LÁKADLA SEVEROZÁPADNÍHO CHORVATSKA – LÁZNĚ I INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Varaždinská župa je jeden z dvaceti krajů Chorvatska, s rozlohou 1 262 km² patří mezi tři nejmenší, z hlediska počtu obyvatel však patří mezi nejvíce zalidněné oblasti. Leží na severozápadě země, je strategicky situována u hranic s Maďarskem a Slovinskem, hlavním městem kraje je historický Varaždin. Rýsují se zde  obchodní a investiční příležitosti ve zpracovatelském průmyslu, v sektoru zemědělství, ale i informačních technologiích, zdravotnictví a v cestovním ruchu.

Varaždinská župa sází také na cestovní ruch. Foto: Velvyslanectví ČR v Záhřebu

Ve Varaždinské župě, jejíž historie sahá až do 12. století, žije na 160 tisíc obyvatel. Kraj celkově nabízí dobré podmínky k podnikání. Je to bezpečné místo s dobrým vzdělávacím systémem a vysokou životní úrovní. Je zde nejnižší nezaměstnanost v Chorvatsku (1,7 % nezaměstnaných). V regionu je k dispozici vzdělaná a motivovaná pracovní síla,  náklady na podnikání jsou podstatně nižší než například v oblasti Záhřebu. Na dvou univerzitách, které ve Varaždinu působí, se nachází excelentní centra zaměřená na oblast počítačových a ekonomických věd a informatiky. Fakulta organizace a informatiky má navázanou spolupráci mimo jiné i s Mendelovou univerzitou v Brně, o absolventy oboru informatiky je velký zájem. Město je také známé konáním mnoha kulturních festivalů (Špancirfest, Varaždinské barokní večery).

PRŮMYSLOVÁ I ZEMĚDĚLSKÁ TRADICE

Varaždinská župa je důležité hospodářské centrum s dlouhou průmyslovou a zemědělskou tradicí. Je zde rozvinuto potravinářství, vinařství, lesnictví, dřevozpracující průmysl, ale také lázeňství a cestovní ruch (nedaleko jsou známé lázně Varaždinské Toplice).  Oblast má bohaté přírodní zdroje, z dřívějška je zde stále zastoupen textilní průmysl a řemeslná výroba. Index rozvoje Varaždinu je daleko vyšší než ostatní chorvatské župy.

Působí zde několik významných chorvatských firem, například Vindija Group (potravinářství, mlékárenský průmysl), Bomark (výroba plastových balících a lepících fólií a papírových tub,  Bomark je druhý největší producent těchto produktů v Evropě), dále společnost YTRES (textilní stroje), Boxmark Leather (kožedělná výroba), Wollsdorf Components (zpracování kůže a výroba kožených produktů).

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

I když je saldo obchodní bilance župy kladné, mnoho komodit se dováží (v roce 2020 import činil 5,1 miliardy kun). V těchto oblastech existují příležitosti pro české firmy. Příležitosti jsou  v oblasti výroby, výstavby energetických budov,  žádaná jsou příslušenství pro zpracování zemědělských a potravinářských výrobků. Sektor cestovního ruchu stále potřebuje modernizovat hotely, příležitostí je i výstavba nových ubytovacích či sportovních zařízení.  Kraj zahraničním investorům a partnerům nabízí podnikatelské ekonomické zóny s kompletně vybavenou a plně funkční infrastrukturou (120 ha) nebo i volné pozemky, kde se infrastruktura bude teprve vytvářet (270 ha). Město a župa navíc investory a firmy láká na poskytování přímých a nepřímých investičních pobídek a daňových zvýhodnění, místní samospráva má přístup ke strukturálním fondům EU.

Ohledně podnikatelských a investičních příležitosti ve Varaždinské župě se české firmy a podnikatelé mohou obrátit přímo na ředitele odboru hospodářství a evropských záležitostí Varaždinské župy (Mladen Jakopovič, tel.: +385 42 390 536, e-mail: mladen.jakopovic@vzz.hr, www.vzz.hr). K dispozici je samozřejmě i ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Záhřebu (commerce_zagreb@mzv.cz).

Josef Dvořáček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Záhřebu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět