „Doby, kdy do zahraničí vyjížděli naši servismani, jsou už minulostí. Za hranice ale pořád cestují naši montážníci.“ Celkově na export směřuje zhruba třetina produkce skupiny Asio.

Asio vždy bylo inženýrsko-dodavatelskou firmou se silným vlastním vývojem i obchodem, která navázala dlouhodobou spolupráci s výrobci. V případě menších čističek se na výrobě podílí společnosti jako Patria Kobylí nebo Kellner-CZ ze Žarošic, jež už od devadesátých let rostly společně se svým brněnským zákazníkem. Jiný charakter mají velké projekty komunálních čistíren, do nichž Asio obvykle vstupuje jako subdodavatel stavebních firem. Při výstavbě průmyslových čistíren to bývá naopak – Brňáci sami přebírají roli generálního dodavatele.

Společnost z Horních Heršpic se v minulosti zapojila také do rozvojové spolupráce, díky níž zamířila i do vzdálenějších krajů. Nezapomenutelná je pro Karla Plotěného dodávka několika čistíren odpadních vod pro nemocnice na jemenském ostrově Sokotra, které se před lety osobně účastnil. Nejdříve bylo nutné vyhledat jediného jeřábníka na ostrově, který měl čističku umístit do připravené jámy. Ačkoliv slíbil, že vše provede, k práci se neměl. Později se ukázalo, že mu chybí nafta. Zástupci firmy Asio vzali kanystr a vypravili se pro ni k nejbližší čerpací stanici. Když už se zdálo, že čistička konečně míří na správné místo, jeřáb se zastavil a čistička zůstala viset nad jámou. Jeřábník požadoval zaplacení předem – než ji spustí dolů.

Systém pro akumulaci a zasakování dešťových vod. Foto: Asio

CO ZPŮSOBIL HOME OFFICE

Zatímco za hospodářské krize před více než deseti lety držely firmu nad vodou dodávky technologických celků, za nynější covidové krize šly paradoxně nahoru tržby Asio NEW. Loni dosáhly 160 milionů korun, Asio TECH přidalo dalších 120 milionů.

„Průmyslníci byli loni hodně opatrní, ale domácnosti se naopak pustily do nákupů,“ popisuje situaci krizového roku 2020 Karel Plotěný. Považuje to za přirozené – lidé byli více doma nebo na chatách, využívali home office a mnozí z nich se rozhodli dát více do pořádku své domácí záležitosti. Mladí lidé si dokonce brali hypotéky a kupovali domy ve vesnicích.

Spoluzakladatel společnosti Asio je přesvědčen, že poptávka po jejích výrobcích dál poroste díky trendům, které se konečně začínají prosazovat – včetně využívání dešťové vody a recyklaci „šedých“ odpadních vod z koupelen či umyvadel. Lidé si stále více uvědomují, že třeba na zalévání nepotřebují pitnou vodu – vhodnější je užitková. Podle Karla Plotěného konečně nastává to, o co se svými kolegy patnáct let usiloval. „Vzhledem k tomu, na co jsme se roky připravovali, jsme teď ve středu dění,“ dodává.

Asio je dnes velkým podporovatelem modro-zelené infrastruktury. Ta kombinuje zeleň v architektuře a vodní prvky, cílem je příjemnější mikroklima ve městech. V Horních Heršpicích postupně rozšířili nabídku produktů například o „zpomalovače“ odtoku vod – podzemní plastové systémy, díky nimž se voda buď vsákne, nebo postupně odteče, aniž by udělala vlnu v kanalizaci. Dalším novodobým hitem jsou stromy z nerezové oceli – nosiče popínavých rostlin, které nahrazují skutečné stromy tam, kde jejich vysázení není možné. Takové popínavé stromy se navíc mají stát přirozenou součástí chytrých měst, je na ně možné umístit mlžící zařízení, osvětlení, různá čidla, informace o parkování nebo zásuvku na nabíječku.

JAN ŽIŽKA

Více k tématu „Češi ve světových vodách“ se dočtete v příštím vydání časopisu MED.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět