CHORVATSKO INVESTUJE DO MODERNIZACE ŽELEZNICE

Chorvatská železniční asociace HŽ Infrastruktura představila nové projekty v oblasti železniční infrastruktury. Železnice hraje velmi důležitou roli v Národní strategii rozvoje Chorvatské republiky do roku 2030 Hrvatska 2030. Chorvatská vláda počítá s investicemi do modernizace zastaralé železniční dopravy ve výši až 4,5 miliardy eur.

Ilustrační foto: Shutterstock

Vláda si od investic do železnice slibuje ekonomický růst a oživení, zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, rychlejší a bezpečnější cestování osob i přepravy zboží po železnici. Větší část nákladů by měly pokrývat prostředky z fondů Evropské unie.

VÝSTAVBA I RENOVACE

Podle HŽI, která je obdobou české Správy železnic, bude konečným cílem těchto investic revitalizace celé chorvatské železniční sítě v souladu s evropskými normami – tedy zvýšení železniční kapacity, rychlosti dopravy a úrovně její bezpečnosti.

Chorvatská železniční síť v současné době představuje 2 617 kilometrů železnic, z nichž pouze 10,5 % (274 kilometrů) je dvoukolejných a 37,5 % (980 kilometrů) je elektrifikovaných. Měla by proběhnout modernizace a renovace téměř 750 kilometrů železnic. Předpokládaná rychlost osobních vlaků na těchto tratích bude 160 km/h, nákladní vlaky budou moci jezdit rychlostí až 120 km/h. HŽI má v současné době v přípravě a realizaci několik klíčových investičních projektů. Chorvatsko zatím investovalo do rekonstrukce železničních tratí, stanic, zastávek a dalších infrastrukturních zařízení celkem 935 milionů eur.

INVESTICE DO ROKU 2025

Investiční plán do roku 2025 představuje 1,9 miliardy eur, z čehož téměř 75 % investic (1,42 miliardy eur) připadá na projekty spolufinancované z evropských strukturálních a investičních fondů. Ostatní projekty ve výši 461,7 milionů eur (asi čtvrtina plánovaných investic) budou financovány z jiných zdrojů (půjčky od Světové banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a standardní komerční bankovní úvěry).

Investice jsou zaměřeny na rekonstrukci a modernizaci železnic a železničních úseků, výstavbu nových kolejových tratí, rekonstrukci stanic, trakčního vedení a na elektrifikaci tratí. Pro české firmy se rýsují příležitosti i v oblasti dodávek zařízení pro zvýšení bezpečnosti celého železničního provozu, jako jsou rekonstrukce železničních mostů a tunelů, výměna automatizovaných výhybek, prodloužení nástupišť s mimoúrovňovým přístupem, zabezpečovacího zařízení a zajištění bezpečnosti železničních přejezdů. Velký důraz je přitom kromě bezpečnosti kladen i na kvalitu a zvýšení funkcionality, zkrácení doby cestování a lepší propojení železnice s chorvatskými přístavy.

INVESTICE DO ROKU 2030

Od roku 2025 do roku 2030 HŽI plánuje proinvestovat v rámci nových projektů dalších více než 2,7 miliardy eur. Nejdůležitějšími projekty jsou panevropský koridor X od hranic se Slovinskem k hranicím se Srbskem, koridor Vb od hranic s Maďarskem do námořního přístavu Rijeka a koridor Vc od hranic s Maďarskem do Bosny a Hercegoviny a dále do chorvatského námořního přístavu Ploče u Dubrovníku.

V rámci koridoru X se má délka dvoukolejných tratí v úseku Dugo Selo – Novska zvýšit o 82 kilometrů, celá trať od hranice se Slovinskem po hranici se Srbskem bude dvoukolejná. Na koridoru Vb se délka dvoukolejných tratí zvýší nejméně o 190 kilometrů, což zahrnuje úseky Križevci – Koprivnica – státní hranice, Dugo Selo – Križevci, Hrvatski Leskovac – Karlovac, Karlovac – Oštarije a Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

V úseku od uzlu hlavního města Záhřebu po hranici s Maďarskem nyní pokračují práce na kompletní rekonstrukci stávající tratě a vybudování druhé tratě železnice.

V souvislosti s modernizací železnice ze Záhřebu do Rijeky již byly schváleny finanční prostředky na práce na rekonstrukci stávající a výstavbě druhé trati v úseku Hrvatski Leskovac – Karlovac, na kterou proběhlo výběrové řízení i za účasti české firmy AŽD Praha. Probíhá také příprava projektové dokumentace na úseku od Karlovace do Oštarije. Celkové investice v této části středomořského koridoru by měly činit až 3 miliardy eur.

Podrobná mapa s jednotlivými projekty je k dispozici na webu Velvyslanectví ČR v Záhřebu.

Na webových stránkách HŽI je možné se seznámit se všemi aktuálně probíhajícími stavbami a také s plánovanými projekty. Další informace je možné získat v záhřebské centrále správy HŽI u Mirko Franoviče, ředitele sektoru rozvoje, přípravy a využití fondů EU, Sarajevska 43, 10000 Zagreb, Croatia, tel.: +385 1 453 4603, e-mail: mirko.franovic@hzinfra.hr.

Josef Dvořáček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Záhřebu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět