Nástroj PROPEA pomůže firmám udržet zahraniční trhy

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR představujeme nový nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA). Ten umožní českým firmám aktivním na zahraničních trzích operativně reagovat na mimořádnou situaci a využít služeb, které jim ve vybraných teritoriích poskytnou zkušení místní experti s podporou zastupitelských úřadů ČR. Program schválila Vláda ČR dne 18. března 2020 jako součást Nouzového balíčku MZV.

 

Černínský palác, sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR

Díky novému programu PROPEA (projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí) budou firmy moci využít služeb místních expertů, kteří jim pomohou zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemie COVID-19. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě. Program PROPEA bude financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Pilotně začne fungovat tato podpora v 10 zemích světa: Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Mexiko (kontakty níže).

Cílem programu PROPEA je:

 • poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby
 • snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy
 • do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter
 • posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

 • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
 • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
 • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
 • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
 • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
 • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
 • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
 • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  využití technického zázemí
 • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA.)

Detaily o projektech PROPEA v jednotlivých zemích českým firmám poskytnou ekonomičtí diplomaté na zastupitelských úřadech v místě. V tabulce níže naleznete jejich jména a kontaktní email.

Země Jméno Kontakt
ZÚ Rabat Maroko Jan Hladík jan_hladik@mzv.cz
ZÚ Tokio Japonsko Stanislav Beneš stanislav_benes@mzv.cz
ZÚ Ulánbátar Mongolsko Iva Šustáková iva_sustakova@mzv.cz
ZÚ Dillí Indie Milan Touš milan_tous@mzv.cz
ZÚ Hanoj Vietnam David Jarkulisch david_jarkulisch@mzv.cz
ZÚ Sarajevo Bosna a Hercegovina Ondřej Picka ondrej_picka@mzv.cz
ZÚ Lima Peru Radka Sibille radka_sibille@mzv.cz
GK Šanghaj Čína Lukáš Svatek lukas_svatek@mzv.cz
ZÚ Londýn Spojené království Aleš Opatrný ales_opatrny@mzv.cz
ZÚ Mexiko Mexiko Zuzana Stiborová zuzana_stiborova@mzv.cz

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet