VZLETOVÁ DRÁHA PARDUBICE

Někteří podnikatelé ani nevědí, že na všech českých ambasádách v zahraničí pracují také ekonomičtí diplomaté. „Přitom právě tito diplomaté mohou firmám hodně pomoci zvláště ve chvíli, kdy se chystají vstoupit na nový zahraniční trh,“ říká Eva Malinová, ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

Pardubice se staly jedním z prvních měst, která nabídla služby krajského exportního specialisty. Foto: Shutterstock

Eva Malinová se na podzim 2018 stala jedním z prvních pěti krajských exportních specialistů Hospodářské komory, kteří pomáhají zkušenějším i začínajícím vývozcům. Zprostředkování kontaktů mezi podnikateli, ministerstvem zahraničí a ekonomickými diplomaty patří k hlavní náplni její práce. Dnes už je krajských exportních specialistů jedenáct a pokrývají celou Českou republiku.

„Zjistili jsme, že by podnikatelé ocenili, kdyby měli trvalý kontakt na někoho, kdo jim v případě potřeby pomůže,“ vysvětloval v březnovém čísle časopisu MED viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. „Krajský exportní specialista dokáže nabídnout základní servis a poradenství. Nemusí mít nutně vše v hlavě, nemusí znát konkrétní podmínky financování, pojišťování nebo certifikací. Je ale v úzkém kontaktu jak se svými kolegy v Hospodářské komoře, tak s ministerstvem zahraničí a ekonomickými diplomaty, a dokáže zajistit odpověď,“ dodal Bořivoj Minář.

Kromě prvotního navazování kontaktů Eva Malinová podle vlastních slov zprostředkovává hlavně komunikaci exportérů s bankami – především ČSOB, nebo pojišťovnami – ať už jde o ty komerční, nebo státní pojišťovací společnost EGAP. „Předávám kontakty, nebo se na tyto finanční instituce obracím s dotazy,“ dodává krajská exportní specialistka. Krajská hospodářská komora v Pardubicích kromě toho poskytuje služby spojené s ověřováním certifikátů původu zboží.

Geografická výhoda

Rozhodnutí zařadit Pardubice mezi první pilotní projekty krajských exportních specialistů se ukázalo být docela prozíravé. „Naší výhodou je geografická poloha a velmi dobré dopravní spojení prakticky z celého Česka – ať už po silnici nebo železnici,“ uvádí Eva Malinová. Na exportní semináře v Pardubicích, které pořádá společně s ministerstvem zahraničí, dorazili například i zástupci firem z Moravskoslezského nebo Středočeského kraje.

Právě exportní semináře za účasti ekonomických diplomatů jsou podle Evy Malinové také vhodnou příležitostí pro navazování kontaktů: „Vývozci se mohou přesvědčit, že diplomaté chápou jejich potřeby a snaží se jim pomoci.“ Po navázání osobních kontaktů obvykle také dobře funguje komunikace „na dálku“ s českými ambasádami. V Pardubicích se loni uskutečnilo šest seminářů. Jeden z nich byl věnován prezentačním dovednostem, které vývozci potřebují v různých částech zeměkoule, dalších pět se zaměřilo na příležitosti v určitých exportních teritoriích.

Výhodou exportních teritoriálních seminářů je také to, že se jich účastní zkušení exportéři, kteří jsou ochotni předávat své poznatky dalším vývozcům. Na prosincovém semináři o příležitostech v Indii a Myanmaru prezentoval zkušenosti ze druhé nejlidnatější země světa Libor Musil, předseda představenstva výrobní a stavební společnosti LIKO-S, která se mimo jiné zaměřuje na produkci dělicích stěn a příček do interiérů, zelené fasády i střechy nebo například zakázkovou kovovýrobu.

Libor Musil také informoval o projektu průmyslového parku českých firem v „indickém Silicon Valley“ – městě Bengalúru.

Mezi přední firmy Pardubického kraje patří výrobce pasivních sledovacích systémů ERA. Foto: ERA, a.s.

Krajské exportní konference

Krajská hospodářská komora v Pardubicích také každý rok hostí větší krajskou exportní konferenci, loni se uskutečnila počtvrté. Právě cyklus těchto konferencí se podle Bořivoje Mináře stal před pěti lety klíčovým projektem, díky němuž Hospodářská komora výrazně posílila své aktivity v českých regionech. Také na krajských konferencích vystupují zkušení exportéři – například společnost Příhoda s.r.o.  z Hlinska, výrobce tkaninových potrubí, který patří k nejúspěšnějším vývozcům Pardubického kraje.

„Pátá exportní konference by měla být ještě více interaktivní než dosud,“ zdůrazňuje Eva Malinová s poukazem na zkušenosti teritoriálních seminářů, které se vyznačují právě živou komunikací mezi jejími účastníky. Organizátoři také uvažují o tom, že by i tyto konference byly více zaměřené na určitá exportní teritoria.

Zkušenosti pardubické exportní specialistky ukazují, že vývozci mají zájem zvláště o země mimo Evropskou unii, kde cítí potřebu silnější proexportní politiky státu. Týká se to zemí bývalého Sovětského svazu – Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu nebo například Gruzie, dále arabských států, a také evropských zemí mimo EU.

Kraj autobusů i radarů

Služby krajské exportní specialistky jsou zaměřené především na malé a střední firmy, Eva Malinová ale upozorňuje, že v řadě záležitostí Krajská hospodářská komora spolupracuje také s většími společnostmi. S významným exportérem autobusů Iveco se mimo jiné zaměřují na programy pro studenty středních odborných škol, které jsou také členy pardubické komory.

Eva Malinová konzultuje různé aktivity i se známými firmami Pardubického kraje, jež navazují na tradice někdejší Tesly. Jde o výrobce pasivních sledovacích systémů ERA nebo dodavatele radarů Retia a Eldis. Také tyto firmy vzhledem ke svému zaměření mají zájem o státní podporu na zahraničních trzích, což je další důvod, proč jsou Pardubice pro ekonomické diplomaty poměrně častým cílem jejich cest. Výčet úspěšných firem, které udržují kontakty s Krajskou hospodářskou komorou, je ovšem mnohem pestřejší. Patří sem například i výrobce klimatizačních jednotek, firma 2VV z pardubického Starého Hradiště.

„Stává se ale také, že na naše exportní semináře přijdou zástupci menších společností, které jsme předtím ani neznali,“ dodává Eva Malinová. V tom také vidí přínos pozice krajské exportní specialistky – dostává se do kontaktu s větším okruhem firem.

V současnosti už jsou exportní specialisté téměř ve všech krajích a pokrývají celé území Česka, což je příležitost pro větší koordinaci aktivit. Jednotlivé firmy se tak možná budou ještě více zajímat třeba o účast na seminářích v sousedních krajích. „Důležité je, aby se situace co nejrychleji vrátila k normálu,“ dodává Eva Malinová. Pandemie koronaviru pochopitelně přípravu exportérů na pardubické vzletové dráze výrazně zbrzdila.

JAN ŽIŽKA

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet