PROPED: VÍCE NEŽ DVĚ STOVKY NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ČESKÉ FIRMY V ZAHRANIČÍ

V roce 2022 nabízí ekonomická diplomacie ČR opět stovky příležitostí pro expanzi českých firem do zahraničí. A to v podobě více než dvou stovek projektů ekonomické diplomacie na podporu exportu („Propedů“), které české ambasády letos připravují v rekordních 86 zemích světa.

Ilustrační foto: MZV ČR

Mezi cílovými zeměmi letos najdeme nejen velké, rozvinuté ekonomiky jako USA, Velká Británie, Itálie nebo Německo, ale i řadu rozvojových zemí včetně trhů, kde ČR nemá velvyslanectví – například Čad, Dominikánskou republiku, Jamajku, Papuu Novou Guineu nebo Súdán. Seznam více než dvou stovek schválených projektů (příloha níže) je pro snazší orientaci členěn dle exportních sektorů a příslušných ambasád/konzulátů.

České firmy a instituce, které mají zájem o účast na některém z projektů ekonomické diplomacie, se mohou obracet na Klientské centrum pro export (kcexport@businessinfo.cz, tel.: 224 907 576), nebo přímo na příslušné pořádající velvyslanectví ČR, kde ekonomičtí diplomaté rádi sdělí bližší informace a podmínky účasti. Seznam kontaktů na ekonomické úseky ambasád najdete zde

CO VŠE PROPEDY NABÍZEJÍ

Projekty na podporu ekonomické diplomacie mají na Ministerstvu zahraničních věcí ČR již dlouholetou tradici a mezi českými exportéry se staly velmi populárním a v podstatě již standardním nástrojem, kterým český stát pomáhá pronikání firem do zahraničí. Co tedy přesně Propedy nabízejí a jak je mohou české firmy využít?

Projekty ekonomické diplomacie mají různou formu, vždy volenou dle specifik daného sektoru a země. Oblíbenými Propedy jsou například obchodní semináře, na kterých se české firmy prezentují zahraničním firmám nebo státním institucím. Mohou jimi být i konference, kulaté stoly, B2B panely nebo workshopy. V posledních letech narůstá zájem o incomingové mise zástupců zahraničních firem a státních institucí do ČR. Stálicí na pomyslném žebříčku popularity jsou výstavy a veletrhy, kterých se české firmy účastní, v době pandemie i v on-line či hybridní formě.  

Propedy pokrývají prakticky všechny významné průmyslové obory a mohou je využívat všichni čeští exportéři, malí i velcí, etablované firmy i start-upisté. Propedy jsou vhodné jak pro české firmy, které na daném zahraničním trhu teprve začínají, protože jim snižují riziko v případě neúspěchu a nabízejí jim unikátní podporu velvyslanectví, které má kontakty na státní instituce a místní firmy. Tak Propedy využívají zkušení vývozci, kterým účast na akcích pod oficiální hlavičkou ČR pomáhá upevnit pozici na daném exportním trhu.

Zvláštní přidanou hodnotu pak Projekty ekonomické diplomacie mají pro české exportéry v zemích, kde stát hraje dominantní roli v domácí ekonomice. A také v případě největších obchodních akcí, jako jsou veletrhy, kde by náklady na samostatnou účast jinak převyšovaly finanční a organizační možnosti menších firem.

Petr Kašička, Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR

Aleš Opatrný, Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR

Seznam projektů PROPED pro rok 2022 podle sektorů

Seznam projektů PROPED pro rok 2022 podle zastupitelských úřadů

 

FOTOGALERIE

Ilustrační foto: MZV ČR

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět