Webinář o vodohospodářství ve Středomoří se zaměřením na Itálii a Maroko

Ministerstvo zahraničních věcí ČR organizuje ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno webinář o vodohospodářství ve Středomoří se zaměřením na Itálii a Maroko. Webinář proběhne ve čtvrtek 27. května 2021 od 10:00 hodin SELČ.

 

Foto: Shutterstock

Ve spolupráci s RHK Brno Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve čtvrtek 27. května 2021 pořádá online seminář pro české firmy se zaměřením na oblast vody a její úpravy, odpadní vody a odpadové hospodářství, recyklaci, cirkulární ekonomiku, životní prostředí a související obory.

V úvodu webináře se bude sektoru vodohospodářství věnovat hlavní ekonom Ministerstva zahraničních věcí ČR Marek Pyszko, který představí potenciálně zajímavé cílové země pro tento obor z pohledu českého exportu. Odbor ekonomické diplomacie Ministerstvo zahraničních věcí ČR následně přiblíží projekty, které na podporu aktivit českých firem v tomto odvětví realizuje.

Krajský exportní specialista Oto Hrdlička pak představí služby RHK Brno na podporu internacionalizace a související akce a projekty v těchto branžích. Mezi ně patří např.  iniciativa  RHK Brno  „GoGreen“, záměr podzimní podnikatelské mise jihomoravských firem do Itálie, pozvání k účasti na středomořském veletrhu MEDIBAT, nebo online kooperační B2B platformy „Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy“ a „VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2021které do 30. června 2021 nabízí českým firmám příležitost najít obchodní a výzkumné partnery v oblasti vody a její úpravy, odpadních vod a odpadového hospodářství, energetické účinnosti, recyklace, cirkulární ekonomiky i souvisejících branží a realizovat bilaterální schůzky ve virtuální formě. .

Na webináři následně vystoupí ekonomický diplomat velvyslanectví ČR v Itálii Marcel Sauer a ekonomický diplomat velvyslanectví ČR v Maroku Jan Hladík, kteří budou prezentovat konkrétní obchodní příležitosti v sektoru vodohospodářství a představí také nejvýznamnější akce v regionu, na které se mohou české firmy přihlásit.

Webinář je určený českým firmám a podnikatelům ze všech regionů a jeho sledování je zdarma po předchozí registraci.

Záznam z webináře

 

Itálie

Vodohospodářský sektor v Itálii vykazuje silný deficit infrastruktury ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Disponuje zastaralými zařízeními, přitom zvláště na jihu je infrastruktura velmi opotřebovaná a dochází k velkým ztrátám vody (v některých případech až 40 %). Italská vláda plánuje alokovat zdroje do výše 294 mil. eur, určené především na rekonstrukci a výstavbu přehrad. Počítá se s rekonstrukcí 101 přehrad, z nichž se velká část nachází v jižní Itálii. Podle zdrojů z italského Ministerstva dopravy a infrastruktury je vláda připravena v příštím období alokovat zdroje a udělit koncese na zmíněné stavební práce v rámci schváleného národního plánu (Piano Nazionale Grandi Dighe). Další finanční zdroje si vyžádají nutné opravy a vylepšení infrastruktury, především vodovodní sítě. V sektoru je silná konkurence italských firem, které v letech krize stagnovaly. České firmy nicméně mohou uspět jak svými výrobky a technologiemi, tak i v případných konsorciích s místními firmami. Infrastrukturní projekty ve vodohospodářství vyžadují komplexní dodávky celé řady výrobků a navazujících služeb.

 

Maroko

Velkou příležitostí zůstává odpadové hospodářství zejména v marockých velkoměstech Casablanca a Marrákeš. Samotná Casablanka chystá v rámci nového investičního programu pro roky 2015–2020 celkem 10 projektů ve výši 3,2 mld eur. Většina zmíněné finanční dotace se promítne do dopravní infrastruktury ve městě a zlepšení životních podmínek v chudinských a okrajových čtvrtích největšího marockého města. S tímto záměrem mj. souvisí plánovaná výstavba nových čističek odpadních vod, modernizace likvidace odpadu a záměr využít jej pro výrobu elektrické energie. Maroko se potýká s pokračujícím vysycháním vodních zdrojů; v návaznosti na tento trend pokračuje v přípravě projektové dokumentace na odsolování mořské vody a budování zavlažovacích systémů, což představuje významnou investiční příležitost. Marocká vláda přijala program pro nakládání s opadem z domácnosti, přičemž se chce zaměřit na možnost recyklace s cílem zvýšit recyklaci odpadu o 20 % do příštího roku. V rámci uvedeného programu je vláda připravena investovat okolo 40 miliard MAD (tj. 90 miliard Kč).