V Singapuru roste poptávka po zelených a udržitelných řešeních

Singapur se chce do roku 2030 lépe připravit na důsledky globální změny klimatu a zlepšit svou ekologickou bilanci. Nejen vládní, ale i soukromý sektor se čím dál tím více zajímá o ekologičnost produktů, služeb i investic. Obrovská poptávka klade důrazy i na české firmy. Ty by se měly více zaměřit na zelený a udržitelný rozměr svého působení.

Ilustrační foto Shutterstock

Globální změna klimatu je v posledních letech čím dál tím více v hledáčku mezinárodních organizací, vlád i soukromého sektoru. Singapur, jakožto ostrovní městský stát s průměrnou výškou terénu 15 metrů nad mořem, bije na poplach a obává se ohrožení jak z tání ledovců a zvyšující se hladiny oceánů, tak i obecně ze znečištění životního prostředí. I proto vláda loni vyhlásila takzvaný Green Plan, tedy desetiletý plán se zaměřením na udržitelnost a zelenou ekonomiku, který má pět hlavních pilířů: město v přírodě, energetický reset, zelená ekonomika, odolná budoucnost a udržitelný život.

Z pohledu českých subjektů to znamená řadu příležitostí. V rámci energetického resetu má dojít ke zvýšení solárních kapacit na pětinásobek, dále se bude stát snažit o energetické úspory, „zezelenání“ až 80 % budov i o větší využívání elektromobility. Důraz na zelenou ekonomiku cílí na podporu „zelených řešení“ ve firmách a souvisejícího výzkumu, ale i na „zelené financování“. Singapur chce být jedním z lídrů a investovat do startupů i větších společností s nápady, službami a produkty, jež by země mohla využít. Pilíř odolné budoucnosti má za cíl kromě přípravy na důsledky klimatické změny i snahu o zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců v potravinářství a snahu o produkci až 30 % lokálních výrobků, což si vyžádá inovativní projekty.

V návaznosti na to si udržitelnost vytkly jako cíl mnohé vládní instituce i soukromý sektor, který je přímo či nepřímo na výše uvedené plány navázán. Vybíráme několik příkladů z poslední doby:

Inovační centrum pro potraviny

Státem vlastněný globální investiční fond Temasek založil Asia Sustainable Foods Platform, jejímž cílem je podpořit zavádění udržitelných potravin a vybudovat ekosystém pro potravinářské technologie v celé Asii. Temasek spolu s vládní agenturou pro vědu, technologie a výzkum (A*STAR) zainvestují v příštích třech letech více než 30 milionů USD do inovačního centra pro potravinářské technologie, které má být dokončeno do konce roku 2022. Jedním z cílů je řešení problémů spojených s rozšiřováním výroby alternativních bílkovin, čímž se Temasek přihlásil k výše uvedené vizi produkovat do roku 2030 30 % potravinové spotřeby Singapuru v místě. Centrum též poskytne své prostory pro prvního partnera, společnosti Next Gen Foods, která vyrábí maso na rostlinné bázi. Dalším krokem je přístup k výrobním kapacitám – k tomu slouží partnerství se společnostmi ADM a Cremer.

Singapurský úřad pro civilní letectví (CAAS) ve spolupráci s leteckou společností Singapore Airlines (SIA) a fondem Temasek zahájí pilotní provoz udržitelného leteckého paliva. Loni v listopadu byla vyhlášena výzva k podání nabídky na dodávku pro mezinárodní letiště Changi. Pilotní projekt bude zahájen letos a očekává se, že bude trvat jeden rok. Generální ředitel CAAS k tomu poznamenal, že udržitelnost bude klíčovou prioritou leteckého sektoru.

Plán snižování emisí počítá i se zaváděním udržitelného leteckého paliva. Jako první by se mělo zkoušet na mezinárodním letišti Changi. Foto Shutterstock

Velké plány pro dekarbonizaci

Společnost PwC v Singapuru otevřela Asia-Pacific Centre for Sustainability Excellence (CSE), které bude sloužit klientům v asijsko-pacifickém regionu a bude mimo jiné podporovat projekty na snižování emisí a zvyšování kvalifikace v oblasti životního prostředí, sociální sféry a dobrého vládnutí. CSE má též sloužit k podpoře regionálních organizací v jejich úsilí o dekarbonizaci i v dalších oblastech jako jsou klimatická rizika, udržitelné financování a podávání zpráv o udržitelnosti. PwC rovněž spustila platformu Low Carbon Network pro singapurské organizace, které se snaží snižovat emise.

Fond Temasek též každoročně pořádá akci Ecosperity, tedy platformu, kde se střetávají firemní experti s vládními institucemi, univerzitní sférou i neziskovým sektorem, aby diskutovali o názorech na udržitelný rozvoj a vzájemně si vyměňovali dobré zkušenosti. Jde o největší podobnou akci v jihovýchodní Asii, která je velmi hojně navštěvovaná vysoce postavenými osobami z vládního i nevládního sektoru.

Technologie, výzkum i investice

Co to tedy znamená pro české firmy a další subjekty? V první řadě jde o nutnost zapojení faktoru ekologie a udržitelnosti do prezentací produktů a služeb v Singapuru, protože zájemci se čím dál tím víc o tuto oblast zajímají. Zadruhé jde o příležitost pro české subjekty, protože po „zelených řešeních“ je v současné době v Singapuru extrémní poptávka, ať již jde o vytváření plánů a studií, tak o konkrétní produkty a služby, potenciálně o jejich společný výzkum. A v neposlední řadě Singapur může skrze zelené financování pomoci projektům a nápadům, jež hledají investora.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat Petra Manouška (petr_manousek@mzv.cz), ekonomického diplomata Velvyslanectví ČR v Singapuru, či Ladislava Granera (ladislav.graner@czechtrade.cz), ředitele místní kanceláře CzechTrade.

Petr Manoušek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Singapuru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět