Belgické regiony poptávají infrastrukturu pro elektromobily

Belgie má ambiciózní plán rozvoje elektromobility, ve všech belgických regionech včetně Bruselu ale není k dispozici dostatečná infrastruktura. Svůj vlastní plán výstavby dobíjecích stanic představila bruselská metropole i Vlámsko.

Ilustrační foto Shutterstock

Vlámská a bruselská vláda společně vyhlašují výzvu k předkládání projektů na rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu. V této výzvě mohou státní a soukromé subjekty získat dotace na stavbu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a pobřežní energetické instalace pro vnitrozemskou lodní dopravu v přesně určených místech a napojených na stávající komunikace.

Návrhy projektů lze podávat do 12. dubna 2021. Výzva se uskutečňuje prostřednictvím projektu BENEFIC (BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean Power for Transport) jejího programu v rámci EU – Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). Je financována z evropských fondů. Jedná se o třetí výzvu z tohoto projektu s rozpočtem 1,6 mil. eur. Maximální výše dotace je určená pro jednotlivé kategorie dobíjecích stanic a nesmí se překrývat s jinými dotacemi v rámci programů EU. V souladu s podmínkami CEF lze podpořit až 20 % investičních nákladů. Vybrané projekty je třeba realizovat do 30. září 2022. Návrhy na projekty lze podávat digitálně zasláním podepsaného formuláře žádosti a jejích příloh před vypršením lhůty na adresu: info@benefic.eu.

Bruselská vláda si dala za cíl nainstalovat do roku 2035 na území hlavního města 11 tisíc dobíjecích stanic pro auta na elektrický pohon. Tato vize zapadá do jejího regionálního plánu mobility pod názvem „Good Move“, který chce snížit o čtvrtinu užívání osobních automobilů a čtyřikrát zvýšit užívání kol. V roce 2022 se také očekává přizpůsobení bruselských norem pro ovzduší a klima tak, aby lépe odpovídaly potřebám elektromobility. Souběžně má proběhnout přesné plánování typu a umístění dobíjecích stanic.

Brusel má problémy s rozvodnou sítí

Brusel již poskytl licenci některým společnostem pro instalaci dobíjecích stanic. Přesto tato instalace zatím probíhá velmi pomalu, což je způsobeno i větším množstvím potřebných povolení pro každou stanici. Hlavním problémem ale je to, že ve většině ulic v Bruselu je rozvodná síť s napětím 230 voltů namísto potřebných 400 voltů, které by umožnily přijatelnou rychlost dobíjení ve veřejných stanicích. Jde o cca 90 % ulic v Bruselu, v nichž město na začátku tisíciletí ušetřilo při renovaci na rozvodných sítích, což má dnes negativní dopad na rozvoj infrastruktury dobíjecích stanic. Možností, jak problém v Bruselu řešit, je instalace soukromých nebo firemních dobíjecích stanic s využitím transformátorů, což je ale mnohem nákladnější. 

Ve Vlámsku má naopak 77 % ulic k dispozici elektrické rozvody s napětím 400 V, takže tento technický problém nebrání rychlému rozvoji dobíjecích stanic. Vlámská část chce každý rok instalovat 6 tisíc stanic tak, aby dosáhla v roce 2025 počtu 30 tisíc nových možností dobíjení. Tomu by měl odpovídat i nárůst počtu elektromobilů: loni jich bylo ve Vlámsku pouze 2 %, ale během letoška by se podle ministryně pro regionální mobilitu Lydie Peetersové měl podíl elektrických aut zvýšit již na 7,4 %.

Od letošního března ve Vlámsku platí povinnost instalovat dobíjecí stanice na parkovištích nových nebo renovovaných budov. Kromě toho bude od roku 2025 existovat požadavek na instalaci dobíjecích míst pro parkoviště stávajících nebytových budov.

Valonská část podpořila dotacemi projekty na dobíjení osobních aut na elektrický pohon již v roce 2018 a v současnosti žádnou podporu neposkytuje. Jejím cílem je doplnit do roku 2030 kapacitu na svém území na 7500 dobíjecích stanic.

Belgičtí podnikatelé připravují projekty na budování této chybějící infrastruktury nejen v Bruselu, ale i v dalších velkých městech (Lutych, Gent, Antverpy, Bruggy) a dále v provinciích Limburk a Lucemburk. Začínající společnost Mobility Plus specializovaná na instalaci a servis dobíjecích zařízení již získala kapitál ve výši 1 milion eur k expanzi v této oblasti nejen v Belgii, ale i v zahraničí. Na místním trhu je také aktivní společnost vlastněná francouzskou energetickou společností Engie, která pod názvem EVBox nabízí řešení pro dobíjení elektromobilů pro podnikatele a soukromníky.

Úlevy pro služební auta

Federální vláda ve svém programu z října 2020 předpokládá postupné snižování prodeje aut, která neodpovídají normám pro nulové emise. O povolení prodeje automobilů pouze s nulovými emisemi bude rozhodnuto, až takové vozy budou na trhu za „dostupnou cenu“.  Koaliční program také počítá se snížením emisí služebních aut, která jsou v belgickém soukromém sektoru masivně využívaným benefitem, na nulu, a to od roku 2026.

V Belgii jsou v současnosti daňové úlevy pouze na nákup elektromotocyklů a vozidel na elektropohon pro max. dvě osoby, nikoli pro osobní automobily. Pro nákup automobilů je možná daňová úleva ve výši 100 % v případě, že se jedná o firemní vůz. Další výdaje lze plně odečíst z daní pouze v případě, že se jedná o plně elektrický automobil (nemůže jít o hybridní pohon); zejména jde o poplatky za dobíjení a parkování. Ve Valonsku a v regionu Bruselu jsou také minimalizovány daně související s uvedením nového vozidla do provozu a totéž platí pro každoroční daň z využívání automobilu.

Eva Kordová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět