Liberalizace afrického trhu je šancí i pro Česko

Africká kontinentální zóna volného obchodu (AfCFTA) začala letos obchodovat podle nových pravidel. Byť se do mechanismu zóny zapojilo zatím jen 36 z 54 signatářů dohody a ratifikace nadále probíhá, je liberalizace obchodu šancí i pro české firmy. 

Ilustrační foto: Shutterstock

AfCFTA je z hlediska zúčastněných zemí největší na světě od založení Světové obchodní organizace. Pakt spojuje 1,3 miliardy lidí v 55 zemích s celkovým hrubým domácím produktem (HDP) v hodnotě 3,4 bilionu amerických dolarů. Má potenciál pozvednout 30 milionů lidí z extrémní chudoby. Vytvoření rozsáhlého regionálního trhu AfCFTA je významnou příležitostí, jak pomoci africkým zemím diverzifikovat vývoz, urychlit růst a přilákat přímé zahraniční investice.

Snížení cel až na nulu

Dohoda sníží cla mezi členskými zeměmi: 97 % celních položek se do patnácti let sníží na nulu. AfCFTA také usnadní obchod a služby a zahrne i regulační opatření, jako jsou hygienické normy a technické překážky obchodu. Doplní stávající subregionální hospodářská společenství a obchodní dohody v Africe tím, že nabídne celokontinentální regulační rámec a bude upravovat oblasti politiky jako jsou investice a ochrana práv duševního vlastnictví, které dosud nebyly zahrnuty do většiny dohod v Africe.

Ne všechny země však mají infrastrukturu připravenou k zajištění řádného provádění a sekretariát AfCFTA, který sídlí v ghanském hlavním městě Akře, pracuje na poskytnutí pomoci. Aby však bylo umožněno okamžité zahájení obchodu, hlavy států souhlasily s vrácením částky obchodníkům nebo s poskytnutím úvěru, pokud v dané zemi, kam vyvážejí, není zavedena potřebná celní infrastruktura, která by umožnila bezcelní dovoz zboží. Práce na pravidlech původu navíc ještě nejsou dokončeny (protokol se zatím vztahuje pouze na 81 % celních položek), do konce letošního června by ale vše mělo být dořešeno. Liberalizace služeb rovněž zaostává kvůli složitosti této oblasti jednání.

Tři fáze dohody o volném obchodě

Nadále také probíhá ratifikace. Dohodu prozatím schválilo 35 z 55 členských států Africké unie (AU). Dohoda má tři různé fáze. První, která již platí, se týká obchodu se zbožím a oborů obchodních služeb, jakož i urovnávání sporů. O celních koncesích se mezi členskými státy teprve bude jednat, členské státy musí dokončit jednání o pravidlech původu a v případě obchodu se službami je třeba ještě dojednat konkrétní závazky. Druhá fáze bude zahájena v červnu 2021 a bude se zabývat hospodářskou soutěží, právy duševního vlastnictví, ochranou investic a elektronickým obchodem. Jeho smluvní zajištění je součástí třetí vlny. 

Přes složitý vývoj mohou zahraniční firmy, včetně českých, na této dohodě profitovat. Zahraniční společnosti usazené v Africe budou těžit ze všech výhod AfCFTA, a to jak pro obchod se zbožím, tak pro obchod se službami, včetně finančních služeb, a zakládání společností. Neméně důležité jsou i investice do infrastruktury, neboť zahraniční firmy jsou klíčové pro podporu obchodu a investic. Cílem sekretariátu AfCFTA je mimo jiné zveřejňovat investiční příležitosti pro podniky v EU zejména v oblasti IT, energetiky a technické pomoci.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět