IZRAEL OTEVŘEL NOVÝ PŘÍSTAVNÍ TERMINÁL V HAIFĚ

V izraelské Haifě byla v září, navzdory pokračující pandemii, uvedena do provozu zcela nová část přístavu, kterou provozuje společnost Shanghai International Port Group (SIPG). Nový terminál umožňuje obsluhovat lodě, které přepravují až osmnáct tisíc kontejnerů. Takovou kapacitu dosud nebyl žádný izraelský přístav schopen zvládnout.

Přístav v Haifě. Foto: Shutterstock

Izraelské úřady si od nově vystavěného přístaviště slibují především rychlé vyřešení problému s prázdnými kontejnery, kterých se z různých důvodů od počátku pandemie v Haifě nashromáždilo mnoho desítek tisíc. Co se týká přepravy kontejnerů se zbožím, ještě po celý rok 2022 bude nová část přístavu ve zkušebním omezeném provozu.  Předpokládá se, že do plného provozu přejde v roce 2023. Důvodem zdržení jsou omezení v rámci stávající silniční infrastruktury v okolí haifské zátoky.

AMBICE REGIONÁLNÍHO CENTRA

Terminál za 1,7 miliardy amerických dolarů, provozovaný státní šanghajskou firmou, pro manipulaci s velkými plavidly, zrychlí obchod a sníží ceny zboží. Asi 99 % veškerého zboží se přesouvá do a z Izraele po moři a pro udržení hospodářského růstu je nutná modernizace. Zlepšování vazeb se sousedními arabskými zeměmi také vytváří nové obchodní příležitosti pro Izrael a Haifa má dobré předpoklady stát se významným regionálním centrem. Haifa je dopravním a průmyslovým centrem Izraele a železničním uzlem podél Středozemního moře. Haifa Port je největším přístavem v Izraeli a jedním z největších přístavů ve východním Středomoří.

Nový terminál v zálivu Haifa je první ze dvou nedávno postavených soukromých přístavních terminálů, u nichž se očekává, že podpoří konkurenční prostředí, sníží náklady na dovoz a budou přínosem pro izraelskou ekonomiku. Téměř veškerý izraelský mezinárodní obchod je řešen prostřednictvím námořních tras. Přístav Haifa je nejrušnějším námořním uzlem v zemi a spravuje přibližně polovinu veškeré nákladní dopravy.

ČÍNSKÝ PROVOZOVATEL NA 25 LET

Čínská státní společnost Shanghai International Port Group (SIPG) zvítězila ve výběrovém řízení v roce 2015 na provozování komerčního přepravního zařízení po dobu 25 let, což je dohoda, která vyvolala otázky v Izraeli i v zahraničí. Blízkost celého projektu k izraelským ponorkám – mimo jiné – vyvolávala obavy o bezpečnost. Projekt také zneklidnil Spojené státy, které využívají Haifu pro svá vojenská plavidla.

Nový terminál, postavený dvěma izraelskými společnostmi, umožní velkým nákladním lodím, dlouhým i 400 metrů, přepravovat až 18 000 kontejnerů. Ministerstvo dopravy ve svém prohlášení uvedlo, že bude poskytovat služby vykládky a nakládky v kratším časovém úseku. Čínské investice v Izraeli představují méně než 10 % zahraničních kapitálových investic v Izraeli, daleko za investicemi pocházejícími ze Spojených států a Evropy. Nový přístav bude zaměstnávat 250 pracovníků, z toho 25 Číňanů a zbytek občanů Izraele.

TISÍCE PRÁZDNÝCH KONTEJNERŮ

V Izraeli se nahromadily tisíce prázdných kontejnerů patřící přepravním gigantům jako Cosco a MSC, což vytváří logistický problém, zejména pro lodní společnosti, které musí platit desítky tisíc dolarů denně za skladování a přepravu, zatímco v jiných přístavech je těchto kontejnerů nedostatek. K hromadění došlo ze dvou důvodů. Jedním z nich je pandemie koronaviru, která zastavila mnoho přístavů, zejména v Číně, způsobem, který narušil mezinárodní přepravní systém. Druhým důvodem je nedostatek lodí, což vede k vyšším nákladům na dopravu. Tyto faktory způsobily, že náklady na přepravu kontejneru z východní Asie do Izraele vzrostly na 18 000 USD namísto 2 000 USD před rokem. Když lodě přijíždějí do přístavu, jejich majitelé raději nakládají plné kontejnery než prázdné, které jsou méně výnosné. Loď tedy může dorazit do Izraele a vyložit 500 kontejnerů, ale naložit jen několik desítek prázdných kontejnerů, takže se v Izraeli hromadí stále více prázdných kontejnerů.  

Do Izraele připlouvala menší plavidla přepravující několik tisíc kontejnerů a v námořních přístavech stále dochází k vážným dopravním zácpám, což zvyšuje ceny zboží od domácích produktů, surovin až po automobilové díly. Podle zpráv z místních zdrojů zpoždění stojí izraelskou ekonomiku přibližně 700 milionů šekelů (218 milionů dolarů) každý měsíc. Terminál Haifa Bay byl ve výstavbě šest let. Celková investice dosáhla 1,7 miliardy USD (5,5 miliardy šekelů). Generální ředitel vládní společnosti Israel Ports Company označil otevření nového terminálu za jeden z nejdůležitějších infrastrukturních projektů pro budoucnost Izraele. Je to moderní technologický přístav, jehož otevření způsobí revoluci v ekonomice a ovlivní život obyvatel Izraele od průmyslníků po spotřebitele, protože sníží celkové životní náklady. Otevření soukromého terminálu podpoří konkurenci mezi třemi izraelskými mezinárodními námořními přístavy – Haifou, Ašdodem a Eilatem. Jejich vzájemná soutěž může přispět ke zefektivnění úrovně přístavních služeb v Izraeli, a to i pro velké lodě. Izrael by tak měl být lépe připraven na výzvy, ke kterým dochází v odvětví námořního obchodu.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Investice do infrastruktury v Izraeli představují šanci i pro české firmy. Projekt nových přístavů obecně otevírá velmi zajímavé příležitosti pro mezinárodní společnosti, včetně českých, které se mohou zapojovat do veřejných zakázek. Celé odvětví se stále rozvíjí a finanční zdroje se budou pravděpodobně dál navyšovat. Příležitosti pro české společnosti se nabízejí v různých segmentech, například ve stavebnictví od projekčních prací, přes dodávky stavebních materiálů, technického zabezpečení budov, informačních a komunikačních technologií, až po osvětlení.

Tomáš Kadlec, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět