NIZOZEMSKO POSILUJE POZICI GLOBÁLNÍHO PRODUCENTA RADIOIZOTOPŮ PRO NUKLEÁRNÍ MEDICÍNU

Nizozemská vláda v září schválila kompletní program financování nového jaderného experimentálního reaktoru v rámci multidisciplinárního výzkumného centra ve městě Petten v severním Holandsku. Nový reaktor nazvaný Pallas má nahradit více než půl století starý High Flux Reactor (HFR), díky němuž se Nizozemsko stalo hlavním světovým producentem radioaktivních izotopů, používaných v nukleární medicíně. Vzhledem ke spolupráci s provozovateli reaktoru Pallas se rýsují nové příležitosti také českým výzkumníkům a producentům radioizotopů i dalších komponentů.

Současný reaktor v Pettenu. Foto: Shutterstock

Většina světové produkce radioizotopů pro nukleární medicínu je situována ve čtyřech jaderných reaktorech umístěných po Evropě. Konkrétně se jedná o zařízení BR2 v Belgii, reaktor Maria v Polsku, český LVR15 ve výzkumném centru v Řeži a právě zmíněný HFR v Nizozemsku. Radioizotopy, vyráběné v těchto zařízeních, jsou základem pro celé odvětví nukleární medicíny, kde jsou využívány zejména pro léčbu pacientů s nádorovými onemocněními. Jejich využití je ale mnohem širší, izotopy pomáhají například při diagnostikování kardiovaskulárních a infekčních onemocnění. Díky těsnému propojení produkce a výzkumu radioizotopů se také neustále posouvají možnosti léčby život ohrožujících nemocí.

STÁRNOUCÍ REAKTORY NESTAČÍ

Projekt reaktoru Pallas inicioval současný provozovatel reaktoru HFR, nizozemská skupina pro jaderný výzkum Nuclear Research Group (NRG), společně s firmami a výzkumnými centry, jako jsou Curium Pharma, Technická univerzita v Delftu, a také s výzkumným centrem Evropské unie JRC Petten, které sídlí v těsném sousedství reaktoru. NRG přitom dlouhodobě upozorňuje na zranitelnost dodavatelských řetězců, zajišťujících zásobování radioizotopy po celém světě. Za rizikové faktory považuje velmi omezenou možnost navýšení výrobní kapacity v existujících zařízeních i stárnoucí reaktory s pravidelnější potřebou oprav a odstávek. Už nyní je na radioizotopech pouze z nizozemského Pettenu závislých více než třicet tisíc pacientů každý den a tento počet se podle očekávání bude zvětšovat. Kvůli takto vysokým číslům je neméně důležitá i čistě výzkumná role jaderných reaktorů.

PROJEKT NA 50 LET

Připravovaný reaktor Pallas bude schopen zabezpečit produkci izotopů v nukleární medicíně nejméně na dalších padesát let a posílí tak šance Nizozemska na udržení pozice globálního lídra trhu s izotopy i jeho přední roli v inovacích a objevech v nukleární medicíně. Výzkumné centrum v Pettenu zároveň aktivně koordinuje mezinárodní spolupráci mezi zmíněnými evropskými instituty. Jedním z projektů je například program pro výzkum reaktorů, založených na roztavených solích, který cílí na snižování emisí CO₂. Na tomto programu se aktivně podílí také Ústav jaderného výzkumu v Řeži. Stavba nového reaktoru Pallas tak nabízí možnosti dalšího prohloubení česko-nizozemské spolupráce v oblasti nukleární medicíny a posílení role Česka při navyšování celosvětové produkce radioizotopů.

Anna Žižková, stážistka, Velvyslanectví ČR v Haagu

Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Haagu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět