ČEŠI PŘINÁŠÍ DO MOLDAVSKA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ I CESTOVNÍM RUCHU

Moldavsko vytvořilo pilotní síť veřejných semenných knihoven podle vzoru, který v Česku funguje už několik let. Tento projekt byl ukončen letos v létě. Jedná se o jeden z příkladů přenosu inovativních řešení z Česka do Moldavska, další projekty tuzemských firem se zaměřují například na rozvoj včelařství a cestovního ruchu.

Semenné knihovny pomáhají zranitelným komunitám na moldavském venkově. Foto: Ao Gradina Moldovei

Česká iniciativa Semínkovna spolu s moldavskou organizací Ao Gradina Moldovei dokončila projekt „United by seeds: launching the Czech-Moldovan seed libraries in Moldova“. Cílem projektu bylo vytvořit pilotní sít veřejných semenných knihoven. Knihovny semen pomáhají řešit problematiku přístupu k dostupným lokálně pěstovaným potravinám. V knihovnách lidé můžou získat základní sady různých semen, která lze rozmnožovat, a v další sezóně tak mít vlastní semena.

SEMÍNKOVNA POMÁHÁ ZRANITELNÝM KOMUNITÁM

„Projekt Semínkovny a místních partnerů z Gradina Moldovei je jedním ze tří Challenge Fund projektů, které Česko v Moldavsku v loňském roce podpořilo v rámci spolupráce s Rozvojovým programem OSN,“ říká Pavel Faus, projektový manažer Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN, z UNDP Istanbul Regional Hub. „Zatímco zbylé Challenge Fund projekty předávají inovace technického rázu, Semínkovna se ve svém projektu zaměřuje na pomoc zranitelným komunitám na moldavském venkově. Jde o přenos českého řešení, ukazující potenciál našich inovátorů napříč prioritními oblastmi české zahraniční rozvojové spolupráce.“

Na závěrečné veřejné akci realizátoři představili výsledky projektu a zároveň nastínili cestu vpřed. Dlouhodobým cílem místních partnerů z Ao Gradina Moldovei je změnit systém registrace semen k prodeji, který je v současnosti komplikovaný a pro drobné zemědělce představuje značný problém. Závěrečná akce tak fungovala i jako platforma pro setkání všech relevantních partnerů, včetně mezinárodních organizací a farmářů ze všech částí země.

VČELAŘSKÉ KNOW-HOW

Další českou firmou, která v Moldavsku působí, je Apis Innovation. Zaměřuje se na předávání znalostí o moderních a udržitelných včelařských metodách. Apis Innovation, společně s místním partnerem Národním svazem včelařů, zavádí do Moldavska termoterapii v termosolárním úlu. Thermosolar Hive je unikátní úl, který dokáže hubit roztoče silou slunečního záření. Je tedy šetrný k životnímu prostředí a přitom je jeho úspěšnost vyšší než u běžně používaných chemických léčiv. Tento úl výrazně snižuje úmrtnost včelstev a pomáhá produkovat více medu. Produkce medu je v závislosti na ročním období v průměru o 20 až 50 % vyšší než v klasických úlech.

Česká firma Smart Guide v Moldavsku zavádí digitální průvodcovskou infrastrukturu. Foto: Smart Guide

CHYTRÝ PRŮVODCE

V oblasti cestovního ruchu působí česká firma Smart Guide, která v Moldavsku zavádí digitální průvodcovskou infrastrukturu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Platforma Smart Guide umožňuje vydávat digitální průvodce během několika dnů, a to v dobré kvalitě a s minimálním rozpočtem. Kromě samostatného informování turistů poskytuje Smart Guide obcím také jedinečnou analýzu velkých dat, komplexní řešení inteligentního řízení destinace a možnost prodeje průvodců. Partnerem projektu je moldavská agentura Invest Moldova.

České firmy tak do Moldavska přináší inovace v mnoha sektorech, ty letošní doplnily v minulosti realizované aktivity v oblasti chytrých měst a inteligentní dopravy a další budou následovat. Česká republika je i díky těmto aktivitám v Moldavsku vidět a zájem spolupráci s českými firmami roste.

PARTNERSTVÍ ČESKO-UNDP

Smyslem Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN je přenos českých zkušeností a inovativních řešení, která přispějí k dosažení Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Czech-UNDP Partnership for SDGs od roku 2018 podpořil 17 Challenge Fund projektů v Moldavsku. Tyto projekty jsou spolufinancovány Ministerstvem zahraničí ČR. Všechny realizované projekty lze nalézt na webu UNDP.

Kateřina Šilhánková, diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kišiněvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět