PŘÍPRAVU VSTUPU NA POLSKÝ TRH NEPODCEŇUJTE, RADÍ DIPLOMAT JAKUB RUDÝ

Globální trend zkracování dodavatelských řetězců a návratu výroby do Evropy je v Polsku brán jako příležitost stát se cílovou zemí přesunuté výroby. „Je zde příležitost pro obě země posílit výměnu v některých sektorech, například od elektrotechniky přes automotive až po zdravotnickou techniku,“ uvedl v rozhovoru pro Export.cz český ekonomický diplomat ve Varšavě Jakub Rudý.

Mezi největší příležitosti na polském trhu patří ty, které souvisí s rozvojem silniční a železniční infrastruktury. Ilustrační foto: Shutterstock

Jaké nové příležitosti se rýsují na polském trhu z pohledu českých exportérů a investorů?

Polsko se stává klíčovým infrastrukturním a logistickým uzlem celého regionu střední a východní Evropy. Největší příležitosti jsou tedy zde – v rozvoji železniční a silniční infrastruktury, průmyslových nemovitostech, rozvoji intermodální dopravy či modernizaci energetiky. Týká se to také infrastruktury digitální v čele s cloudovými službami.

Polsko dlouhodobě patří ke třem zemím, kam čeští exportéři vyvážejí nejvíce. Mnozí z nich polský trh dobře znají, co byste ale krátce poradil těm, kteří se tam chystají poprvé?

Přestože se jedná o geograficky i jazykově blízkou zemi, může být vstup na polský trh mimořádně náročný. Ať už s ohledem na silnou konkurenci, velikost či složitost právních a daňových předpisů. Rada tedy zní – tento krok nepodceňujte, vyžaduje dostatek času, lidí i peněz. Z dlouhodobého hlediska se však vyplatí.

Jaký dopad na česko-polský obchod mohou mít nové trendy, které zaznamenáváme v době restartu ekonomik po pandemii?

Z makroekonomického pohledu pandemie česko-polské obchodní vztahy v zásadě nenarušila. S dynamickým rozvojem e-commerce se dá očekávat, že rostoucí počet menších a středních firem bude nabízet své výrobky na polském či naopak českém trhu přímo (B2C). Globální trend zkracování dodavatelských řetězců a návratu výroby do Evropy je v Polsku brán jako příležitost stát se cílovou zemí přesunuté výroby – zde je příležitost pro obě země posílit výměnu v některých sektorech, například od elektrotechniky přes automotive až po zdravotnickou techniku (B2B). Ve strategických sektorech (energetika, bankovnictví) již několik let na polské straně vidíme otevřenou preferenci domácího kapitálu a domácích řešení, která bude pokračovat i do budoucna (B2G).

Další informace o exportních příležitostech pro české firmy v Polsku můžete získat díky chystaným seminářům v Praze a Zlíně. Pořádá je Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. 

JAN ŽIŽKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět