EGAP krátí lhůty a snižuje poplatky

Ekonomické důsledky mimořádných opatření v boji s pandemií koronaviru dopadnou na řadu firem. Státní úvěrová pojišťovna EGAP se v této nelehké době snaží vyjít exportérům vstříc, a proto pro ně v rámci „koronavirového“ balíčku připravila několik novinek.

Sídlo EGAP ve Vodičkově ulici v Praze

Pro vývozce, kteří v důsledku světové infekce koronavirem hledají nové odběratele, platí takzvaný fast track, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění. Pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizika, jsou připraveny výrazně snížené poplatky. Úvěrová pojišťovna také zkrátila dobu potřebnou pro uznání nároku na pojistné plnění u pojištěných úvěrů ze šesti měsíců na tři měsíce a u pojištěných záruk ze tří měsíců na jeden měsíc. Kratší lhůty mohou pomoci řešit případné problémy vývozců s cashflow.

Zároveň se malé a střední firmy mohou obrátit na EGAP prostřednictvím nového webového rozhraní https://eol.egap.cz/. Úvěrová pojišťovna ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo nezaplacení faktury vývozce. EGAP poskytne pojištění pro pohledávky od 100 tisíc Kč.

Veškeré informační systémy EGAP zůstávají nadále v provozu, pracovníci jsou k zastižení na svých obvyklých telefonních číslech a emailových adresách, a to přesto, že řada z nich pracuje na dálku z domova.

Z důvodu vyšší bezpečnosti doporučujeme ke komunikaci využít telefon, konferenční hovor, e-mail či videokonferenci.

Jan Procházka, předseda představenstva EGAP

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet