Z JIŽNÍCH ČECH I DO DALEKÝCH KRAJŮ

Jihočeská hospodářská komora o sobě dává vědět díky mnoha společným akcím s hornorakouskými a bavorskými podnikateli. Nyní má nakročeno i na vzdálenější trhy. Podobně jako v dalších krajích působí také v Českých Budějovicích od loňska krajská exportní specialistka. Podnikatelé tak mimo jiné získávají přímou linku na ministerstvo zahraničí a české ekonomické diplomaty po celém světě.

Cesta jihočeských podnikatelů do světa často začíná v Českých Budějovicích. Foto: Shutterstock

První železniční tratí v Čechách byla koněspřežná dráha České Budějovice – Linec. Rakouské město je i dnes častým cílem cest Jihočechů, kteří například využívají tamní letiště. Do Lince se z Českých Budějovic dostanou rychleji než do Prahy.

Vazby na Horní Rakousko, ale rovněž na Dolní Bavorsko, zároveň zůstávají pilířem zahraničních ekonomických aktivit jihočeských podnikatelů. Jihočeská hospodářská komora (JHK) úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou Horního Rakouska, Průmyslovou a obchodní komorou Dolního Bavorska a také Řemeslnou komorou pro Dolní Bavorsko a Horní Falc v Regensburgu. Vyměňují si užitečné informace, organizují setkání podnikatelů z Trojzemí, povzbuzují výměnu zkušeností mezi nimi, společně vyhlašují ceny pro úspěšné byznysmeny a pořádají pro ně odborná školení.

Tato spolupráce ještě zesílila v době pandemie, kdy se komory snaží zjišťovat a předávat svým zahraničním partnerům potřebné informace, ale také poskytovat právní pomoc. Mimo jiné se zaměřily na předpisy na stavbách nebo vydávání potvrzení pro pendlery mezi Českem, Německem a Rakouskem.

Významným počinem byl tříletý česko-bavorský projekt Pohraniční region 4.0, který skončil na konci minulého roku. V jeho rámci vznikla srovnávací analýza zaměřená na úroveň digitalizace malých a středních firem na jihu Čech a v Dolním Bavorsku.

Exportní specialistky

Teritoriální záběr JHK se postupně rozšiřuje. „Jihočeští podnikatelé se pochopitelně zaměřují na Rakousko, Německo a Slovensko, ale stále více se zajímají o trhy dalších zemí,“ řekla časopisu MED Alice Prokeš Gregová, která jako vedoucí zahraničního oddělení JHK od loňska do letošního září převzala i roli krajské exportní specialistky.

Vzhledem k tomu, že tyto pozice v jednotlivých krajích vznikly ve spolupráci Hospodářské komory ČR a ministerstva zahraničí, Alice Prokeš Gregová vidí velkou příležitost v přímém spojení s českými ekonomickými diplomaty po celém světě. Ti zase mohou jihočeským exportérům pomoci navázat kontakty s byznysmeny v zemích, kde působí, nebo pomoci zjistit potřebnou informaci o tamním trhu.

Šárka Bělohlavová, která nedávno post krajské exportní specialistky převzala, předpokládá, že její práce přiláká do JHK nové členy a bude znamenat přidanou hodnotu i pro ty stávající. „Rozšiřujeme portfolio služeb, zaměřujeme se na další trhy a pořádání zahraničních akcí. Například ve spolupráci s ministerstvem zahraničí uvažujeme o misi jihočeských podnikatelů do zahraničí,“ dodává Šárka Bělohlavová.

 

Za jižní Čechy loni v Linci získala cenu Cross Border Award společnost MS Kart z Prachatic, která vyrábí motokárové podvozky. Snímek z mistrovství ČR na motokárovém okruhu v Písku-Hradišti. Foto: MS Kart

V online světě

Jihočeští podnikatelé se letos prostřednictvím JHK více zapojili i do dalších souvisejících aktivit ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Na začátku března se uskutečnil v Českých Budějovicích seminář o exportních příležitostech v Itálii a Španělsku za účasti českých ekonomických diplomatů z Říma i Madridu. Další „rozlet“ zbrzdila pandemie, řada aktivit se ale přesunula do virtuální sféry, včetně webinářů s ekonomickými diplomaty.

Také další projekty mezinárodní spolupráce zatím JHK chystá po internetu. „Naučili jsme se přepnout do online světa. Tato možnost už tady byla dávno, teď jsme ji aspoň začali více využívat,“ poznamenává Alice Prokeš Gregová. Hospodářské komory Trojzemí nyní poskytují relevantní informace o přeshraničním pohybu zboží, služeb a osob prostřednictvím portálu www.hallonachbar.eu.

V Českých Budějovicích už se ale zároveň připravují na to, že obnoví společné akce s Rakušany a Němci „naživo“. Až to zdravotní situace umožní.

Ahoj sousede!

Platforma „Hallo Nachbar! Ahoj sousede!“ není pouze webovou informační křižovatkou, ale v minulých letech se stala jednou z nejvýznamnějších „živých“ akcí. Podnikatelé se scházejí v jednom ze tří pohraničních regionů, v Čechách se naposledy sjeli do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Akce slouží k networkingu, výměně zkušeností a k podpoře cestovního ruchu – obvykle je spojena s návštěvou turisticky zajímavého místa.

Na tomto setkání se také předávají ceny Cross Border Award za příkladnou přeshraniční spolupráci, které každý rok získávají tři firmy – po jedné ze všech stran Trojzemí. Za jižní Čechy loni v Linci uspěla společnost MS Kart z Prachatic, která vyrábí motokárové podvozky. Podle Alice Prokeš Gregové si podnikatelé akci zvlášť oblíbili: „Nejenže si vymění vizitky, ale dokáží tu nastartovat reálnou spolupráci.“

Další zajímavou příležitostí pro setkávání zástupců českých a rakouských firem jsou B2B konference, které JHK pořádá ve spolupráci s rakouskou agenturou pro podporu exportu Advantage Austria. Série přesně tematicky cílených půlhodinových rozhovorů mezi manažery dvou společností připomíná akci Kontakt-Kontrakt, již pořádá v rámci brněnského strojírenského veletrhu Regionální hospodářská komora Brno. „My se ale specializujeme na příhraniční spolupráci,“ dodává Alice Prokeš Gregová.

Mezi dominantní odvětví jižních Čech patří automobilový a strojírenský průmysl, JHK tudíž hodně zaměřuje své aktivity tímto směrem. Její červnový průzkum ukázal, že největším problémem jihočeských firem v automobilovém průmyslu bylo omezení odbytu, zpoždění plateb od odběratelů a uzavření hranic. Důležitý bude restart celého dodavatelského řetězce i situace na západních trzích, sektor automotive se pravděpodobně vrátí k růstu až v roce 2021.

Právě Německo a Rakousko jsou v tomto ohledu nejen důležitými obchodními partnery, ale také nabízejí inspiraci, jak čelit krizovým situacím. To platí například pro německý kurzarbeit, který se ukázal být podstatně efektivnějším systémem ve srovnání s tím českým.

 

Šárka Bělohlavová (vlevo) a Alice Prokeš Gregová. Foto: Jihočeská hospodářská komora

Region 4.0

Nadějný je na druhé straně jeden z poznatků, který přinesl česko-bavorský projekt Pohraniční region 4.0 ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní komorou Dolního Bavorska. Zahrnoval jak vzdělávací akce pro malé a střední podniky, tak zjišťování reálného stavu v oblasti digitalizace, automatizace a robotizace. „Překvapivě se ukázalo, že jihočeské firmy jsou v tomto ohledu na podobné úrovni jako ty bavorské,“ říká Šárka Bělohlavová. A vyjmenovává tři důvody, proč tuzemské společnosti vcelku obstály – za prvé v minulosti využily možnosti čerpat příslušné dotace, za druhé se pozitivně projevila jejich spolupráce s německými firmami a za třetí na ně měl příznivý dopad i celkově dobrý stav české ekonomiky v době před pandemií.

JHK v Bavorsku spolupracuje také s Řemeslnou komorou v Regensburgu. Ta do Českých Budějovic vysílá své odborníky, kteří informují manažery českých firem o pravidlech vysílání pracovníků v rámci exportu služeb – včetně potřeby jejich vyslání ohlásit a zařídit si příslušné dokumenty. Toto téma podle Šárky Bělohlavové patří k těm, která jihočeští podnikatelé řeší nejvíce.

JAN ŽIŽKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět