Český projekt Pepper Field pomáhá kambodžským rolníkům

Kambodžské ekonomice hrozí, že se letos po čtyřech dekádách růstu propadne do červených čísel. Mezi ohrožená odvětví se řadí i zemědělství, které zaměstnává 40 % obyvatel. S nákupem nových technologií rolníkům často pomáhají donoři a zahraniční investoři, mezi něž patří také český projekt Pepper Field.

Kampotský pepř patří mezi žádané koření na světových trzích. Foto Shutterstock

Česká firma Cambodian s pomocí Programu B2B České rozvojové agentury do země dovezla zařízení na zpracování a sušení plodin. V Kambodži vykupuje od malých farmářů tradiční kampotský pepř, který následně v Česku prodává pod značkou Pepper Field. Deník Khmer Times tento projekt označil za příklad úspěšného marketingu, který menším podnikatelům společně s technologiemi často chybí.

Kampotskému pepři ve vývozu na vyspělé trhy pomáhá značka chráněného zeměpisného označení a kulinářská historie v pozadí. Vhodný marketing, kterým Pepper Field doprovodil svůj projekt dodávky technologií pro farmáře, je prvním krokem k diverzifikaci celého sektoru, po které řada expertů volá.

Kambodža již dříve zavedla nulové celní sazby na dovoz zemědělské techniky a vybavení. Obecně je celý sektor zemědělství s dostupnějším financováním příležitostí také pro další české firmy: nejen pro firmu Cambodian, jež zde založila podnik „EU Land and Pepper Investment“. Zapojit se však mohou i čeští vývozci zejména s nabídkou lokálních projektů jak pro samotné zemědělství, tak i zpracovatelské odvětví a potravinářství. Oborovými asociacemi, kam se lze obracet s náměty, je Kambodžská obchodní komora nebo Sdružení asociací pro malé a střední podniky (Federation of Associations for Small and Medium Enterprises of Cambodia).

Faktem je, že ač vláda tlačí na proměnu zemědělského sektoru a větší diverzifikaci výroby, odvětví se změnilo mnohem méně, než kolik by bylo potřebné vzhledem k jeho potenciálu a nutným investicím, aby země mohla konkurovat svým sousedům s vyšší produktivitou a nižšími koncovými cenami.

Agrární sektor, který ještě v polovině 90. let minulého století přispíval k téměř polovině HDP, odsunula odvětví jako je textilní výroba, stavebnictví nebo cestovní ruch postupně do pozadí, přestože na kambodžském venkově stále pracuje v zemědělství většina obyvatel.

Zatímco cestovní ruch vláda podpořila daňovými úlevami a textilním továrnám zajistila podíl na úhradě mezd pro zasažené zaměstnance, firmám podnikajícím v zemědělství nabídla účinnější dlouhodobější pomoc. Fond ve výši 50 mil. USD ve státní Agricultural Rural Development Bank poskytuje od letošního dubna malým a středním firmám v zemědělství nízkoúročené půjčky na rozšíření podnikání nebo pořízení nových technologií. Úvěry, kterých zatím využilo kolem třech stovek firem, mají přibližně o 3 % nižší úrok než produkty komerčních bank.

Štěpán Vojnár, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět