PROJEKT DVOUMĚSTÍ MÁ POVZBUDIT EKONOMIKU ZÁPADNÍ ČÍNY

Čínská města Chengdu a Chongqing představila plán vytvoření společného klastru, který má zahrnovat i přilehlé oblasti. Fakticky se jedná o spojení dvou samostatných megalopolí do jednoho velkého ekonomického celku, jehož cílem je posílení hospodářského významu nového dvouměstí.

Město Chengdu by mělo díky projektu klastru dále posílit svůj hospodářský význam. Foto: Shutterstock

Dvouměstí Chengdu – Chongqing se má stát centrem vědeckých a technologických inovací. Zaměření na moderní technologie má být podle autorů plánu v rovnováze s vysokou životní úrovní a kvalitou života. Projekt zahrnuje modernizaci dopravní infrastruktury a obě města, doposud propojená rychlovlakem dosahujícím rychlosti 300 kilometrů za hodinu, spojí nová trať, po které bude jezdit vlak rychlostí 400 km/h. Tím se sníží čas nutný k přepravě osob mezi městy na 40 minut.

Hrubý domácí produkt klastru Chengdu – Chongqing bude na úrovni kolem sedmi trilionů yüanů. Dvouměstí bude pokrývat oblast o rozloze 185 000 km2, počet obyvatel dosáhne 110 milionů, úroveň urbanizace 58,5 procenta. Roční HDP na osobu přesáhne 62 tisíc yüanů.

OSM HLAVNÍCH CÍLŮ

Plán klastru Chengdu – Chongqing zahrnuje osm hlavních cílů. V těchto oblastech se mohou rýsovat také příležitosti pro české firmy

a) zlepšení konektivity:

– Chengdu Hub sestávající z devíti tratí pro rychlovlaky, pěti klasických železnic a tří železničních okruhů, s cílem zkrátit cestu mezi nejvýznamnějšími městy klastru na jednu hodinu; propojit Chengdu a Chongqing s hlavními městy okolních provincií tratí zkracující cestu na tři hodiny; velké ekonomické oblasti východu mají být dosažitelné vlakem do osmi hodin;

– sítě 5G, průmyslový internet, umělá inteligence;

– zdroje čisté energie národní úrovně, rozvoj energetické sítě Sečuán – Chongqing;

– výstavba rezervoárů čisté vody;

b) využití komplementárních výhod jednoho průmyslového systému s klíčovými odvětvími zahrnujícími technologicky pokročilou výrobu, mezinárodní turismus, finanční centra, centra spotřeby, zemědělská centra;

c) regionální spolupráce v inovacích – zřízení vědeckého inovačního centra, nalézání řešení pro klíčové technologické problémy, optimalizace prostředí pro vývoj inovací a rozvoj podnikání v této sféře;

d) reforma institucí, posílení jejich regionální spolupráce, oddělení ekonomické části od části administrativní, zintenzivnění reformy využívání půdy, vytvoření obchodního prostředí světové úrovně;

e) prohloubení mezinárodní spolupráce (zatím bez uvedení dalších podrobností – pozn.aut.);

f) zřízení mezinárodního centra OBOR, podpora otvírání dalších generálních konzulátů, podpora mezinárodním organizacím, kulturní vyzdvižení Sečuánu – Chongqingu na světová fóra;

g) posílení spolupráce v ochraně životního prostředí výstavbou regionální struktury ekologické bezpečnosti, snižování znečištění ovzduší, výstavba městských parků, využívání nových možností pro „čistý“ rozvoj;

h) další rozvoj a posílení dosažitelnosti veřejných služeb, mimo jiné rozvojem smart cities technologií.

ČESKÉ RADARY PRO CHENGDU

V Chengdu bude na přelomu let 2020/21 otevřeno druhé mezinárodní letiště, čímž se tato megapole stane jedním z několika mála čínských měst, jež takovou mezinárodní leteckou konektivitou disponují.

Přes obtíže a omezení v cestování se české firmě Eldis daří realizace dodávky radarů pro toto nové letiště. Dokončení jeho výstavby bude přitom již součástí projektu ekonomického klastru Chengdu – Chongqing.

Další podrobné rozpracování plánu bude představeno koncem roku 2020.

Roman Musil, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Chengdu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět