VÝSTAVBA EINSTEINOVA TELESKOPU V ITÁLII OTEVÍRÁ ŠANCE I PRO ČESKÉ FIRMY

Einsteinův teleskop je jeden z hlavních evropských výzkumných projektů s celosvětovým vědeckým dopadem. Jde o zásadní infrastrukturu pro budoucí detektor gravitačních vln, o jehož umístění se uchází italská Sardinie. Projekt by mohl otevřít řadu příležitostí také pro české vědecké a výzkumné instituce i firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

Einsteinův teleskop by mohl být vybudován v oblasti vyřazeného dolu Sos Enattos jako součást cílů vlády stanovených v národním programu reforem. Byla to právě Itálie, která v letech 2007 až 2009 jako první přišla s myšlenkou vybudovat přístroj podobný Einsteinovu teleskopu. Sardinie patří mezi 30 nejméně seizmických oblastí na světě: to je zásadní vlastnost, protože výzkum gravitačních vln zahrnuje přístroje, které nesmí být narušeny ani vibracemi na úrovni atomového jádra.

Teleskop bude sloužit k pozorování gravitačních vln přicházejících na Zemi z vesmíru. Je věnován Albertu Einsteinovi, který jako první vyslovil hypotézu o jejich existenci jako důsledek své obecné teorie relativity. Projekt ET, který by měl fungovat od roku 2035, předpokládá výstavbu rozsáhlé podzemní infrastruktury, v níž bude v hloubce 100 až 300 metrů umístěn detektor gravitačních vln. V „tichých“ podmínkách by měl být izolován od vibrací způsobených seismickými vlnami i lidskou činností, které představují takzvaný šum jako zdroj rušení měření, jenž bude muset ET provádět. V současné době jsou odhadované náklady na výstavbu 1,7 miliardy eur a celkový odhadovaný dopad je 6 miliard za 9 let plánované výstavby s více než 36 tisíci pracovními silami.

Vzhledem k perspektivám růstu kosmického průmyslu, technologické konkurenceschopnosti českých firem i již existujících případů spolupráce s italským kosmickým průmyslem, vidíme v jeho expanzi další příležitosti pro české firmy. Projekt je rovněž velmi zajímavý pro české vědecké a výzkumné instituce.

Foto: Einsteinův teleskop

Tendry většinou jen pro registrované 

Českým firmám z oboru vesmírného průmyslu a vědeckým a výzkumným institucím doporučujeme pravidelně sledovat web Italské vesmírné agentury, kde jsou zveřejněny přehledy vypisovaných tendrů. Obecně platí, že velké společnosti vedou registr dodavatelů a vypisované tendry jsou určeny pro registrované subjekty, ale často jsou otevřeny také pro zahraniční firmy. Doporučujeme rovněž sledovat webové stránky Národního institutu pro jadernou fyziku. Zápis do seznamu dodavatelů ASI lze provést elektronicky. Zájemci o bližší informace se mohou rovněž obracet na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: commerce.rome@mzv.gov.cz.

Petr Havlík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Římě

Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět