SVAZIJSKÁ ENERGETIKA PROCHÁZÍ TRANSFORMACÍ A JE OTEVŘENA SPOLUPRÁCI

SVAZIJSKÁ ENERGETIKA PROCHÁZÍ TRANSFORMACÍ A JE OTEVŘENA SPOLUPRÁCISvazijsko, oficiálním názvem...