WEBINÁŘ: SVĚTOVÁ EKONOMIKA V ČASECH COVID-19

V pátek 23. října proběhl webinář na téma „Světová ekonomika v časech Covid-19: realita, výhled a příležitosti pro české firmy“. Ministerstvo zahraničních věcí ČR bylo zastoupeno náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou a hlavním ekonomem Markem Pyszkem. Na webináři dále vystoupila hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská a člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Aleš Michl.

 

Ilustrační foto: Shutterstock

Náměstek Martin Tlapa na úvod zdůraznil význam rychlé reakce na změny ve světě v kontextu koronvirové krize a predikcí vývoje globální ekonomiky. Podtrhl skutečnost, že Česká republika je na vývoji zahraničních trhů závislá. Po představení klíčových vlivů pandemie byla Martinem Tlapou rovněž prezentována činnost ekonomické diplomacie v době covid-19. Na závěr svého vystoupení náměstek Tlapa uvedl: “Krize funguje i jako akcelerátor inovací, technologického pokroku a změn myšlení. To v kombinaci s masivními investicemi národních vlád na podporu ekonomik přináší pro české podnikatele příležitosti napříč světem. Prorazit jim ve světě pomáhá také česká ekonomická diplomacie”.

V druhé části webináře se ujala slova hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která se ve své prezentaci zabývala především možnými scénáři vývoje pandemie a jejich vlivů na českou ekonomiku. Větou “prý dobře už bylo, ale co dělat, aby bylo lépe?” uvedla Helena Horská hlavní postupy na oživení české ekonomiky po krizi, mezi které zařadila například stimulaci soukromých investic, vytvoření nových daňových systémů, či posílení digitalizace a rozvoje technologií.

Se svým příspěvkem vystoupil také člen bankovní rady ČNB Aleš Michl. Dle jeho názoru je nyní velice důležité podpořit zejména český export, který má vysoký potenciál dostat českou ekonomiku ven z krize. Aleš Michl uvedl, že je také důležité, a to zejména pro společnost jako takovou, aby se lidé začali postupně pandemii přizpůsobovat a po vzoru asijských států se naučili s virem žít a také podnikat.

Na závěr se ujal slova hlavní ekonom MZV Marek Pyszko, který účastníkům webináře představil publikaci nazvanou Mapa strategických příležitostí. Ta prezentuje aktuální strategické příležitosti ve světě a přispívá k pochopení dopadů pandemie COVID-19 na proměny ekonomik vybraných zemí. Prezentovány byly následně příležitosti napříč čtyřmi kontinenty. U každého z nich představil ekonomické predikce do budoucna a vymezil sektory, ve kterých by mohly české firmy v budoucnu uspět.

Webinář můžete zhlédnout zde.

Prezentace – Martin Tlapa

Prezentace – Helena Horská

Prezentace – Marek Pyszko

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět