JAPONCI DŮVĚŘUJÍ VLASTNÍM VÝROBKŮM, ŠANCI NA ÚSPĚCH MÁ OPRAVDU UNIKÁTNÍ PRODUKT

Japonsko je ve velké míře soběstačné a jeho obyvatelé především důvěřují vlastním produktům. To neznamená, že by se exportéři do země vycházejícího slunce měli vzdát. „Šanci na úspěch má opravdu pouze unikátní či inovativní produkt nebo technologie,“ uvádí ekonomický diplomat Ondřej Svoboda z Velvyslanectví ČR v Tokiu. Je jedním z diplomatů, který odpověděl na otázky webu Export.cz před chystaným seminářem o trzích Japonska, Jižní Koreje a Tchaj-wanu.

Ilustrační foto z Ósaky: Shutterstock

Jaké nové příležitosti se rýsují v Japonsku z pohledu českých exportérů a investorů? V jakých oborech vidíte momentálně nejvíce šancí pro naše malé a střední firmy?

Japonsko v mnoha ohledech čelí v současné době podobným výzvám jako my v Evropě, ať se jedná o digitalizaci, dekarbonizaci nebo stárnoucí populaci a chybějící pracovní síly. Pandemie covid-19 poptávku po řešeních v těchto oblastech ještě posílila a japonská vláda do těchto oblastí směřuje i masivní investice. Jestli se tedy otevírají nové obchodní příležitosti, jsou to právě nová řešení a zajímavé produkty i služby v souvisejících sektorech. Mohu zmínit IT, kyberbezpečnost, FinTech, virtuální realitu, automatizaci výroby či environmentální technologie (green tech a clean tech). Zároveň jsou to sektory, ve kterých jsou často české malé a střední firmy velice úspěšné.

Co byste poradil firmám, které se teprve chystají na japonský trh vstoupit?

Vstup na japonský trh především vyžaduje značnou dávku trpělivosti, kdy nelze očekávat rychlé výsledky a je třeba být připraven na to, že komunikace s japonskými partnery a zákazníky bude časově náročná. Neméně důležitá je i zevrubná znalost situace na trhu u konkrétního typu zboží, kdy doporučujeme si předem ověřit, co nabízí domácí a zahraniční konkurence, a vyhodnotit, jaké komparativní výhody má váš produkt oproti výrobkům či technologiím, jež jsou v Japonsku již dostupné. Vzhledem k tomu, že Japonsko je ve velké míře soběstačné a Japonci především důvěřují vlastním produktům, šanci na úspěch má opravdu pouze unikátní či inovativní produkt či technologie.

Jaké specifické zvyklosti by čeští exportéři měli mít na paměti? Jaké případné nástrahy je mohou čekat? A jak je překlenout?

Člověk by se měl připravit na to, že japonská kultura je unikátní a výsledkem staletí trvajícího vývoje. Mezi její hlavní charakteristiky patří úcta ke stáří a statusu, dlouhodobé budování vztahů nebo omezené expresivní vyjadřování. To se promítá i do obchodních jednání, která musí být v řadě případů vedena s tlumočníkem, protože angličtina není tak široce rozšířená, jak bychom očekávali. Pro úspěšné prosazení se tak lze doporučit kvalitní obchodní zastoupení či spolupráci na trhu s úspěšným partnerem, který pomůže překlenout jazykovou bariéru i kulturní odlišnosti.

Jak konkrétně pomáhají projekty ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí?

Velvyslanectví ČR v Tokiu každoročně připravuje několik projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED, které mají především formu podpory českých firem na místních veletrzích. Ty mají v Japonsku svoji nezastupitelnou úlohu v navazování kontaktů a představení produktů. Tradičně se jedná například o veletrh FOODEX zaměřující se na potraviny a nápoje. Třetí rok za sebou jsme měli ve spolupráci s agenturou CzechInvest český stánek na veletrhu virtuální reality XR EXPO a tento podzim jsme připravili český stánek na Tokyo Game Show. Bez těchto projektů je mnohdy účast na japonských veletrzích pro české firmy značně nákladná, a proto představují atraktivní šanci k představení se potenciálním japonským partnerům a zákazníkům.

Další informace o příležitostech pro české firmy i vědce v Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu můžete získat díky chystaným seminářům v Praze a Brně, které pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou v Brně. Na seminář v Praze, který se uskuteční 31.října, je nutná rezervace předem na emailové adrese AkceOED@mzv.cz. Na seminář v Brně, chystaný na 1.listopadu, se registrujte na e-mailové adrese martinkova@rhkbrno.cz.

Na otázky webu Export.cz před seminářem odpověděla také:

Marie Leflerová, vědecká diplomatka: Na Tchaj-wanu neholdují improvizaci, vědci i firmy mohou počítat s přátelským jednáním

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět