ARMÉNIE HODLÁ DO INFRASTRUKTURY INVESTOVAT PŮL MILIARDY EUR

Arménie hodlá do infrastruktury investovat půl miliardy eurArménie plánuje velké investice do...