ZAHRANIČNÍ OBCHOD V ROCE 2021 – VELKÉ NADĚJE I NEJISTOTA

Rok 2020 byl významně poznamenán stále probíhající pandemií covid-19. Ta se negativně promítla jak do nejprudšího hospodářského poklesu globální ekonomiky od 2. světové války, tak do výrazného poklesu mezinárodního obchodu, který však nebyl tak hluboký jako v roce 2009. Podle prognózy Světové obchodní organizace by měl objem mezinárodního obchodu se zbožím v roce 2020 poklesnout o 9,2 % a se službami dokonce o 27 %.

Ilustrace: Shutterstock

Ačkoliv byla v případě pandemie nejprve zasažena Asie, a to především Čína, nejprudší pokles obratu zahraničního obchodu zaznamenala Evropa a Severní Amerika. Přestože se vyhlídky směrem na rok 2021 jednoznačně zlepšují, nejistota stále přetrvává a není příliš pravděpodobné, že globální obchod dokáže plně dohnat ztráty z roku předchozího.

Negativní dopady pandemie se nepřekvapivě promítly i do výsledků českého zahraničního obchodu. Především období od března do května 2020 bylo významně ovlivněno vládními karanténními opatřeními a nucenými podnikovými odstávkami. Došlo k narušení výrobních dodavatelských řetězců a k oslabení zahraniční poptávky. Přerušení produkce mělo zásadní dopad na páteřní zpracovatelský průmysl a nejvíce na automobilový sektor. S výjimkou výroby počítačů došlo k silnému propadu produkce ve všech důležitých odvětvích výrobního sektoru. V souhrnu ve 2. čtvrtletí export celkově poklesl meziročně o 23,4 % a import o 18,2 %. To se samozřejmě odrazilo i do velmi negativního příspěvku zahraničního obchodu do výkonu české ekonomiky ve 2. čtvrtletí.

SILNÉ OŽIVENÍ

Druhá polovina roku 2020 byla pro změnu z pohledu českého zahraničního obchodu se zbožím ve znamenání silného oživení. Aktuální čísla z průmyslu navíc i přes druhou vlnu pandemie naznačují solidní vývoj v samotném závěru roku. Velmi slibně se rozjel export motorových vozidel a na něj navázaných odvětví, jako je například produkce elektrických zařízení. Velmi slušný vývoj ve druhé polovině roku zaznamenal i export s počítači a elektrickými a optickými přístroji, což bohužel neplatí o strojírenství.

Oživení na importní straně však probíhá pozvolněji, a to vzhledem k poklesu podnikových investic a celkově vysoké dovozní náročnosti české ekonomiky. Zahraniční obchod v podobě čistého exportu rovněž nejvýrazněji přispěl k oživení domácí ekonomiky ve 3. čtvrtletí a vzhledem k okolnostem vypadá velmi slibně i vývoj pro 4. čtvrtletí. Domácí zpracovatelský průmysl, který je spojenou nádobou se zahraničním obchodem, je totiž vůči druhé vlně probíhající pandemie až překvapivě imunní.

PŘEDPOKLADY RYCHLÉHO RŮSTU

Jaký lze očekávat vývoj českého zahraničního obchodu v roce 2021? V první řadě záleží na tom, zda budou naplněny následující předpoklady. Prvním předpokladem je funkční vakcína, která umožní udržitelné hospodářské oživení, nikoliv ekonomický vývoj takzvaně ode zdi ke zdi. Druhým klíčovým předpokladem je pokračování expanzivní fiskální a měnové politiky. Třetím nezbytným předpokladem je solidní ekonomický růst u hlavních obchodních partnerů, a to především v případě Německa. Pokud budou tyto předpoklady splněny, je poměrně vysoká šance, že v roce 2021 uvidíme rychlý růst zahraničního obchodu, a to především od 2. čtvrtletí. Dařit se bude primárně exportně laděnému výrobnímu sektoru v čele s výrobou automobilů. Oživení zahraničního obchodu se službami však bude pozvolnější. V souhrnu očekávám růst exportu v roce 2021 o 5,9 % a importu o 5,2 %. Vzhledem k přetrvávajícím rizikům je však nutné brát všechny makroekonomické prognózy na rok 2021 s rezervou.

MIROSLAV NOVÁK, analytik, Akcenta CZ

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět