LOTYŠSKO MÍŘÍ K UDRŽITELNÉ ENERGETICE

Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině a vzhledem k jeho dopadům na energetickou situaci v Evropě se Lotyšsko snaží hledat a rozvíjet alternativní zdroje elektrické energie.

Ilustrační foto: Shutterstock

Se svým bohatstvím přírodních zdrojů a úsilím o snížení emisí skleníkových plynů chce Lotyšsko aspirovat na lídra v oblasti využívání obnovitelných energetických zdrojů v Pobaltí. Země se aktivně angažuje ve vývoji a implementaci nových technologií, které podporují udržitelnou energetiku. Lotyšsko má rozpracovanou řadu plánů a do oblasti energetiky chce letos i v následujících letech intenzivně investovat. Platí to i pro oblast výzkumu, vývoje a následné implementace nových technologií. To vše by mohlo představovat významné příležitosti pro české firmy.

VĚTRNÁ ENERGIE

Lotyšsko je ideální destinací pro využívání větrné energie díky svému větrnému potenciálu. V posledních letech byla vybudována řada nových větrných elektráren po celé zemi. Například projekt větrné farmy Targale získal významnou podporu a je očekáváno, že bude dodávat čistou energii pro tisíce domácností. Lotyšsko se domlouvá i se sousedním Estonskem na výstavbě offshore větrných farem ve vodách Baltského moře.

BIOMASA

Využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie se v Lotyšsku stává stále populárnějším. Země má bohaté lesy a zemědělskou půdu, které slouží jako zdroj biomasy. Místní podniky postupně investují do moderních zařízení na spalování biomasy, která vyrábějí teplo a elektřinu. Tyto projekty přinášejí ekonomické i ekologické výhody a pomáhají snižovat závislost na fosilních palivech.

SOLÁRNÍ ENERGIE

Solární energie zažívá v Lotyšsku rychlý růst. Počet solárních panelů instalovaných na střechách domů a budov se neustále zvyšuje. Lotyšská vláda poskytuje podporu a dotace pro instalaci solárních systémů. Města jako Riga také investují do solárních elektráren a fotovoltaických parků, které zvyšují výrobu čisté energie. Solární parky vznikají za podpory regionálních samospráv i dále od hlavního města, zejména v oblastech dále ve vnitrozemí, jako je region Latgale.

GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

I když geotermální energie nemá v Lotyšsku tak velký potenciál jako v jiných zemích, stále se zkoumají možnosti využití geotermálního potenciálu. Některé projekty zkoumají možnosti využití geotermální energie pro vytápění budov a sklizně tepla z hlubších vrstev zemské kůry.

Lotyšsko má potenciál stát se předním pobaltským hráčem v oblasti obnovitelných energetických zdrojů. Díky svému větrnému potenciálu, bohatství biomasy, rostoucímu využití solární energie a zkoumání možností geotermální energie se chce země přiblížit svému cíli dosáhnout udržitelné energetiky. Tyto inovativní kroky by nejen snížily emise skleníkových plynů, ale posílily by místní ekonomiku a zlepšily energetickou soběstačnost Lotyšska.

Marta Hušková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Rize

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět