REGIONÁLNĚ-SEKTOROVÉ ANALÝZY USNADNÍ EXPORT I INVESTICE

Ekonomická diplomacie je jedním z nejrychleji se rozvíjejících segmentů české zahraniční politiky. V současné době nabízí Ministerstvo zahraničních věcí ČR a systém české ekonomické diplomacie exportérům nejrůznější nástroje a platformy usnadňující jejich obchodní a investiční aktivity na zahraničních trzích.

Podnikatelská mise do Saúdské Arábie a Ománu. Foto: MZ Liberec

V první polovině letošního roku rozšířilo ministerstvo zahraničí portfolio nástrojů a služeb ekonomické diplomacie o nový nástroj – regionálně-sektorové evaluační analýzy zahraničních trhů. Tyto analýzy vznikají s podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci projektu „Zvyšování konkurenční výhody vnějších ekonomických vztahů ČR: využití kombinace regionálně-sektorového přístupu“ a jsou výsledkem spolupráce Odboru ekonomické diplomacie MZV a týmu z Katedry politologie a mezinárodních vztahů ze Západočeské univerzity v Plzni vedeného Šárkou Waisovou a Ladislavem Cabadou.

Regionálně-sektorové evaluační analýzy představují progresivní přístup k identifikaci komparativních výhod a prosazování ekonomických zájmů státu a jeho podnikatelů ve světě. Analýzy tohoto typu jsou účinným nástrojem pro podporu exportérů, který využívá například sousední Německo (GTAI – Germany Trade & Invest), USA (US Trade Representative) či Austrálie (Austrade Representative).

Cílem analýz je pomoci českým proexportně zaměřeným firmám hledat příležitosti a identifikovat poptávku na zahraničních trzích. Tento cíl si klade také každoročně vydávaná publikace Mapa globálních oborových příležitostí, která byla v letošním roce v reakci na omezení způsobená koronavirovou krizí doplněna Mapou strategických příležitostí, přičemž nové regionálně-sektorové studie analyzují dílčí segmenty zahraničních trhů podrobněji a více do hloubky.

Informace v nejisté době

Koronavirová krize v letošním roce značně omezila aktivity celé řady firem, přerušila některé zahraniční obchodní kontakty, omezila možnosti českých podnikatelů realizovat cesty na zahraniční trhy a navazovat zde nové obchodní vztahy. Právě v této nelehké době narůstá význam informací, jejichž dostupnost, kvalita a relevance mohou do značné míry určovat šance na úspěch českých firem v zahraničí.

Obsahem regionálně-sektorových evaluačních analýz jsou podrobné informace o vybrané zemi či skupině zemí a vybraném sektoru určené pro české exportéry. Analýzy seznamují české podnikatele s politickým, socio-ekonomickým, demografickým, makroekonomickým a investičním prostředím cílové země se zaměřením na vybraný sektor (například vodohospodářství, zdravotnické prostředky, smart cities nebo výroba energie z obnovitelných zdrojů). Zabývají se bariérami vstupu na trh s přihlédnutím ke specifickým podmínkám českých firem a investičními příležitostmi v konkrétním tematickém sektoru včetně aktuálně vypisovaných tendrů.

Obsahem analýz je také přehled současných trendů na trhu v příslušném odvětví a výčet hlavních konkurentů pro české firmy. Publikace seznamují exportéry i s kulturou obchodního jednání a hlavními zásadami, které z této kultury pramení, což může být zejména v kulturně vzdálenějších teritoriích velmi přínosné. Firmy v publikacích najdou také informace o hlavních obchodních událostech v místě, na kterých by vážní zájemci o vstup na trh neměli chybět.

Prvních pět zpráv

Doposud vzniklo pět zpráv, přičemž dvě analyzují oblast zdravotnictví, obchodu se zdravotnickými prostředky a farmaky (v první zprávě jsou zahrnuty Omán a Saúdská Arábie, ve druhé pak Mexiko a Peru). Další zprávy analyzují trh s environmentálními technologiemi, zejména oblast vodohospodářství, smart cities, výrobu energie z obnovitelných zdrojů a péči o půdu a její ochranu. Tyto zprávy analyzují příležitosti na trhu v Malajsii a Vietnamu, v Indonésii a na Filipínách.

Přípravu regionálně-sektorových analýz řídí a koordinuje Odbor ekonomické diplomacie MZV, který rovněž vybírá prioritní země a sektory, pro které tým Šárky Waisové a Ladislava Cabady analýzy vypracuje. Analýzy jsou českým firmám k dispozici pro čtení či stažení na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR: Saúdská Arábie a Omán (zdravotnictví) a Vietnam a Malajsie (environmentální technologie).

Analýzy zaměřené na zdravotnictví byly úspěšně využity například pro misi členů Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) do Saúdské Arábie a Ománu. „Analýzy obsahují informace o stavu zdravotní péče, způsobu zajišťování dodávek zdravotnických prostředků, investičních záměrech ve výstavbě nových zdravotnických zařízení nebo přístupu ke zdravotní péči pro obyvatele, které jsou pro kvalitní přípravu na zahájení obchodní spolupráce v dané zemi velmi cenné,“ uvedla předsedkyně představenstva AVDZP Jana Vykoukalová.

Regionálně-sektorové analýzy slouží také ke kvalitní přípravě na podnikatelské mise.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět

Regionálně-sektorové analýzy slouží také ke kvalitní přípravě na podnikatelské mise.

Prvních pět zpráv

Doposud vzniklo pět zpráv, přičemž dvě analyzují oblast zdravotnictví, obchodu se zdravotnickými prostředky a farmaky (v první zprávě jsou zahrnuty Omán a Saúdská Arábie, ve druhé pak Mexiko a Peru). Další zprávy analyzují trh s environmentálními technologiemi, zejména oblast vodohospodářství, smart cities, výrobu energie z obnovitelných zdrojů a péči o půdu a její ochranu. Tyto zprávy analyzují příležitosti na trhu v Malajsii a Vietnamu, v Indonésii a na Filipínách.

Přípravu regionálně-sektorových analýz řídí a koordinuje Odbor ekonomické diplomacie MZV, který rovněž vybírá prioritní země a sektory, pro které tým Šárky Waisové a Ladislava Cabady analýzy vypracuje. Analýzy jsou českým firmám k dispozici pro čtení či stažení na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR: Saúdská Arábie a Omán (zdravotnictví) a Vietnam a Malajsie (environmentální technologie).

Analýzy zaměřené na zdravotnictví byly úspěšně využity například pro misi členů Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) do Saúdské Arábie a Ománu. „Analýzy obsahují informace o stavu zdravotní péče, způsobu zajišťování dodávek zdravotnických prostředků, investičních záměrech ve výstavbě nových zdravotnických zařízení nebo přístupu ke zdravotní péči pro obyvatele, které jsou pro kvalitní přípravu na zahájení obchodní spolupráce v dané zemi velmi cenné,“ uvedla předsedkyně představenstva AVDZP Jana Vykoukalová.

Podnikatelské mise

Ministerstvo zahraničních věcí ČR spolupracuje s firmami sdruženými v AVDZP dlouhodobě. Firmy zaměřené na vývoj, výrobu a export zdravotnických prostředků se zapojují do podnikatelských misí do zahraničí organizovaných jako projekty ekonomické diplomacie (PROPED), podílí se na organizaci exportních seminářů zaměřených na zdravotnictví a společně vypracovaly komplexní nabídku českého řešení dodávek nemocničních celků. S ministerstvem zahraničí a jednotlivými zastupitelskými úřady spolupracují také v oblasti uplatnění jejich produktů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. „Regionálně-sektorové analýzy velmi vítáme také jako prostředek pro kvalitní přípravu na podnikatelské mise. I když pandemie koronaviru v současné době částečně brzdí další rozvoj a expanzi firem na nové trhy, věříme, že i do budoucna bude tento nový nástroj užitečný a efektivně využitelný,“ doplnila Jana Vykoukalová.

Zmíněné mise do Saúdské Arábie a Ománu se zúčastnila i firma MZ Liberec, která již od roku 1957 vyrábí rozvody medicinálních a technických plynů a řadí se mezi členy AVDZP. Skutečnost, že nejnovější informace a poznatky o zahraničním trhu jsou klíčové pro co nejpřesnější zacílení firmy na nové obchodní příležitosti, potvrzuje ředitel obchodního rozvoje společnosti Alexandr Jernek: „MZ Liberec se jako jeden z předních českých výrobců medicinálních technologií v rámci svého obchodního rozvoje snaží využívat co nejefektivnější nástroje jak pro saturaci stávajících, tak zejména penetraci nových trhů. Jedním z takových se bezesporu ukázaly být i regionální zdravotnické analýzy pro Saúdskou Arábii a Omán, díky nimž se podařilo předběžně zmapovat tamní tržní prostředí i potenciální odbytové kanály.

Šárka Waisová, Katedra politologie a mezinárodních vztahů ZČU

Anna Urbanová, vedoucí oddělení, Odbor ekonomické diplomacie MZV

 

Více informací o ekonomické diplomacii a zahraničních trzích najdete na webu Export.cz, sociálních sítích ekonomické diplomacie ČR (Facebook, Twitter, LinkedIn) a webu BusinessInfo.cz.

INFORMACE EKONOMICKÉ DIPLOMACIE PRO ČESKÉ FIRMY

Mapa strategických příležitostí. Publikace obsahuje výčet aktuálních strategických sektorů v souvislosti se změnami, které přinesla pandemie covid-19 a sleduje proměny ekonomik vybraných zemí z makroekonomického i fiskálního hlediska. Mapa strategických příležitostí reaguje na bezprecedentní události roku 2020 a navazuje na každoročně vydávanou Mapu globálních oborových příležitostí. K dispozici je online na webu Export.cz.

Mapa globálních oborových příležitostí. Tradiční publikace pro české exportéry je dostupná jak v papírové, tak i v online verzi. Mapa poskytuje podnikatelům přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích. Exportní příležitosti mohou české firmy v knize vyhledávat pomocí teritoriálního nebo sektorového klíče, případně pomocí HS kódů.

Souhrnné teritoriální informace. Přehled informací o podmínkách pro podnikání a investice v jednotlivých zemích. Obsahuje unikátní a ověřené informace o exportních příležitostech, aktuality z teritoria, kontakty na zastoupení ČR, užitečné internetové odkazy, registry a databáze. STI k jednotlivým zemím jsou dostupné online na webu BusinessInfo.cz.

Regionálně-sektorové evaluační analýzy zahraničních trhů. Analýzy vypracovává tým z Katedry politologie a mezinárodních vztahů ze Západočeské univerzity v Plzni v rámci grantu Technologické agentury ČR. Publikace analyzují dílčí segmenty zahraničních trhů. Analýzy jsou českým firmám k dispozici pro čtení či stažení na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR: Saúdská Arábie a Omán (zdravotnictví) a Vietnam a Malajsie (environmentální technologie).

Ekonomické zpravodajství ze zastupitelských úřadů. Články s aktuálními informacemi a analýzami přímo ze zahraničních teritorií, které zpracovávají ekonomičtí diplomaté ze zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Články jsou publikovány na webu Export.cz společně s dalšími analýzami, komentáři a rozhovory.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět