SEKTOR LIFE SCIENCES VE ŠVÉDSKU DYNAMICKY ROSTE

Navzdory současné ekonomické recesi se sektor Life Sciences ve Švédsku dynamicky rozvíjí. Přírodovědecký klastr Stockholm-Uppsala by se měl stát vůbec nejinovativnějším Life Sciences regionem na světě. Nové příležitosti ke spolupráci se pro české firmy rýsují například v oblastech zdravotnické techniky, léčiv či digitálního zdravotnictví.

​Ilustrační foto: Shutterstock

Life Sciences je jedním z nejdůležitějších a také nejrychleji rostoucích sektorů švédského průmyslu. Do okolí Stockholmu, jednoho z hlavních světových center tohoto odvětví, se stále více soustřeďují nejvýznamnější vědecké kapacity a mezinárodní investoři. Přírodovědecký klastr Stockholm-Uppsala je nyní příjemcem vládních investic, které by z něj do roku 2025 měly vytvořit vůbec nejinovativnější přírodovědecký klastr na světě. Vláda také investuje například do biologických léčiv částkou jedné miliardy švédských korun (cca 2,5 miliardy CZK). Kromě vládních výdajů je rozvoj celého sektoru podporován také výraznými soukromými investicemi, které směřují do inovačních hubů, inkubátorů, akcelerátorů a vědeckých parků.

VÍTANÁ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Ve švédském Life Sciences sektoru v současné době aktivně působí přes 1500 firem, více než polovina z nich se podílí na výzkumu a vývoji. Tato skutečnost je odrazem vysokých vládních výdajů na výzkum a vývoj, které ve Švédsku dosahují 3,4 % HDP, což je druhé místo na světě. Firmy jsou nejen vysoce inovativní, ale také zaměřené na zahraniční trhy. Kvůli omezené velikosti švédského trhu mají firmy hned od počátku svého podnikání potřebu být propojené se zbytkem světa. Konkurenční výhodu představuje také vysoká úroveň digitalizace, která přispívá mimo jiné k efektivnější diagnostice, monitoringu a umožňuje vznik nových, průlomových způsobů léčby.

PŘÍLEŽITOSTI I PODPORA PRO ČESKÉ FIRMY

V návaznosti na dynamický rozvoj odvětví Life Sciences se nové příležitosti ke spolupráci pro české firmy nabízí v oblastech digitálního zdravotnictví, biotechnologií, zdravotnické techniky, léčiv, domácí péče a výzkumu a vývoje.

Začínající české firmy se v oblasti Life Sciences mohou na švédském trhu opřít o unikátní podpůrný ekosystém. Ten je tvořen huby a vědeckými parky nabízejícími potřebnou infrastrukturu a dále inkubátory a akcelerátory, které vybraným firmám poskytují počáteční kapitál, kontakty, nebo mentoring ušitý na míru.

Rozvíjet podnikání a spolupráci ve švédském sektoru Life Sciences je možné i díky obrovskému stupni digitalizace, dostupnosti online platforem a propojení s inkubátory, akcelerátory či vědeckými parky, které v začátcích podnikání na švédském trhu velmi pomáhají.

K navázání obchodních kontaktů je také k dispozici databáze obsahující více jak 2000 firem ze sektoru Life Sciences působících ve Švédsku.

Anastázie Černá, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR ve Stockholmu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět