NĚMECKO BUDUJE VODÍKOVOU INFRASTRUKTURU. POČÍTÁ I SE ZAPOJENÍM ČESKA

Německo chce do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality. Vedle zvýšení energetické efektivity, dekarbonizace a přechodu na obnovitelné zdroje bude hrát stále větší roli vodík. Němci proto začínají budovat potřebnou infrastrukturu, jako je například ústřední bod vodíkového hospodářství H2ercules. Projekt počítá s vybudováním sítě potrubí a návazné infrastruktury až k českým hranicím.

Ilustrační foto Shutterstock

Iniciativu H2ercules zahájily společnosti OGE a RWE společně v roce 2022. Záměrem bylo spojit výrobce, dovozce, provozovatele zásobníků, provozovatele sítí a zákazníky z různých odvětví na základě specifické infrastruktury. Tato spolupráce chce připravit půdu pro další vodíkové projekty. Jen společnost RWE počítá s tím, že projekt umožní až 1 GW nové kapacity elektrolýzy a otevře nové možnosti dovozu vodíku. Kromě toho mají být v rámci projektu nejméně 2 GW plynových elektráren přestavěny na vodík.

Více než 2 tisíce km vodíkového potrubí

Jádrem sítě H2ercules je projekt GET H2 dotovaný státní dotací v rámci IPCEI (Important Project of Common European Interest), který chtějí OGE a RWE společně s jejich partnerem realizovat mezi městy Lingen, Gelsenkirchen a Duisburg do roku 2026. Zde budou chtít zkombinovat výrobu vodíku, dovoz z Nizozemska, skladování, přepravu a odběr z rafinérského, ocelářského a chemického sektoru v regionálním měřítku. H2ercules na tento projekt naváže. Cílem bude propojit domácí výrobu a důležitá místa dovozu s hlavními centry spotřeby již v roce 2028. Za tímto účelem je plánováno potrubí ze Severního moře, které spolu se sítí GET H2 zajistí přímé spojení z Wilhelmshavenu a dovozního místa v Norsku do Porúří. Ve stejném roce se plánuje realizace propojení s Belgií. Potrubí povede mezi Eynattenem a Porzem, aby bylo možné zásobovat hlavní poptávku v oblasti Rýna a Kolína nad Rýnem. Do roku 2030 se síť rozroste na více než 2 tisíce kilometrů. Kromě dalších vedení v Porúří a napojení na Nizozemsko se pak počítá s využitím i možnosti dovozu z Francie a Česka. Síť tak bude tvořit páteř H2 na západě a jihu Německa, která dosáhne do důležitých center spotřeby, například v oblasti Frankfurtu, Ludwigshafenu a Karlsruhe, ale také Norimberku a Ingolstadtu.

Partnerská struktura

Doteď se k iniciativě H2ercules připojilo již více než 20 dalších partnerů. Skupina partnerů pokrývá celý hodnotový řetězec a zahrnuje další výrobce, dovozce, provozovatele skladů a zákazníky z různých odvětví, jako jsou ocelářství, rafinérie, sklářství a chemický průmysl. Všichni partneři přitom sledují stejný cíl: chtějí urychlit rozvoj vodíkové infrastruktury a přispět ke vzniku evropského trhu s vodíkem. Do iniciativy se mohou navíc připojit i další partneři, tedy i české subjekty. Firmy, které se chtějí stát součástí projektu, se mohou obrátit přímo na společnost OGE. Současné partnerské společnosti jsou k nahlédnutí zde. Další příležitost pro navázání spolupráce českých firem s německými partnery v oblasti vodíku nabízí účast na největším světovém veletrhu dodavatelů vodíkových technologií Hydrogen Technology Expo Europe. Veletrh se bude konat na podzim od 23. do 24. 10. 2024 v Hamburku.

Hana Švédová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Berlíně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět