MALAJSIE PLÁNUJE VÝSTAVBU NOVÝCH SPALOVEN ODPADU

Malajsijská vláda identifikovala 18 možných lokací pro navrhované spalovny komunálního odpadu s přeměnou na elektrickou energii (waste-to-energy), které mají sloužit k environmentálně šetrnějšímu využití a spalování odpadu na poloostrovní části Malajsie. Tento plán je zatím jedním z nejvýznamnějších kroků této dekády na poli rozvoje odpadového hospodářství. Zároveň má ambici pomoci dosáhnout smělého cíle využití 70 % energie z obnovitelných zdrojů.

Moderní spalovny nepůsobí nijak odstrašujícím dojmem, jak ukazuje ilustrační snímek z Dánska. Foto: Shutterstock

Ministr bydlení a lokálního rozvoje Nga Kor Ming oznámil počátkem července vytipování vhodných lokací, což vytváří předpoklad pro předložení záměru vládě k rozhodnutí o financování. Jsou mez nimi Jabi a Padang Cina v Kedahu, Bukit Payung, Seelong a Sedili v Johoru, Jabor-Jerengau a Belenggu v Pahangu, Sungai Udang v Melacce, Rawang v Kuala Lumpur, Jeram, Tanjung Dual Belas a Rawang Dua v Selangoru, Pulau Burung v Penangu, Lahat, Taiping a Manjung v Peraku, Tertak Batu v Terengganu či Jedok v Kelantanu.

Toto rozmístění koreluje nejen s centry osídlení v Malajsii, geografickou distribucí průmyslu, ale i s potřebami, vycházejícími z nedostatku existujících spaloven komunálního odpadu a potřebami energetické poptávky.

ODKLON OD SKLÁDKOVÁNÍ

V současné době oznámilo dotyčné ministerstvo záměr předložit projekty rovněž veřejnosti, a to s cílem diskutovat udržitelnost těchto projektů s dotčenými komunitami. Ruku v ruce s tím chce informovat o kladech a záporech dosavadního modelu skládkování, které chápe Malajsie nejen jako přežité, ale také nákladné, když náklady na rekultivaci jedné takové skládky stojí v přepočtu cca 100 milionů korun. Další nevýhodou je velký zábor půdy, když jedna taková velkoobjemová skládka zabere několik desítek tisíc akrů půdy. Příležitosti pro firmy tedy vzniknou i v oblasti rekultivací, monitoringu a recyklace.

VLÁDNÍ INICIATIVY A PROGRAMY

Záměr vystavit tyto zdroje přeměny odpadu na zelenou energii jsou v souladu s plánem Malajsie zvýšit míru recyklace z 33 % na 40 % v roce 2025. Další vládní iniciativou je program Odpad za hotovost („Trash for cash“), kdy některé nákupní mally slouží jako sběrná centra pro starý papír či použitý olej. Výstavba těchto spaloven do roku 2040 patří také mezi takové iniciativy. Jejich výstavbou by se objem nového odpadu ukládaného na skládkách snížil o 85 %.

Celková plánovaná kapacita těchto 18 spaloven činí 600 megawattů pocházejících z obnovitelné energie, čímž Malajsie rovněž nakročí směrem k plánovanému cíli 70 % kapacity pocházející z OZE, kterou si nadefinovala v Národní strategii energetické tranzice 2050.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Výstavba takového množství spaloven přináší obrovské množství příležitostí pro uplatnění i zahraničních firem. Koneckonců Malajsie veřejně deklaruje zájem se učit od Evropy, a tudíž i přejímat technologie, osvědčené touto metodou. Kromě samotné výstavby, případně dodávky investičních celků, se mohou zapojit do rozvoje celého sektoru i dodavatelé technologií ze sektoru odpadového hospodářství. Spalovny rovněž budou vyžadovat software, energetické řídící systémy a další řešení. Další šance skýtá oblast svozu odpadu, výstavba sběrných míst, recyklačních a separačních technologií či filtrů pevných i kapalných částic. 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět