FIRMY MOHOU PŘI OBNOVĚ UKRAJINY VYUŽÍT PODPORY VELKÝCH DÁRCŮ

Ruská agrese proti Ukrajině více než rok ovlivňuje naše životy. Ačkoliv je konec konfliktu zatím v nedohlednu, snad už každému je dnes jasné, že obnova Ukrajiny nepočká až na poslední výstřel a vyhnání posledního ruského vojáka z neoprávněně okupovaného území. Ukrajina potřebuje obnovu válkou poničené země už nyní.

Pozornost dárců se v současné době zaměřuje primárně na obnovu energetiky. Foto: Shutterstock

Logickou a oprávněnou otázkou je ta po zajištění finančních prostředků pro potřeby obnovy. Vláda ČR mezi lety 2023 a 2025 uvolní pro potřeby Ukrajiny 500 milionů korun ročně. Za tyto prostředky bude moci český stát zrealizovat na Ukrajině česká řešení, která poslouží jako referenční projekty pro, doufejme, co nejsilnější zapojení českých firem do projektu poválečné obnovy – svého druhu Marshallova plánu pro Ukrajinu. Tyto peníze jsou v důsledku penězi pro české firmy, které pomohou s rekonstrukcí Ukrajiny.

Jakkoliv je však česká pomoc štědrá, v celkovém měřítku vyžadované finanční asistence a předpokládané finanční náročnosti rekonstrukce Ukrajiny (dle odhadů ukrajinské vlády a Světové banky to budou stovky miliard dolarů), bude potřeba výrazné zapojení silných hráčů na mezinárodním poli, má-li být obnova Ukrajiny úspěšná. V současné době akutní energetické krize v důsledku barbarských ruských útoků na kritickou energetickou infrastrukturu se pozornost mezinárodního společenství zaměřuje primárně na oblast energetiky.

KDO JSOU VELCÍ DÁRCI

Mezi velké dárce, kteří se na obnově budou podílet, patří především vlády zemí G7, Evropská komise, dále Světová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Mezinárodní měnový fond (MMF). Tyto instituce poskytují finanční prostředky na širokou škálu projektů, od rozvoje infrastruktury přes sociální programy až po ekologické iniciativy. EBRD je jedním z největších institucionálních investorů na Ukrajině. Mezi lety 2022-2023 se zavázala poskytnout ve formě investic 3 miliardy eur.

Mezi velké mezinárodní hráče v této oblasti dále patří Energetické společenství (Energy Community) a jím zřízený fond Ukraine Energy Support Fund. Tento fond je zřízen za účelem uspokojení poptávky po financování nákupu potřebného vybavení a služeb pro ukrajinské energetické společnosti. Podpora je poskytována na základě žádostí ukrajinských energetických společností potvrzených Ministerstvem energetiky Ukrajiny, které specifikují položky a služby potřebné pro stabilní provoz energetického systému napadené země. K dnešnímu dni fond operuje s částkou více než 144 milionů eur z celkově přislíbených 156 milionů eur.

Vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný (vpravo) úzce spolupracoval s Ukrajinci už v předchozí funkci náměstka ministra obrany. Na snímku s ukrajinským náměstkem ministra obrany Volodymyrem Havrylovem. Foto: MO ČR

ZÁRUKA TRANSPARENTNOSTI

Pro společnosti, které se snaží získat zakázky na Ukrajině, může být spolupráce s mezinárodními dárci peněz zásadní. Jednou z hlavních výhod je, že tito dárci mají často přísné směrnice pro zadávání veřejných zakázek, které vyžadují transparentní a konkurenční nabídkové řízení. To může pomoci zajistit, aby výběrové řízení bylo spravedlivé a otevřené všem kvalifikovaným uchazečům a nebylo ovlivněno korupcí nebo jinými neetickými praktikami.

Kromě velkých mezinárodních investorů je možné počítat s aktivitou jednotlivých států. Významné zapojení slibují nejsilnější ekonomiky světa – Spojené státy takto jen letos v lednu schválily mimořádný balíček pomoci v energetice ve výši 125 milionů dolarů, což je jen malá část z mnoha desítek miliard dolarů, které USA od začátku války poskytly.

Mezi velké dárce patří také Světová banka. Foto: Shutterstock

INFORMACE NA WEBU

Řada výše zmíněných institucí vypisuje informace o chystaných projektech i veřejných zakázkách na své webové stránky. Ukrajinská vláda tyto informace směřuje na stránku ProZorro, systém pro elektronické zadávání veřejných zakázek, který poskytuje komplexní informace o všech veřejných zakázkách na Ukrajině. Společnosti zde mohou vyhledávat výběrová řízení, zakázky, a také si prohlížet oznámení o výběrových řízeních a související dokumenty.

Dalším užitečným zdrojem je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), která poskytuje informace o svých veřejných zakázkách a výběrových řízeních na projekty na Ukrajině. Společnosti se mohou zaregistrovat na portálu EBRD pro zadávání veřejných zakázek, kde mohou dostávat upozornění a prohlížet si aktuální nabídkové příležitosti. Portál rovněž poskytuje přístup k souvisejícím dokumentům a informacím o výběrových řízeních.

Na domácí půdě informace o poptávkách ukrajinské strany shromažďuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura CzechTrade. MPO zřídilo platformu Business klub Ukrajina, v jehož rámci jsou podnikatelům poskytovány informace o aktuálních nabídkách spolupráce. Kromě toho je možné vyžádat konzultace ohledně možností podnikání na Ukrajině a další informace na portálu BusinessInfo.

České společnosti mají dobré předpoklady k tomu, aby využily příležitostí, které nabízí obnova Ukrajiny. Existuje celá řada oblastí, v nichž mohou české firmy přispět k oživení ukrajinské ekonomiky, od dopravy a energetiky až po telekomunikace a IT.

Nejsou to však jen ekonomické přínosy, které činí rekonstrukci Ukrajiny tak důležitým úkolem. Investicí do budoucnosti Ukrajiny investujeme do stabilnější a prosperující Evropy. S dalším rozvojem a růstem se Ukrajina stane ještě důležitějším partnerem Evropské unie a nedílnou součástí evropského společenství.

Obnova Ukrajiny je rozsáhlý projekt, který bude vyžadovat zapojení mnoha různých aktérů. Se správnou vizí, strategií a odhodláním se však jedná o dosažitelný cíl, který přinese významný prospěch všem zúčastněným. Pro české firmy toto představuje jedinečnou příležitost podílet se na novém projektu skutečné transformace a přispět k rozvoji těžce zkoušené země.

TOMÁŠ KOPEČNÝ, vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět