NOVÁ ICT PLATFORMA OTVÍRÁ OČI FIRMÁM I DIPLOMATŮM

Čeští exportéři informačních a komunikačních technologií často ani netuší, že jim v jejich aktivitách mohou výrazně pomoci ekonomičtí diplomaté. Ti zase potřebují konkrétnější informace, v čem přesně by mohli jednotlivé ICT firmy podpořit. Nová platforma Czech Digital Solutions, kterou iniciovala ICT Unie společně s ministerstvem zahraničí, otvírá oči na obou stranách.

Ilustrační foto: Shutterstock

Pilířem platformy, která vznikla v minulém roce, je online katalog. České ICT společnosti se v něm mohou v rámci základní nabídky prezentovat zdarma. Získají díky tomu například pozvánky na podnikatelské mise, exportní semináře a přístup k obchodním kontaktům českých ambasád v zahraničí. Pro zařazení do katalogu a vytvoření vlastní prezentace se stačí zaregistrovat přímo na platformě www.czechdigitalsolutions.cz. Této možnosti již využilo kolem stovky tuzemských společností.

Firmy, které se rozhodnou pro pokročilou spolupráci, mohou počítat s dalšími službami včetně plánování schůzek s ekonomickými diplomaty, pomoci s nastavením strategií pro konkrétní teritoria, přístupu do interaktivní mapy světových regionů i rozšířené prezentace a propagace. Své konkrétní požadavky adresují koordinátorovi Czech Digital Solutions, kterým je projektový manažer ICT Unie Josef Dašek. Základem pokročilé spolupráce je individuální přístup – koordinátor zprostředkovává přímý kontakt s ministerstvem zahraničních věcí (MZV), které nabízí různé způsoby, jak české společnosti při jejich expanzi na zahraničních trzích podpořit.

TYKADLA EKONOMICKÉ DIPLOMACIE

Denisa Provazníková, která má v odboru ekonomické diplomacie MZV na starosti služby pro ICT exportéry, uvedla, že české firmy střední velikosti mívají například zájem o navázání kontaktů s oficiálními zahraničními institucemi či většími zahraničními společnostmi – včetně nadnárodních korporací. A právě tady, primárně v sektoru B2G, který je oproti agentuře CzechTrade doménou ministerstva zahraničí, mohou sehrát klíčovou roli ekonomičtí diplomaté. Ti vytipují potenciální partnery a případně jim zašlou doporučující dopis. Oslovení konkrétních diplomatů předchází konzultace se zájemci z řad tuzemských firem, o jaké zahraniční trhy by měli zájem a kde by se jejich řešení mohla uplatnit.

Josef Dašek v této souvislosti zdůrazňuje, že podobné zprostředkování kontaktů může být zajímavé jak pro firmy, které se na zahraniční trhy teprve chystají, tak pro ty, které už tam ve větší nebo menší míře působí. „Manažeři firem mohou s ekonomickými odborníky ministerstva zahraničí probrat, kam by se mohli v zahraničí vydat, co by tam chtěli nabídnout a jaká forma podpory by pro ně byla nejvhodnější,“ dodal.

Firmy také mohou získat podrobné informace o jednotlivých trzích, tamní regulaci i nových příležitostech. Czech Digital Solutions je podle Josefa Daška první ICT platformou, která propojuje všechny relevantní subjekty – vedle ministerstva zahraničí také ministerstvo průmyslu a obchodu, agenturu CzechTrade a Hospodářskou komoru. „Je tak možné využít všech zdrojů a kontaktů, kterými Česká republika disponuje u nás i v zahraničí,“ zdůrazňuje Josef Dašek.

PŘÍNOS PRO PRÁCI DIPLOMATŮ

Jedním z hlavních cílů platformy Czech Digital Solutions je výrazně zefektivnit práci ekonomických diplomatů. Ti získávají dokonalejší přehled o tom, čím vším se jednotliví zájemci o zahraniční trhy v oboru informačních technologií zabývají. Katalog totiž člení ICT firmy do různých kategorií podle toho, jaké produkty, služby a řešení nabízejí. V současnosti obsahuje 21 kategorií typu Czech FinTech Solutions, Czech IoT Solutions, Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions nebo Czech e-Health Solutions.

Když diplomat připravuje takzvaný projekt ekonomické diplomacie PROPED, což často bývá oborová podnikatelská mise do zahraničí přesně zacílená na určité téma, podobné přehledné informace se mu velmi hodí. Může oslovit s nabídkou společnosti uvedené v dané kategorii – navíc s jistotou, že firmy zařazené do katalogu Czech Digital Solutions opravdu mají o aktivity na zahraničních trzích zájem.

„Katalog ICT řešení je pro nás ohromně užitečný nástroj,“ potvrzuje Helena Schulzová, která působí na Velvyslanectví ČR v Berlíně. „Jako ekonomičtí diplomaté nejsme schopni pokrýt všechno, co se děje v českém ICT. Díky katalogu dokážeme daleko lépe propojit českou nabídku s německou poptávkou.“ Partnery či klienty českých firem v zahraničí přitom nemusí být pouze tamní společnosti, mohou to být také municipality, univerzity nebo třeba nemocnice. Helena Schulzová se mimo jiné chystá navštěvovat některá města ve východním Německu, u kterých i vzhledem ke geografické blízkosti doufá v zájem o spolupráci s Českem, a seznámit je právě i s nabídkou tuzemských ICT řešení.

Podobně to vidí ekonomický diplomat Petr Manoušek z Velvyslanectví ČR v Singapuru: „V Singapuru, ale i dalších světových regionech vzniká lokálně řada příležitostí ve veřejném i obchodním sektoru, kde mohou česká řešení nacházet uplatnění a být lepšími alternativami. Často se však o nich neví, nebo si sami nejsme jisti, koho bychom měli oslovit, představit a o čem mluvit.“ Platforma Czech Digital Solutions podle Manouška diplomatům orientaci v českém ICT průmyslu výrazně usnadní.

STÁT NA DVOU NOHÁCH

Byznysové modely ICT firem se v mnoha ohledech liší od řady jiných odvětí, a to se musí nutně projevit i v podpoře exportu. Zájem o klasické služby pro exportéry mají často firmy, které už se prosadily na domácím trhu a následně se chystají „dobývat svět“. ICT startupy oproti tomu už od svého vzniku často přemýšlejí rovnou o zahraničním trhu, snaží pro svůj rozvoj využít mezinárodních inkubátorů a získat venture kapitál z různých zemí.

Martin Drexler ze společnosti Direct IT, která má na starosti technologické zajištění i business development platformy Czech Digital Solutions, ale upozorňuje, že ekonomická diplomacie přidává k inkubátorům a klastrům další důležitý rozměr. „Firmy se díky ní mohou při expanzi v zahraničí opřít také o druhou nohu,“ míní Martin Drexler. Obě nohy jsou podle něj důležité – podpora českých ICT společností podle něj bude dostatečně efektivní v případě, že se podaří zkombinovat výhody prostředí inkubátorů a venture kapitálu na jedné straně a prostředí služeb pro exportéry na druhé straně.

Šance pro české firmy se přitom otevírají v rozvinutých i rozvojových zemích. Společnosti, které už využily možností, které jim dává katalog Czech Digital Solutions, se zatím zajímaly o příležitosti ve vyspělých zemích typu Německa, Španělska nebo Skandinávie. Širší spolupráce s ministerstvem zahraničí ale podle Josefa Daška může manažerům firem otevřít oči i v tom, že zajímavé šance pro uplatnění českých řešení se rýsují třeba i v Africe nebo jihovýchodní Asii. A aktivity ICT Unie zaměřené původně na export se nakonec mohou ukázat jako přínosné i „na domácí půdě“. Josef Dašek poznamenává, že Hospodářská komora už se zajímá o možnosti, jak díky katalogu Czech Digital Solutions propojit poptávku s nabídkou také na samotném českém trhu.

JAN ŽIŽKA

Více o uplatnění českých informačních technologií na světových trzích se dočtete v příštím čísle časopisu MED.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět